Dofinansowanie PFRON

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

Od kiedy wliczyć zatrudnioną osobę niepełnosprawną w stan pracowników?

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może wliczyć ją do wskaźnika pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu od dnia rozpoczęcia przez nią pracy, nie zaś od dnia podpisania umowy. Warunkiem jest posiadanie w dokumentacji orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika. W celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika efekt zachęty również powinien zostać ustalony na dzień rozpoczęcia pracy przez daną […]

czytaj dalej

Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca może liczyć na dofinansowanie do płacy nawet 2.400 zł

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną w oparciu o umowę o pracę ma możliwość ubiegania się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Dopłaty finansowe są wypłacane ze środków PFRON. Warunkiem ich otrzymania jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracja następuje przy składaniu pierwszego wniosku. Szczegóły dotyczące wymogów w sprawie przyznawania […]

czytaj dalej

PFRON przeznaczył 3 mld zł głównie na dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W 2016 roku firmy otrzymały pomoc finansową w wysokości 30 mld zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom oraz raport o pomocy de minimis. Największą pomoc otrzymały elektrownie i elektrociepłownie, branża węglowa oraz detektywistyczna i ochroniarska. W 2016 roku kwota pomocy publicznej wyniosła 24,5 mld zł, […]

czytaj dalej

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które: – zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub – zatrudnia więcej niż 25 osób w […]

czytaj dalej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań: – miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika; – zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy; – zwrot kosztów wyposażenia […]

czytaj dalej