Wpłata PFRON

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

Przychody PFRON w 2017 roku wyniosły 4.912.639 tys zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czerpie przychody głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 6%. Dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dla publicznych i niepublicznych […]

czytaj dalej

Którzy z pracodawców mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W tym celu muszą spełniać warunki określone w art. 26 a-c ustawy o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. brak zaległości pracodawcy w dokonywaniu wpłat na PFRON w kwocie powyżej 100 zł, […]

czytaj dalej

Od kiedy wliczyć zatrudnioną osobę niepełnosprawną w stan pracowników?

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może wliczyć ją do wskaźnika pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu od dnia rozpoczęcia przez nią pracy, nie zaś od dnia podpisania umowy. Warunkiem jest posiadanie w dokumentacji orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika. W celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika efekt zachęty również powinien zostać ustalony na dzień rozpoczęcia pracy przez daną […]

czytaj dalej

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które: – zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub – zatrudnia więcej niż 25 osób w […]

czytaj dalej

Zmiany w udzielaniu ulg

W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) 6% pracowników powinny stanowić osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie […]

czytaj dalej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań: – miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika; – zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy; – zwrot kosztów wyposażenia […]

czytaj dalej