Ulgi i odpisy PFRON

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

NIK po przeprowadzonej kontroli wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o rehabilitacji.

Środki na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie zawsze służą rehabilitacji pracowników. Wg raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wiele przedsiębiorstw przeznacza pieniądze zgromadzone na rachunkach zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) na inne cele niż przewiduje prawo. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać comiesięczne dofinansowanie, którego celem jest aktywizacja zawodowa pracowników z dysfunkcjami. Zgodnie z przepisami […]

czytaj dalej

Ulgi i odpisy PFRON udzielane przez oddziały Spółek

Oddziały spółek i pozostałe jednostki organizacyjne będące częścią składową innych podmiotów będą mogły być uprawnione do otrzymania ulg we wpłatach na PFRON. Warunkiem będzie ujawnienie ich danych na fakturze oraz spełnienie pozostałych przesłanek warunkujących otrzymanie ulg. Zmiana przepisów związana jest z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

czytaj dalej

Przychody PFRON w 2017 roku wyniosły 4.912.639 tys zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czerpie przychody głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 6%. Dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dla publicznych i niepublicznych […]

czytaj dalej

Zmiany w udzielaniu ulg

W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) 6% pracowników powinny stanowić osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie […]

czytaj dalej