22 487 12 23 [email protected]

Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

Jak zatrudnić pracownika niepełnosprawnego?

Jak otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Porady dla firm 1
uslugi myWspieramy niepelnosprawni
Porady dla firm 2
Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w naszym poradniku

Praktyczne porady dotyczące PFRON

Zdajemy sobie sprawę, że poruszamy tematy niszowe. Oczywiście jest wiele portali, które opisują zasady rozliczeń z PFRON oraz poruszane kwestie związane z rekrutacją i zatrudnianiem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To co nas odróżnia od stron typu Infor, Gazeta Prawna, lub Rzeczpospolita to praktyczne podejście do tematu.

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne

Od dawna wspieramy pracodawców w znalezieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Sami też od początku zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Ściśle z tym wiążą się przepisy i rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak więc na naszej stronie staramy się przedstawić skomplikowane tematy w ujęciu praktycznym.

Pomagamy w obniżeniu wpłaty na PFRON

Głęboko wierzymy, że takie podejście może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I taka jest nasza misja, dzielić się wiedzą aby przekonać Ciebie do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób z orzeczeniem do wiele korzyści finansowych dla Twojej firmy. Dzięki temu obniżysz wpłatę na PFRON oraz otrzymasz należne dofinansowania.

Doradzamy

Na zakończenie chcielibyśmy napisać, że nie mamy monopolu na wiedzę. Czasem możemy opisać też sytuację z naszej perspektywy. Ważne jest też to, że nie mówimy jak masz postępować w swojej firmie, nie dajemy też porad prawnych. Dzielimy się po prostu swoją wiedzą, tak więc treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem naszych osobistych doświadczeń i poglądów, nie stanowią rekomendacji i nie są poradami prawnymi.Jak obniżyć wpłatę na PFRON?

Kto dokonuje wpłat na PFRON?

Zmniejsz koszty w swojej firmie !

Skorzystaj z naszego kalkulatora PFRON i zobacz ile możesz zaoszczędzić dzięki zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W Polsce jest jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Aktualnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi mniej niż 30% i jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Powodem tego stanu rzeczy jest m.in. brak wykształcenia i przygotowania zawodowego, a także lęk osób niepełnosprawnych przed utratą otrzymywanych świadczeń rentowych. Wiele osób miało dotychczas trudności w znalezieniu pracy. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, gdzie zwiększa się […]

czytaj dalej

Ulgi i odpisy PFRON udzielane przez oddziały Spółek

Oddziały spółek i pozostałe jednostki organizacyjne będące częścią składową innych podmiotów będą mogły być uprawnione do otrzymania ulg we wpłatach na PFRON. Warunkiem będzie ujawnienie ich danych na fakturze oraz spełnienie pozostałych przesłanek warunkujących otrzymanie ulg. Zmiana przepisów związana jest z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

czytaj dalej

Praca integracja program PFRON

PRACA – INTEGRACJA” to jeden z czterech nowych programów wdrażanych przez PFRON. Celem programu jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy przez 1000 osób niepełnosprawnych, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 1000 osób oraz usunięcie […]

czytaj dalej

program Absolwent jak element rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program „ABSOLWENT” to jeden z nowych projektów wdrażanych przez PFRON, których celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Program „ABSOLWENT” realizowany jest od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku i mogły wziąć w nim udział szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych studiujących na […]

czytaj dalej

Przychody PFRON w 2017 roku wyniosły 4.912.639 tys zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czerpie przychody głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich przedsiębiorstwie wynosi mniej niż 6%. Dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz dla publicznych i niepublicznych […]

czytaj dalej