Alfabet Braille’a. Odkrywamy tajemnice alfabetu dla niewidomych

utworzone przez | 9, 05, 2023 | Innowacje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Alfabet Braille’a to rewolucyjny system zapisu pisma, który znacząco przyczynił się do integracji osób niewidomych w społeczeństwie poprzez umożliwienie im czytania oraz pisania. Stworzony przez Louisa Braille’a, ten innowacyjny alfabet wykorzystuje kombinacje wypukłych punktów, które można odczytywać dotykiem, dzięki czemu niewidome osoby zyskały dostęp do edukacji, kultury i komunikacji. Dzięki swojej adaptacji do różnych języków na świecie alfabet Braille’a zyskał międzynarodowe uznanie i stał się niezastąpionym narzędziem dla niewidomych.

W niniejszym artykule przedstawimy historię powstania alfabetu Braille’a, zasady jego budowy i działania, jak również różnorodne zastosowania tego niezwykłego systemu pisma w codziennym życiu osób. Zapraszamy do odkrywania fascynującego świata pisma punktowego oraz jego kluczowej roli w życiu osób niewidomych na całym świecie.O alfabecie Braille’a i jego międzynarodowym charakterze

Alfabet Braille’a, to innowacyjny system pisma, który umożliwia niewidomym czytanie i pisanie. Działa on na zasadzie wzajemnej kombinacji i rozmieszczenia punktów, które tworzą poszczególne litery i inne symbole.

Dzięki uwzględnieniu specyfiki danego języka cały system Braille’a umożliwia zapis litera po literze (pismo integralne), jak również skróty i symbole (pismo skrótowe) w poszczególnych językach. Odmianami systemu Braille’a, są odmiany takie jak: Braille dla języka angielskiego, francuskiego czy polskiego, uwzględniające specyficzne cechy fonetyczne i gramatyczne poszczególnych języków.

System Braille’a ma uniwersalny charakter, dzięki czemu można za jego pomocą zapisać wszystko, niezależnie od języka. Polski alfabet Braille’a, opracowany przez zakonnicę Elżbietę Różę Czacką, uwzględnia specyfikę języka polskiego. Alfabet oficjalnie w naszym kraju został zatwierdzony w 1934 roku.

Warto zauważyć, że istnieją również różne odmiany systemu Braille’a, które są dostosowane do potrzeb specjalnych, takich jak matematyka czy muzyka. Specyfiki danego języka czy zapisu są uwzględniane podczas adaptacji pisma punktowego, aby jak najlepiej oddać jego właściwości.

alfabet Braille'a

Louis Braille i historia jego alfabetu

Louis Braille urodził się we Francji w 1809 roku i stracił wzrok w wieku trzech lat na skutek wypadku. Mimo tych przeciwności losu młody Braille nie zrezygnował z nauki. W wieku 10 lat dołączył do Królewskiego Instytutu dla Niewidomych w Paryżu, gdzie po raz pierwszy zetknął się z pismem dla niewidomych.

To właśnie w tym instytucie Braille opracował własny, ulepszony system zapisu, znany dziś jako alfabet Braille’a.

O praktycznym użyciu znaków alfabetu Braille’a

W systemie Braille’a każdy znak tworzy “sześciopunkt” nazywany znakiem tworzącym. Znak tworzący to jednostka składająca się z sześciu wypukłych punktów, a odpowiednie rozmieszczenie punktów daje możliwość pisania. Rozmieszczenie punktów w sześciopunkcie to trzy wypukłe punkty ułożone pionowo w lewej i prawej kolumnie. Wzajemna kombinacja punktów w różnych konfiguracjach umożliwia zapis 63 znaków, z których pierwsze 25 znaków, znak litera “w” oraz znaki przestankowe i pomocnicze stanowią międzynarodową bazę alfabetu.

Pomimo różnic w poszczególnych językach, ogół systemu Braille’a posiada międzynarodowy charakter, co sprawia, że niewidomi na całym świecie mogą korzystać z tego pisma, niezależnie od swojego języka ojczystego.

Dostęp do omawianego alfabetu przyczynił się do oświecenia publicznego oraz integracji niewidomych dzieci i dorosłych, umożliwiając im naukę, pracę oraz komunikację.

Powstanie i rozwój pisma Braille’a

Louis Braille stworzył swój system pisma w oparciu o technikę używaną przez wojsko, która pozwalała na czytanie tekstu za pomocą dotyku. W 1824 roku, mając zaledwie 15 lat, opracował pierwszą wersję swojego alfabetu. Ten alfabet, oparty na rozmieszczeniu punktów w sześciopolowych komórkach, umożliwiał szybkie i efektywne użycie znaków alfabetu. Dzięki temu niewidome osoby mogły samodzielnie czytać i pisać, co było ogromnym przełomem w życiu osób niewidomych.

System ten ewoluował, dostosowując się do specyfiki poszczególnych języków. Międzynarodowy charakter pisma za pomocą braille’a zapoczątkowała w 1934 roku zakonnica Elżbieta Róża Czacka, która opracowała polską adaptację pisma brajlowskiego, uwzględniającą unikalne elementy języka polskiego.

Dzięki temu alfabet Braille’a zyskał międzynarodowy charakter, pozwalając osobom niewidomym na całym świecie korzystać z tego pisma niezależnie od swojego języka ojczystego.

Struktura komórki i znaków w brajlu

Jak już pisaliśmy, alfabet Braille’a oparty jest na systemie sześciopolowych komórek, ułożonych pionowo w dwóch kolumnach, z trzema punktami w każdej kolumnie. Wzajemna kombinacja punktów tworzy różne konfiguracje, dzięki czemu możliwe jest zapisanie aż 63 znaki.

Cały system Braille’a umożliwia reprezentację liter, znaków przestankowych, cyfr i innych symboli za pomocą tych sześciopolowych komórek.

O systemie punktów ułożonych w dwóch kolumnach

W tym alfabecie litery są reprezentowane przez różne kombinacje punktów w sześciopolowej komórce. Dla przykładu litera “a” reprezentowana jest przez pojedynczy punkt w lewym górnym rogu komórki, zaś litera “b” – przez dwa pionowo ułożone punkty (pierwszy i drugi) w lewej kolumnie, litera “c” to punkt pierwszy i czwarty.

Punkty nazywamy zgodnie z miejscem ich występowania w sześciopunkcie. W kolumnie lewej znajdują się punkty: 1, 2 i 3, kolumnie prawą natomiast stanowią punkty: 4, 5 i 6 idąc od góry do dołu kolumny.

Specyfiki danego języka wpływają na ostateczną formę znaków, ale ogólna zasada wzajemnej kombinacji punktów pozostaje niezmieniona. Dzięki temu, alfabet Braille’a posiada międzynarodowy charakter, umożliwiając zapis integralny w różnych językach, a także korzystanie z pisma skróconego i fonetycznego, dostosowanego do potrzeb użytkowników na całym świecie.

praca przy komputerze niewidomego

Praktyczne zastosowania alfabetu punktowego

Dzięki użyciu znaków Braille’a niewidomi mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, akademickim i zawodowym. Język Braille’a (jak czasami się błędnie o nim mówi) pozwala im na czytanie i pisanie, a także na dostęp do edukacji na równi z osobami widzącymi.

Współcześnie, istnieje cały system Braille’a, który uwzględnia specyfiki danego języka oraz zapis litera po literze (pismo integralne), a także skróty i symbole (pismo skrótowe), co umożliwia szybkie czytanie i pisanie. Dostępność materiałów edukacyjnych, takich jak książki, mapy i inne zapisane w tym alfabecie, znacznie poprawia jakość życia osób niewidomych.

Materiały są dostępne w różnych formach i obejmują różne dziedziny, dostosowując się do potrzeb osób niewidomych. Książki, zarówno te edukacyjne, jak i beletrystyczne, są dostępne w brajlu, umożliwiając czytelnikom odbiór treści na równi z osobami widzącymi.

Ponadto istnieją mapy dotykowe z naniesionym zapisem punktowym, które pozwalają niewidomym na zrozumienie i poruszanie się w przestrzeni. W dzisiejszych czasach coraz więcej urządzeń codziennego użytku, takich jak klawiatury komputerowe, oznaczenia miejsc w pociągach, sprzęt AGD czy bankomaty, są wyposażone w oznaczenia i przyciski z alfabetem Braille’a, co ułatwia korzystanie z nich i przyczynia się do ich większej niezależności.

W Światowy Dzień Braille’a, obchodzony każdego roku 4 stycznia, organizowane są różne wydarzenia promujące pismo Braille’a oraz szerzące wiedzę na temat tego niezwykłego systemu pisma.

Alfabet dla niewidomych – zakończenie

“Alfabet dla niewidomych. Odkrywamy tajemnice alfabetu dla niewidomych” – wiedza zawarta w tym artykule jest niezwykle pomocna przy rozwiązywaniu krzyżówek, jednak nie tylko. Brajlowski alfabet to niezwykłe narzędzie, które od ponad dwóch stuleci umożliwia niewidomym czytanie, pisanie oraz uczestnictwo w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Jego genialna konstrukcja, oparta na wzajemnej kombinacji punktów, sprawia, że jest uniwersalnym i międzynarodowym systemem pisma, dostosowanym do różnych języków i potrzeb.

Dzięki alfabetowi Braille’a, borykający się z dysfunkcją wzroku zyskują dostęp do edukacji, kultury i komunikacji, co jest niezwykle ważne dla ich integracji ze społeczeństwem i lepszego życia.

Celem tego artykułu było przedstawienie historii alfabetu punktowego, zasad jego budowy i działania oraz praktycznych zastosowań tego niezwykłego systemu pisma. Mamy nadzieję, że dzięki niemu zrozumiałeś, jak kluczową rolę odgrywa alfabet Braille’a w życiu osób niewidomych na całym świecie i jak ważne jest wspieranie jego rozwoju oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.


Alfabet Brajla – pismo punktowe dla niewidomych.

Alfabet dla niewidomych w pytaniach i odpowiedziach:

Czy osoba niewidoma może korzystać z komputera za pomocą systemu Braille’a?

Tak, osoby niewidome mogą korzystać z komputera za pomocą specjalnych klawiatur brajlowskich oraz czytników ekranu, które konwertują tekst na ekranie na zapis w alfabecie Braille’a. Dzięki temu mają dostęp do różnych zasobów internetowych i mogą wykonywać wiele zadań na komputerze, podobnie jak osoby widzące.

Czy alfabet Braille’a jest trudny do nauki dla osoby widzącej?

Nauka pisma Braille’a dla osoby widzącej może być wyzwaniem, jednak z odpowiednią motywacją i praktyką można opanować ten system pisma. Istnieją różne kursy i materiały edukacyjne, które pomagają osobom widzącym zrozumieć i nauczyć się pisma Braille’a.

Jakie są inne zastosowania alfabetu Braille’a poza czytaniem i pisaniem?

Alfabet Braille’a ma wiele zastosowań poza czytaniem i pisaniem, takich jak tworzenie map dotykowych, oznaczanie przedmiotów codziennego użytku czy urządzeń, a także w dziedzinach nauki, matematyki czy muzyki. Dzięki pismu Braille’a osoby niewidome mogą swobodnie poruszać się po otoczeniu, korzystać z różnych urządzeń oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym i naukowym.

Jakie są zalety korzystania z alfabetu Braille’a dla osób niewidomych?

Niezależność. Umożliwia samodzielne czytanie i pisanie, co przyczynia się do większej autonomii w życiu codziennym.
Edukacja. Dostęp do materiałów edukacyjnych pozwala na zdobywanie wiedzy na równi z osobami widzącymi.
Komunikacja. Alfabet Braille’a ułatwia komunikację z innymi osobami, zarówno niewidomymi, jak i widzącymi.
Integracja społeczna. Dzięki umiejętności czytania i pisania w alfabecie, osoby niewidome mogą lepiej integrować się ze społeczeństwem i uczestniczyć w życiu publicznym.
Rozwój zawodowy. Biegłość w piśmie Braille’a pozwala osobom niewidomym na zdobywanie wykształcenia i rozwój kariery zawodowej.
Dostęp do kultury. Alfabet Braille’a umożliwia niewidomym czytanie książek, zarówno beletrystycznych, jak i naukowych, co daje im dostęp do szerokiego spektrum kultury.
Technologia. Coraz więcej urządzeń codziennego użytku, takich jak komputery czy telefony komórkowe, jest wyposażonych w oznaczenia punktowe, co ułatwia korzystanie z nich osobom niewidomym.
Nawigacja. Mapy dotykowe z naniesionym zapisem w brajlu pozwalają niewidomym na lepsze zrozumienie i poruszanie się w przestrzeni.

Jak nazywa się alfabet dla niewidomych?

Pytanie dotyczące alfabetu dla niewidomych może mieć wiele odpowiedzi, ponieważ na przestrzeni lat opracowano różne systemy zapisu dla niewidomych czy słabowidzących. Przyjrzyjmy się kilku z nich:
1. Braille – najbardziej znany i powszechnie stosowany alfabet, oparty na układzie kombinacji punktów wypukłych.
2. Moon – alfabet oparty na prostych, wypukłych kształtach, łatwiejszy do nauki, ale mniej kompaktowy od Braille’a.
3. New York Point – system stworzony przez Williama Bell Waita, oparty na kombinacji punktów, zastąpiony później przez system punktowy Braille’a.
4. Boston Line Type – alfabet opracowany przez Samuela Gridleya Howe’a, który używał wypukłych linii i kształtów do przedstawiania liter.
5. Gardner – alfabet oparty na wypukłych kształtach, stworzony przez Jamesa Gardnery.
6. Optacon – urządzenie używane do konwersji drukowanego tekstu na sygnały odczuwalne przez dłoń, które pozwalało niewidomym odczytywać tekst drukowany.

Inne wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

zdjęcie na stronie agencji pośrednictwa pracy, rozmiar 300x450
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *