Dofinansowanie PFRON na prawo jazdy i komputer

utworzone przez | 6, 02, 2019 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 • Czy wiesz, że możesz zwiększyć swoje szanse na aktywność zawodową i podjęcie pracy?
 • Wiesz, że możesz pozyskać dofinansowanie pfron do prawa jazdy?
 • Wiesz, że możesz otrzymać pfron dofinansowanie na zakup komputera, sprzętu elektronicznego, informatycznego oraz oprogramowania?

Takie możliwości otwierają się Tobie dzięki nowemu programowi PFRON o nazwie „Aktywny samorząd” Są to rozwiązania, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania z PFRON przez kolejną grupę osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu i pomocy, które mogą okazać się kluczem do podjęcia pracy zawodowej.

Bardzo często jest tak, że aby osoba niepełnosprawna mogła wykonywać określone zadania tak jak inne pełnosprawne osoby, nie tylko wymagane podczas pracy, ale także w trakcie studiów, kiedy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, konieczny jest specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Niestety w większości przypadków jest bardzo drogi i bez możliwości uzyskania dofinansowania znaczna część tych osób nie mogła by z nich korzystać. Dlatego można śmiało stwierdzić, że program: Aktywny samorząd, jest jednym z najważniejszych programów kierowanych do osób niepełnosprawnych.

Umożliwia otrzymanie dofinansowania, w zależności od modułu czesnego za studia oraz koszty związane z nauką a także na specjalistyczny sprzęt elektroniczny i rehabilitacyjny. Rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w grudniu ubiegłego roku wprowadziła zmiany udzielania wsparcia finansowego, które były oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnością.

Przepisy obowiązują od 2019 r. i korespondują ze zmianami wprowadzonymi w 2018 r. w ustawie o kierujących pojazdami a także z celami przewidzianymi w rządowym projekcie Dostępność Plus. To właśnie tych zmian wprowadzonych dla poszczególnych osób z różną niepełnosprawnością w programie: Aktywny samorząd dotyczyć będzie artykuł.


Dofinansowanie PFRON dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą składając wniosek ubiegać się o pomoc finansową z PFRON w zakresie:

 • Otrzymania prawa jazdy.
 • Zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Pisaliśmy ostatnio o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która umożliwia osobą niesłyszącym uzyskanie prawa jazdy kategorii C i C1, a tym samym wykonywanie zawodu kierowcy. Zobacz nasz wpis o firmie transportowej zatrudniającej niepełnosprawnych kierowców.  
 • Ponadto zmiany dotyczą również otrzymania dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego, jego elementów i specjalistycznego oprogramowania, które może okazać się pomocne dla pokonywania barier w codziennym życiu. Ze względu na bardzo ważną dla osoby niepełnosprawnej funkcjonalność tego specjalistycznego sprzętu elektronicznego, możliwe jest udzielenie wsparcia finansowego w zakresie utrzymania jego sprawności technicznej. Oznacza to, że dofinansowanie może również obejmować koszty związane z serwisem lub konserwacją urządzeń.
 • Co bardzo ważne pomoc dotyczy również szkoleń z obsługi specjalistycznego sprzętu. Fundusz dąży do tego, by pozyskany w programie sprzęt był w pełni wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne, dlatego konieczna jest dokładna znajomość jego obsługi.

Dofinansowanie PFRON dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku

Zmiany w programie kierowane są do osób z dysfunkcją wzroku o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od tego roku mogą otrzymać pomoc w:

 • Zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego, jego elementów i specjalistycznego oprogramowania. Bardzo często jest to komputer i specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające odczytywanie tekstu z ekranu, który może okazać się niezbędnym narzędziem pracy. Taki sprzęt otwiera przed osobą niepełnosprawną nie tylko dostęp do wielu informacji, ale również przede wszystkim daje możliwość znalezienia i podjęcia pracy.
 • Podobnie jak w powyższym przypadku, dofinansowanie obejmuje wszelkie koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej otrzymanego w programie sprzętu elektronicznego.
 • Oczywiście nie tylko dofinansowanie dotyczy komputera, czasem jest to inny sprzęt ułatwiający codzienne życie i funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku. Aby osoba niepełnosprawna mogła w pełni wykorzystywać uzyskany sprzęt, możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego obejmującego koszty związane z szkoleniem z obsługi tych urządzeń.

PFRON dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą ubiegać się o dofinansowanie obejmujące:

 • Zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz elektrycznego oprzyrządowania do posiadanego już wózka ręcznego. Taki sprzęt zdecydowanie wpływa na jakość poruszania się po mieście. Wiele osób ze względu na swoje schorzenie nie jest w stanie pokonywać długich dystansów na wózku ręcznym. Rozwiązania elektroniczne mogą odciążyć i ograniczać ich wysiłek fizyczny.
 • Dofinansowanie obejmuje również, jak ma to miejsce w poprzednich przypadkach, koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego uzyskanego w ramach programu.
 • Co ważne, osoby z dysfunkcją ruchu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe związane z pokryciem kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy, nie tylko kategorii B.
  Zmiany i zwiększenie oferty dofinansowań dla osób z poszczególnym rodzajem niepełnosprawności w istotny sposób mogą przyczynić się do zwiększenia szans na zdobycie pracy. Aby skorzystać z dofinansowania należy dokładnie zapoznać się ze szczegółami warunków programu, które można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Znajdują się tam konkretne informacje na temat wysokości dofinansowania i wymaganych dokumentów oraz sam wniosek, który należy wypełnić.
1 komentarz
 1. Anna

  Witam. Mam diagnozę Stwardnienia rozsianego. Niestety coraz większe problemy z dalszym pokonywaniem dłuższych dystansów A nie mam prawa jazdy. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy są jakieś możliwości dofinansowania do kursu prawa jazdy ??

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *