Dofinansowanie PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

et|icon_calulator|

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

et|icon_calulator|

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON wyższe od kwietnia 2020. Sprawdź nowe zasady dofinansowań

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 roku będą wyższe. To bardzo dobra wiadomość dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Budżet PFRON na 2020 r. miał być wyższy niż w ubiegłych latach. W...

Czytaj więcej

Kategorie

et|icon_search-2|

Miesięczne wpłaty na PFRON

et|icon_search-2|

Dofinansowanie PFRON

et|icon_search-2|

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

et|icon_search-2|

praca zdalna osób niepełnosprawnych

et|icon_search-2|

porady dla osób niepełnosprawnych