Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Poniżej znajdziesz wyniki wyszukiwania dla wpisanej frazy. Możesz przejrzeć poszczególne posty lub skorzystać w filtru kategorii.

uslugi myWspieramy niepelnosprawni

Już około 1200 osób z niepełnosprawnością znalazło zatrudnienie w Poczcie Polskiej

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółce Poczta Polska wzrosło w ostatnim czasie o 10% i aktualnie oscyluje w granicach 1200 osób. Jest to wynik współpracy między Pocztą Polską a Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podjęte działania mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. W ramach działań wspomnianych podmiotów oraz […]

czytaj dalej

PFRON przeznaczył 3 mld zł głównie na dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W 2016 roku firmy otrzymały pomoc finansową w wysokości 30 mld zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom oraz raport o pomocy de minimis. Największą pomoc otrzymały elektrownie i elektrociepłownie, branża węglowa oraz detektywistyczna i ochroniarska. W 2016 roku kwota pomocy publicznej wyniosła 24,5 mld zł, […]

czytaj dalej

Spada stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością jak również liczba tych osób z roku na rok spada. W ciągu ostatnich kilku lat stopa bezrobocia zmniejszyła się o 5 punktów i wynosi obecnie ok. 12%. Zmianie sytuacji sprzyja większa społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych, a także np. likwidacja barier architektonicznych, co umożliwia dostępność obiektów. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ich […]

czytaj dalej

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które: – zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub – zatrudnia więcej niż 25 osób w […]

czytaj dalej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań: – miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika; – zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy; – zwrot kosztów wyposażenia […]

czytaj dalej