Co to są schorzenia specjalne i szczególne PFRON?

Co to są schorzenia specjalne i szczególne PFRON?

Co to są schorzenia specjalne i szczególne PFRON? Ustawa o rehabilitacji oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18. września 1998r. wymieniają nazwy schorzeń, które uprawniają pracodawcę do stosowania obniżonego wskaźnika zatrudniania osób...