Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

  • Zastanawiasz się nad zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w swojej firmie i obawiasz się jakie może mieć utrudnienia wykonując pracę?

  • A może już zatrudniasz w swojej firmie pracownika z niepełnosprawnością i dostrzegasz, że ma trudność z wykonywaniem pewnych czynności na swoim stanowisku?

Możesz temu zaradzić.

Zastanawiasz się w jaki sposób? Istnieje rozwiązanie w postaci zatrudnienia pracownika wspomagającego czyli inaczej asystenta osoby niepełnosprawnej. Jego zadaniem nie jest pod żadnym względem wyręczanie pracownika niepełnosprawnego podczas obowiązków w pracy lecz pełni wobec niego rolę wspomagającą. Pomaga w czynnościach, w których nie jest w stanie być samodzielnym ze względu na posiadaną niepełnosprawność. Może to podnieść jakość wykonywanych zadań przez osobę niepełnosprawną a także komfort warunków w miejscu pracy. Co bardzo istotne dla pracodawcy, nie musisz się martwić o koszty związane z pracą asystenta, gdyż istnieje możliwość uzyskania ich zwrotu z środków PFRON.

Co sądzisz o takim rozwiązaniu? Czy to ułatwi tobie podjęcie decyzji o zatrudnieniu w swojej firmie osoby niepełnosprawnej, która może okazać się w rezultacie bardzo dobrym i rzetelnym pracownikiem?

Kto może zostać asystentem niepełnosprawnego pracownika?

Nie ma określonych szczegółowych warunków, jakie powinna spełnić osoba zatrudniona na stanowisku asystenta. Niewątpliwie jednak nie jest obojętne jakie posiada umiejętności i w jaki sposób jest przygotowana do tego typu zadań. W tym przypadku bardzo ważny jest osobisty stosunek do osób niepełnosprawnych i rozumienie ich potrzeb, które mogą znacząco się różnić w zależności od typu niepełnosprawności.

Istnieją różne kursy i szkolenia, które pozwolą nauczyć się udzielania fachowej pomocy osobie niewidomej a w jaki osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Jest to bardzo ważne, dlatego warto się udać na taki kurs przed rozpoczęciem pracy asystenta. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby asystentem mogła zostać osoba już zatrudniona w danej firmie na innym stanowisku a usługi asystenckie mogą stanowić jej dodatkowe obowiązki.

Jaka jest wysokość refundacji z PFRON?

Zacznijmy od tego, że liczba godzin czasu pracy zatrudnionego asystenta nie może przekroczyć 20% czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Oznacza to, że dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełnym etacie przysługuje około 7,5 godzin w ciągu tygodnia pomocy ze strony asystenta. Zwrot kosztów dotyczy wynagrodzenia pracownika wspomagającego i stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu i miesięcznej liczby godzin pracy niepełnosprawnego.

Brzmi jak masło maślane.

Oznacza to, że refundacja obejmuje liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobie niepełnosprawnej a każda godzina jest równa minimalnemu wynagrodzeniu. Zwrot kosztów przysługuje od dnia podpisania umowy z asystentem. Ponad to można ubiegać się o refundację kosztów związanych ze szkoleniem pracownika wspomagającego nawet do 100%, jednak nie więcej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej

Zakres usług asystenckich jest szeroki i ściśle zależy od rodzaju niepełnosprawności pracownika i jego indywidualnych potrzeb. Osoba niepełnosprawna ze strony pracownika wspomagającego może otrzymać pomoc w:

– Zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z innymi. W przypadku osoby niesłyszącej może być to tłumacz języka migowego.

– Zakresie wszelkich czynności niemożliwych do samodzielnego wykonania przez osobę niepełnosprawną na stanowisku pracy lub w obrębie firmy.

Składanie wniosku

Wniosek o zwrot kosztów pracy pracownika wspomagającego należy wypełnić i złożyć w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Najczęściej jednak miejscem, w którym załatwiane są wszelkie sprawy formalne związane ze zwrotem kosztów jest urząd pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Taki wniosek należy dostarczyć wraz z wymaganą dokumentacją.

Podsumowanie

Taki asystent w znaczący sposób może ułatwić lub nawet umożliwić funkcjonowanie w miejscu pracy osobie niepełnosprawnej. Czynności wymagane podczas pracy lub ściśle z nią powiązane jest w stanie wykonywać dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony pracownika zatrudnionego właśnie w tym celu. Udziela wsparcia w momentach, kiedy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie być samodzielna ze względu na bariery związane z posiadaną dysfunkcją. Jest to korzyść obustronna, gdyż osoba niepełnosprawna zyskuje konkretną pomoc a dzięki wsparciu asystenta może wykonywać szerszy zakres zadań. Przedsiębiorca natomiast zyskuje kolejną korzyść finansową, z której warto skorzystać. Zyskujesz pracownika, który może mieć wysokie kwalifikacje i unikalne umiejętności i może pracować w twojej firmie, bo bariery związane z jego niepełnosprawnością może pokonać z pomocą asystenta.