Mariusz Tomczak

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które: – zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub – zatrudnia więcej niż 25 osób w […]

czytaj dalej

Zmiany w udzielaniu ulg

W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) 6% pracowników powinny stanowić osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie […]

czytaj dalej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań: – miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika; – zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy; – zwrot kosztów wyposażenia […]

czytaj dalej