Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

program Absolwent jak element rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program „ABSOLWENT” to jeden z nowych projektów wdrażanych przez PFRON, których celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Program „ABSOLWENT” realizowany jest od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku i mogły wziąć w nim udział szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych studiujących na […]

czytaj dalej

Przychody PFRON w 2017 roku wyniosły 4.912.639 tys zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czerpie przychody głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 6%. Dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dla publicznych i niepublicznych […]

czytaj dalej

Nieszablonowa metoda terapii dla osób niepełnosprawnych wspierająca proces rehabilitacji

Horititerapia to jedna z metod terapii. Polega na pracy z chorymi i osobami z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu roślin i ogrodów. Praca fizyczna w ogrodzie ma pozytywny wpływ na pacjentów i niepełnosprawnych. w przypadku osób niepełnosprawnych jest to najmniej popularna metoda wspierająca proces rehabilitacji. Stworzenie ogrodu sensorycznego to jeden z przykładów horititerapii. Projekt tego rodzaju ogrodu […]

czytaj dalej

Którzy z pracodawców mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W tym celu muszą spełniać warunki określone w art. 26 a-c ustawy o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. brak zaległości pracodawcy w dokonywaniu wpłat na PFRON w kwocie powyżej 100 zł, […]

czytaj dalej

Od kiedy wliczyć zatrudnioną osobę niepełnosprawną w stan pracowników?

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może wliczyć ją do wskaźnika pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu od dnia rozpoczęcia przez nią pracy, nie zaś od dnia podpisania umowy. Warunkiem jest posiadanie w dokumentacji orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika. W celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika efekt zachęty również powinien zostać ustalony na dzień rozpoczęcia pracy przez daną […]

czytaj dalej

Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca może liczyć na dofinansowanie do płacy nawet 2.400 zł

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną w oparciu o umowę o pracę ma możliwość ubiegania się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Dopłaty finansowe są wypłacane ze środków PFRON. Warunkiem ich otrzymania jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracja następuje przy składaniu pierwszego wniosku. Szczegóły dotyczące wymogów w sprawie przyznawania […]

czytaj dalej