Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

et|icon_calulator|

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

et|icon_calulator|

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kategorie

et|icon_search-2|

Miesięczne wpłaty na PFRON

et|icon_search-2|

Dofinansowanie PFRON

et|icon_search-2|

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

et|icon_search-2|

praca zdalna osób niepełnosprawnych

et|icon_search-2|

porady dla osób niepełnosprawnych