22 487 12 23 [email protected]

Bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością jak również liczba tych osób z roku na rok spada. W ciągu ostatnich kilku lat stopa bezrobocia zmniejszyła się o 5 punktów i wynosi obecnie ok. 12%. Zmianie sytuacji sprzyja większa społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych, a także np. likwidacja barier architektonicznych, co umożliwia dostępność obiektów. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ich sytuacja na rynku pracy i sposoby na zwiększenie zatrudnienia były tematem konferencji zatytułowanej „Niepełnosprawni na rynku pracy”, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych, przedsiębiorcy, osoby z niepełnosprawnością, władze uczelni wyższych i studenci. Zdaniem uczestników konferencji mimo polepszającej się sytuacji nadal konieczne jest podejmowanie działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym udzielanie im wsparcia psychologicznego. Istotne są także działania w kierunku adaptacji i pokonywania barier i stereotypów ze strony pracodawców oraz zaangażowanie w proces aktywizacji uczelni wyższych.