PFRON wniosek o dofinansowanie, PFRON wnioski porady jak złożyć

utworzone przez | 27, 03, 2019 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Aby je otrzymać należy złożyć odpowiednie wnioski PFRON. Przeczytaj jakie są najczęstsze błędy i trudności w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Jak złożyć pfron wniosek o dofinansowanie. Artykuł dla Ciebie, jeśli:

 • planujesz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, rekrutację pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności?
 • zastanawiasz się, czy możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • nie wiesz jak uzupełnić wniosek pfron o dofinansowanie,
 • masz wątpliwości gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

O refundację mogą starać się ci pracodawcy, którzy właśnie zatrudnili nową osobę niepełnosprawną lub w trakcie zatrudnienia otrzymali orzeczenie o niepełnosprawności od dotychczasowego pracownika. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć już w pierwszym miesiącu po miesiącu, którego ten wniosek dotyczy i po wypłacie wynagrodzenia dla tej osoby. Przykładowo, jeśli zatrudniliśmy pracownika w styczniu, wypłaciliśmy wynagrodzenie 10. lutego, to do 25. lutego jest czas na złożenie pierwszego wniosku o refundację.

Zgodnie z najnowszymi przepisami, jeżeli dany pracownik pracuje już od jakiegoś czasu i pracodawca posiada jego kopię orzeczenia o niepełnosprawności, to w trakcie trwania zatrudnienia nie może już się ubiegać o dotacje do jego wynagrodzenia. PFRON interpretuje to w ten sposób, że jeśli do tej pory wsparcie funduszu nie było potrzebne, to nie ma podstaw do tego, by to zmieniać.

Warunki otrzymania dofinansowania PFRON

Istnieje kilka założeń, które powinien spełnić pracodawca, by mieć szansę na otrzymanie środków z PFRON:

 • zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w oparciu o umowę o pracę,
 • brak zaległości wobec PFRON powyżej 100 zł,
 • terminowo opłacone składki ZUS za pracowników niepełnosprawnych, maksymalne opóźnienie może wynieść 14 dni,
 • prowadzenie zakładu chronionego bądź działalności gospodarczej,
 • prowadzona działalność gospodarcza nie znajduje się obecnie w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • uzyskana pomoc w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyła kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwało, jeśli zwolnimy pracownika bez orzeczenia i na jego miejsce zatrudnimy osobę niepełnosprawną. Głównym warunkiem uzyskania dotacji jest bowiem wykazanie efektu zachęty


Rejestracja w PFRON, pierwszy krok do otrzymania dofinansowania PFRON

Rejestracja pracodawcy w pfron, od tego trzeba zacząć. Wniosek rejestracyjny należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty. Podczas rejestracji należy wybrać przyszłą formę składania wniosków. Mamy do wyboru tradycyjną formę papierową lub elektroniczną. Jeśli wybierzemy formę elektroniczną, to PFRON przyśle do nas pocztą login i hasło do systemu obsługi dofinansowań.

Wniosek rejestracyjny należy wysłać do Biura Funduszu w Warszawie, a kolejne wnioski do oddziałów terytorialnych.

Jeśli wybrałeś elektroniczną formę składnia wniosków pfron, przeczytaj o logowaniu do PFRON w tym artykule: PFRON logowanie, czyli jak zalogować się do systemów PeFRONu

Elektroniczne wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przed złożeniem elektronicznego wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń, konieczna jest rejestracja do pfron w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Otrzymany pocztą login i hasło należy wprowadzić i zalogować się na stronie: https://www.sod.pfron.org.pl

Po pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. Następnie musimy wygenerować certyfikat z podpisem. Zapisze się on na urządzeniu, na którym pracujemy i umożliwi wysyłanie elektronicznych wniosków. Instrukcja ściągania certyfikatu znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/Instrukcja_generowania_certyfikatu_PFRON.pdf

Certyfikat z podpisem będzie działać tylko na sprzęcie, na który został pobrany. Jest on niezbędny przy wypełnianiu każdego wniosku w systemie i przy wysyłce całości do PFRON.

Po rejestracji pracodawcy w systemie pfron, co miesiąc będziemy składać 3 rodzaje wniosków:

 1. Wniosek Wn-D PFRON – wniosek wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 2. Wniosek INF-D-P PFRON – miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, stąd dla każdej osoby niepełnosprawnej trzeba wypełnić oddzielny wniosek i odpowiednio go ponumerować;
 3. Wniosek INF-O-PP PFRON – czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Jak wypełnić wniosek Wn-D?

Wniosek Wn-D PFRON, to obowiązujący od lipca 2016 roku wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Można go pobrać ze strony PFRON, GOFIN czy w placówkach PFRON. Jest on oczywiście także dostępny w SODiR, czyli w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej.

Wypełnienie wniosku jest całkiem proste, nie potrzebna jest specjalna Wn-D instrukcja. Jest jednak kilka zasad, o których warto pamiętać Wn-D prawidłowo wypełnić:

 • Jeżeli w elektronicznym wniosku popełnimy błąd w nagłówku, to nie ma możliwości korekty tego błędu w systemie. Jedynym wyjściem jest złożenie korekty w formie papierowej. Warto więc uważnie wpisywać dane ewidencyjne przedsiębiorstwa.
 • W sekcji w poz. 6. jako formę prawną zawsze wpisujemy 2, o ile nie ma powiązań ze spółkami skarbu państwa.
 • Podczas wypełniania rejestracyjnego wniosku Wn-D w poz. 2 nie podajemy numeru w rejestrze PFRON. Informacja o nadanym numerze zostanie wysłana pocztą i należy ją wpisać dopiero w kolejnych wnioskach.
 • W sekcji C w poz. 13 należy podać kwotę z załącznika INF-D-P. W przypadku, gdy ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń kilku osób to należy podać sumę kwot ze wszystkich załączników INF-D-P.
 • W sekcji D4 wszystkie dane należy podawać przeliczeniu na etaty. Jeżeli zatrudnienie pracownika na pełen etat miało miejsce w połowie miesiąca, to wpisujemy 0,5.
 • W sekcji D5 pole 42 pozostawiamy puste.
Wn-DWniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowaniado wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Wn-D Wniosek PFRON o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Jak wypełnić wniosek INF-D-P?

Kolejnym wnioskiem, który należy co miesiąc wypełniać jest wniosek INF-D-P PFRON. Godnym uwagi jest fakt, że dla każdego pracownika z orzeczeniem należy wypełniać oddzielny formularz.

Oto najważniejsze wskazówki do wypełnienia tego wniosku:

 • W sekcji A nie trzeba wpisywać numeru dowodu ani NIP.
 • W sekcji B w pozycji 18 okres wypłaty może być identyczny z okresem sprawozdawczym.
 • W pozycji 20 wpisujemy numery kolejnych osób, do których wynagrodzeń ubiegamy się o dofinansowanie. Przykładowo, jeśli zatrudniamy 5 osób, to wpisujemy kolejno na wnioskach 1,2,3,4 i 5.
 • W sekcji C dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla każdego, kto nie prowadzi fundacji czy stowarzyszenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaznaczają „TAK”. Ponadto zawsze należy zaznaczyć wykazywanie efektu zachęty. Pomoc de minimis zaznaczamy, gdy np. otrzymujemy środki z urzędu pracy.
 • W polu 51. należy wpisać kwotę w przeliczeniu na etat lub część etatu bądź też w przeliczeniu od daty zatrudnienia.
wniosek INF-D-P Pfron
Wniosek INF-D-P jak wypełnić, miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Jak wypełnić wniosek INF-O-PP PFRON?

Z reguły ostatnim wypełnianym wnioskiem jest formularz INF-O-PP PFRON. Na pierwszy rzut oka liczba stron do wypełnienia może przyprawić o zawrót głowy, ale bez obaw. W większości wypadków jest to proste i szybkie.

Oto kilka rad przydatnych podczas wypełnienia tego wniosku:

 • We wniosku należy podać kwotę pomocy otrzymanej w danym roku. Przykładowo, jeśli składamy wniosek w styczniu 2019, to podajemy wysokość pomocy otrzymanej w styczniu 2019.
 • W sekcji E pkt.6 podajemy kwotę pomocy w euro po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu składania wniosku.
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wniosek INF-O-PP pfron)

PFRON wniosek o dofinansowanie – poradnik, jak uzupełnić wnioski Wn-D i INF-D-P

Pomoc w wypełnianiu PFRON wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń

Wypełnienie wniosku dofinansowanie nie powinno nikomu sprawić kłopotu. Jeśli jednak pracodawca chciałby uzyskać pomoc, to regionalne oddziały PFRON oferują bezpłatne szkolenia, gdzie pod okiem pracownika PFRON można nauczyć się poprawnie składać elektroniczny wniosek. Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Po kliknięciu w poniższy link znajdą Państwo przykład oferowanej obecnie pomocy przez PFRON: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/bezplatne-konsultacje-dla-pracodawcow/#prettyPhoto


Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – poradnik

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

pfron dofinansowanie

Dofinansowanie PFRON dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy albo zatrudnia więcej niż 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych jest niepełnosprawnych.

Jakie jest dofinansowanie z PFRON?

pfron dofinansowanie

Wysokość dofinansowania wynosi: 1) 1950 zł – w przypadku zatrudnienia pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) 1200 zł – w przypadku zatrudnienia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3) 450 zł – w przypadku zatrudnienia pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kwoty te ulegają zwiększeniu jeśli u pracownika orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O) o następujące wartości: 1) 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł), 2) 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł), 3) 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).

Co to jest efekt zachęty PFRON?

pfron wnioski

Efekt zachęty to wykazanie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (metoda ilościowa) lub w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w miejsce innego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z określonych przyczyn, np. za porozumieniem stron czy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę (metoda jakościowa).

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *