22 487 12 23 [email protected]

Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

Jak zatrudnić pracownika niepełnosprawnego?

Jak otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Porady dla firm 1
uslugi myWspieramy niepelnosprawni
Porady dla firm 2
Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w naszym poradniku

Praktyczne porady dotyczące PFRON

Zdajemy sobie sprawę, że poruszamy tematy niszowe. Oczywiście jest wiele portali, które opisują zasady rozliczeń z PFRON oraz poruszane kwestie związane z rekrutacją i zatrudnianiem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To co nas odróżnia od stron typu Infor, Gazeta Prawna, lub Rzeczpospolita to praktyczne podejście do tematu.

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne

Od dawna wspieramy pracodawców w znalezieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Sami też od początku zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Ściśle z tym wiążą się przepisy i rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak więc na naszej stronie staramy się przedstawić skomplikowane tematy w ujęciu praktycznym.

Pomagamy w obniżeniu wpłaty na PFRON

Głęboko wierzymy, że takie podejście może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I taka jest nasza misja, dzielić się wiedzą aby przekonać Ciebie do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób z orzeczeniem do wiele korzyści finansowych dla Twojej firmy. Dzięki temu obniżysz wpłatę na PFRON oraz otrzymasz należne dofinansowania.

Doradzamy

Na zakończenie chcielibyśmy napisać, że nie mamy monopolu na wiedzę. Czasem możemy opisać też sytuację z naszej perspektywy. Ważne jest też to, że nie mówimy jak masz postępować w swojej firmie, nie dajemy też porad prawnych. Dzielimy się po prostu swoją wiedzą, tak więc treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem naszych osobistych doświadczeń i poglądów, nie stanowią rekomendacji i nie są poradami prawnymi.Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

Kto dokonuje wpłat na PFRON?

Zmniejsz koszty w swojej firmie !

Skorzystaj z naszego kalkulatora PFRON i zobacz ile możesz zaoszczędzić dzięki zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PFRON przeznaczył 3 mld zł głównie na dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W 2016 roku firmy otrzymały pomoc finansową w wysokości 30 mld zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom oraz raport o pomocy de minimis. Największą pomoc otrzymały elektrownie i elektrociepłownie, branża węglowa oraz detektywistyczna i ochroniarska. W 2016 roku kwota pomocy publicznej wyniosła 24,5 mld zł, […]

czytaj dalej

Spada stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością jak również liczba tych osób z roku na rok spada. W ciągu ostatnich kilku lat stopa bezrobocia zmniejszyła się o 5 punktów i wynosi obecnie ok. 12%. Zmianie sytuacji sprzyja większa społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych, a także np. likwidacja barier architektonicznych, co umożliwia dostępność obiektów. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ich […]

czytaj dalej

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może liczyć na przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. W tym celu musi zatrudniać odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Uzyskanie prawa do otrzymania dotacji ma możliwość przedsiębiorstwo, które: – zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub – zatrudnia więcej niż 25 osób w […]

czytaj dalej

Zmiany w udzielaniu ulg

W przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) 6% pracowników powinny stanowić osoby niepełnosprawne. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, pracodawca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie […]

czytaj dalej

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań: – miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika; – zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy; – zwrot kosztów wyposażenia […]

czytaj dalej