Dotacja na otwarcie firmy. Sprawdź, jak pozyskać środki dla nowego biznesu

utworzone przez | 9, 09, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorczość stanowi nieodłączną część gospodarki i coraz więcej osób rozważa podjęcie działalności gospodarczej. Pragnienie to jest często napędzane pasją, chęcią tworzenia nowych produktów i usług oraz aktywnego uczestniczenia w dynamicznym rynku pracy. Choć wizja prowadzenia biznesu może być niezwykle inspirująca, towarzyszy jej również wiele wyzwań, w tym zagadnienie finansowania. Tutaj pojawia się pojęcie “dotacja na otwarcie firmy”, które stanowi potencjalne źródło wsparcia dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie przedsiębiorczości.

Dotacja lub dofinansowanie na otwarcie firmy może stanowić kluczowy czynnik decydujący o powodzeniu nowego przedsięwzięcia. Jest to wsparcie oferowane przez różne instytucje, takie jak urzędy pracy czy banki, w celu umożliwienia początkującym przedsiębiorcom uruchomienia swojego własnego biznesu. Pozwala na zminimalizowanie ryzyka, które często towarzyszy rozpoczynaniu własnej działalności.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej istocie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz temu, jakie korzyści płyną z pozyskania takiego wsparcia. Poruszymy również kluczowe wyzwania, z jakimi mogą się spotkać ci, którzy starają się o tę formę finansowania.

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności lub jesteś już na etapie planowania, to artykuł ten dostarczy Ci cennych informacji na temat możliwości uzyskania dotacji na otwarcie firmy. Przygotuj się na fascynującą podróż przez świat przedsiębiorczości i finansowania, która może otworzyć przed Tobą nowe drzwi do sukcesu na rynku.Jakie dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej można uzyskać?

Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe wsparcie z różnych źródeł i programów. Można skorzystać z dofinansowania unijnego, dotacji z powiatowego urzędu pracy, wsparcia z programów rządowych czy PFRON. Ubiegając się o dofinansowanie, zwróć uwagę na kryteria i zakres. Wiele programów przeznaczonych jest dla określonych obszarów działalności. Przedstawiamy przykładowe programy, które wspierają osoby zakładające działalność gospodarczą.

dotacja na otwarcie firmy
Dotacja na otwarcie firmy [lupa nad rozrzuconymi monetami].

Dotacje unijne i rządowe

Wiele krajów oferuje dotacje finansowane z funduszy unijnych lub krajowych programów rządowych. Te środki mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak rozwijanie innowacyjnych projektów, zwiększanie konkurencyjności lokalnej gospodarki czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Dotacje na tworzenie miejsc pracy

Niektóre programy dotacyjne skupiają się na tworzeniu nowych miejsc pracy. Osoby, które zatrudniają pracowników, mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników. Wniosek o takie dofinansowanie najczęściej składa się w urzędzie pracy.

Dotacje na innowacje

Przedsiębiorcy wprowadzający innowacyjne rozwiązania, produkty lub usługi na rynek mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach programów dotacyjnych skierowanych do sektora nowych technologii i innowacji. Przyszły przedsiębiorca powinien wykazać się kreatywnością i realizować potrzeby konsumentów.

Dotacje na rozwój lokalnej gospodarki

Niektóre obszary geograficzne, zwłaszcza te mniej rozwinięte ekonomicznie, oferują dotacje na otwarcie firm, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy i poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Dotacje na ekologiczne projekty

Jeśli firma ma na celu wprowadzenie ekologicznych rozwiązań lub działań zmierzających do ochrony środowiska, może skorzystać z dotacji wspierających zrównoważony rozwój.

Dotacje na szkolenia i rozwój zawodowy

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na szkolenia swoich pracowników lub na własny rozwój zawodowy, co przyczynia się do podnoszenia jakości usług i produktów.

Dotacje dla młodych przedsiębiorców

W niektórych krajach istnieją programy skierowane do młodych osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą, które oferują preferencyjne dotacje i wsparcie. W tym przypadku kryterium przyznawania pieniędzy jest wiek przedsiębiorcy w dniu założenia firmy.

Dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Programy społeczne często oferują dotacje dla firm, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub długotrwałym bezrobociem. Pomagając w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym i po 50 roku życia można liczyć na otrzymanie dotacji przeznaczonych właśnie dla tych grup.

Skąd można otrzymać finansowe wsparcie na otwarcie firmy?

Osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności, mogą zgłosić się do różnych instytucji. Do tych, z których pomocy korzysta najwięcej młodych przedsiębiorców, należą:

 • Urzędy Pracy
  Oferują programy dotacyjne i wsparcie dla posiadających status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, które decydują się na założenie własnej firmy. Dotacje często są skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub tych, którzy zdecydują się na zatrudnianie pracowników. Trzeba przy tym spełnić określone warunki.
  Oto kroki, które możesz podjąć, aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnego biznesu:
 1. Zbierz informacje
  Rozpocznij od zebrania informacji na temat dostępnych programów dotacyjnych oferowanych przez urzędy pracy w Twoim regionie. Skontaktuj się z lokalnym urzędem pracy lub sprawdź ich stronę internetową, aby dowiedzieć się o obowiązujących zasadach i wymaganiach.
 2. Określ przedmiot planowanej działalności gospodarczej
  Przygotuj jasny opis przedmiotu planowanej działalności. Wyjaśnij, co zamierzasz oferować na rynku, jakie produkty lub usługi będą stanowić twój biznes.
 3. Przygotuj biznesplan
  Stwórz szczegółowy biznesplan, który przedstawia strategię rozwoju Twojego biznesu. Wprowadź informacje o potencjalnych klientach, konkurencji, planach marketingowych i strukturze finansowej.
 4. Skonsultuj się z Urzędem Pracy
  Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, aby dowiedzieć się, czy jesteś uprawniony do ubiegania się o dotację na otwarcie firmy. Zapytaj o dostępne programy, dokumenty, które będą potrzebne, oraz terminy składania wniosków.
 5. Sprawdź warunki
  Upewnij się, czy spełniasz warunki określone przez Urząd Pracy. Mogą to być m.in. okresy zawieszenia działalności gospodarczej lub określony status, np. osoba bezrobotna.
 6. Przygotuj dokumentację
  Przygotuj wszystkie dokumenty wymagane przez Urząd Pracy, m.in. biznesplan, CV, dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje lub status bezrobotnego.
 7. Wypełnij wniosek
  Należy wypełnić i złożyć wniosek o dotację zgodnie z wytycznymi Urzędu Pracy. Upewnij się, że wniosek jest kompletny i zawiera wszelkie potrzebne informacje i załączniki.
 8. Oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie
  Po złożeniu wniosku oczekuj na jego rozpatrzenie. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od programu i obciążenia Urzędu Pracy.
 • Agencje Rozwoju Regionalnego
  Agencje te mają za zadanie wspierać rozwój gospodarczy w danym regionie. Oferują różne programy wsparcia, w tym dotacje, pożyczki preferencyjne oraz doradztwo dla przedsiębiorców. Na obszarach wiejskich można udać się też do agencji restrukturyzacji rolnictwa.
 • Banki Gospodarstwa Krajowego
  W niektórych krajach istnieją banki państwowe, które oferują preferencyjne pożyczki i dofinansowanie dla przedsiębiorców na różne cele, w tym na otwarcie swojej firmy.
 • Ministerstwa i Departamenty Rządowe
  W zależności od kraju różne ministerstwa lub departamenty rządowe mogą prowadzić programy dotacyjne skoncentrowane na konkretnych branżach, lub obszarach, takich jak nauka, kultura, technologie czy ekologia.
 • Instytucje Akademickie i Szkoły Zawodowe
  Niektóre uczelnie wyższe i szkoły zawodowe oferują wsparcie dla absolwentów, którzy chcą założyć własną firmę. Może to obejmować dotacje na badania i rozwój, udostępnienie infrastruktury czy doradztwo. Takie dofinansowania są przeznaczone już od dnia ukończenia szkoły wyższej lub uzyskania tytułu zawodowego.
 • Fundacje i Organizacje Non-profit
  Niektóre fundacje i organizacje non-profit oferują dotacje i wsparcie dla przedsiębiorców, którzy działają w konkretnych obszarach lub mają cele społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów dla pracodawców, przedsiębiorców i osób z niepełnosprawnością.

🔸 Jaki biznes dla osób niepełnosprawnych?
🔸 Jak napisać ogłoszenie o naborze pracowników?
🔸 Blog firmowy za darmo
🔸 Jak wyliczyć koszty płacy PFRON?

W witrynie naszej agencji pracy My Wspieramy odnajdziesz poradniki, informatory i artykuły przybliżające wiedzę na temat zatrudnienia, praw, wsparcia i możliwości osób z dysfunkcjami. Polecamy lekturę!


Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

Własny biznes może stanowić wyjątkową szansę dla osób niepełnosprawnych, które pragną osiągnąć niezależność finansową i zawodową. PFRON oferuje specjalną dotację do prowadzenia działalności dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Kto może dostać dofinansowanie z PFRON?

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z tego wsparcia może skorzystać osoba, która:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jest zarejestrowana w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • nie prowadziła działalności przez 12 miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku.

Dodatkowo wnioskujący nie może wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na cel związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek o dotację można składać po upływie minimum 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia wcześniejszej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jak uzyskać dotację?

Procedura otrzymania dotacji nie jest skomplikowana, ale należy się dobrze przygotować jeszcze przed złożeniem wniosku.

 1. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy, aby uzyskać informacje na temat dostępnych programów i wymagań.
 2. Upewnij się, że działalność gospodarcza, którą planujesz, odpowiada kryteriom dotacji.
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty, w tym CV, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i ewentualne załączniki.
 4. Wypełnij wniosek zgodnie z wytycznymi Urzędu Pracy i złóż go w określonym terminie.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz decyzję od Urzędu Pracy.

Dotacja z PFRON to ważne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Pamiętaj, że proces ten może się różnić w zależności od regionu i zmieniających się przepisów, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.

życie bez barier
Własna firma to życie bez barier w stabilnym zatrudnieniu [sylwetka osoby na wózku inwalidzkim z uniesioną do góry ręką na tle zachodu słońca].

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę kluczowe elementy:

 1. Przewidywane efekty ekonomiczne planowanej działalności, na którą mają być przeznaczone środki.
 2. Dokładna kalkulacja wydatków związanych z uruchomieniem działalności, uwzględniająca wnioskowane środki.
 3. Uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, które są istotne dla realizacji przedsięwzięcia.
 4. Wysokość wkładu własnego, jaki wnioskodawca jest w stanie wnosić do planowanej działalności.

Tylko ci, którzy spełniają określone warunki, mogą liczyć na wsparcie finansowe z PFRON. Pozytywne rozpatrzenie wniosku prowadzi do etapu negocjacji warunków umowy oraz jej podpisania.

W umowie określone są szczegółowe zasady dotyczące wydatkowania i rozliczania przyznanych środków z dotacji, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu tymi środkami.

WAŻNE!

Założenie działalności gospodarczej musi nastąpić dopiero po przyznaniu dotacji.

Skąd wziąć środki na wkład własny?

Przyszły przedsiębiorca może liczyć na wsparcie finansowe różnych instytucji, jednak ważne jest też zabezpieczenie dotacji. Założenie firmy wymaga biznesplanu, a więc także oszacowania kosztów, jakich wymaga własny biznes. Dofinansowania pokrywają określony w umowach procent zapotrzebowania. Konieczne jest jednak dostarczenie potwierdzenia zabezpieczenia dotacji, czyli udokumentowanie wkładu własnego. Pieniądze na ten cel można zbierać przez długi czas, ale często nie chcemy tak długo odkładać prowadzenia działalności. Pieniądze można uzyskać z różnych źródeł.

 1. Kredyty i pożyczki
  Przy podjęciu działalności gospodarczej warto zwrócić uwagę na dostępne kredyty i pożyczki, które mogą zapewnić początkowy kapitał. Banki, w tym bank gospodarstwa krajowego, oferują różnorodne rozwiązania dostosowane do potrzeb przyszłych przedsiębiorców. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na oprocentowanie pożyczki i inne koszty. Warto bowiem, aby spłata tego kredytu nie przewyższała naszych zysków.
 2. Inwestorzy aniołowie i venture capital
  Kolejnym interesującym źródłem finansowania są inwestorzy aniołowie oraz venture capital. To osoby lub firmy, które inwestują swoje środki w nowe przedsięwzięcia w zamian za udziały w firmie. To szczególnie ważne dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia merytorycznego i finansowego na długą metę.
 3. Crowdfunding
  W obszarze nowoczesnych technologii crowdfunding staje się coraz popularniejszym sposobem na pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności. Absolwent klubu integracji społecznej lub absolwent centrum integracji społecznej może wykorzystać platformy crowdfundingowe, gdzie osoby zainteresowane wsparciem inwestują niewielkie kwoty, a ich sumowanie tworzy odpowiedni kapitał.

Warto zaznaczyć, że wybór odpowiedniego źródła finansowania zależy od wielu czynników, w tym stopnia zaawansowania planowanej działalności, ewidencji działalności gospodarczej czy statusu osoby bezrobotnej. Przygotowanie zawodowe, doświadczenie i przemyślane złożenie wniosku to kluczowe kroki w osiągnięciu sukcesu w zakresie uzyskania potrzebnego kapitału.

Kiedy nie otrzymasz dotacji?

Ubiegając się o dofinansowanie prowadzenia działalności, trzeba wiedzieć, że nie każdy wniosek rozpatrywany jest pozytywnie. Przedstawiamy sytuacje, w których można nie dostać wsparcia finansowego na rozkręcenie swojego biznesu.

 1. Brak spełnienia kryteriów: Dotacja przysługuje osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, niepobierającym świadczenia pielęgnacyjnego. Pieniędzy nie dostaną osoby bez tytułu naukowego lub przygotowania zawodowego.
 2. Upłynięcie okresu zawieszenia działalności: Jeśli wnioskodawca wcześniej prowadził działalność gospodarczą i zakończył ją lub zawiesił na pewien okres, to dotacje mogą przysługiwać po upływie określonego czasu od zaprzestania działalności.
 3. Korzystanie z innych środków publicznych: Osoba, która już korzystała z pomocy finansowej ze środków publicznych na cel związany z otwarciem lub prowadzeniem firmy, może nie być uprawniona do kolejnej dotacji.
 4. Brak potwierdzenia zabezpieczenia dotacji: W niektórych przypadkach, przed otrzymaniem dotacji, wnioskodawca może być zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia, że posiada zabezpieczenie lub wkład własny. Bez tego dotacja nie zostanie przyznana.
 5. Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu: Osoby skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu mogą mieć utrudniony dostęp do dotacji.
 6. Brak odpowiedniej dokumentacji: Brak niezbędnej dokumentacji lub niewłaściwie złożony wniosek, lub niedostarczony w terminie wskazanym w umowie może być podstawą do odrzucenia przyznania dotacji.
 7. Zakres działalności lub obszar działania: Dotacje mogą być ograniczone do określonego zakresu działalności gospodarczej, lub obszaru geograficznego.
 8. Inne okoliczności: Istnieje wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na nieprzyznanie dotacji, takie jak brak przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych czy nieodpowiedni stan zdrowia.

Dotacja na otwarcie firmy. Podsumowanie

Podsumowując, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest cennym źródłem wsparcia dla osób, które pragną podjąć własną drogę jako przedsiębiorcy. Dzięki staraniom urzędów pracy możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia w trudnych chwilach, także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Bez względu na branżę czy obszar, w którym planowane jest założenie firmy, dotacja może okazać się kluczowym elementem udanej inwestycji. Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z tego wsparcia niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego, uzyskanego wykształcenia czy osiągniętego wieku emerytalnego.

Ważne jest przygotowanie solidnej dokumentacji i terminowe złożenie wniosku, aby zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji. Wsparcie doradcze oraz możliwość skonsultowania się z ekspertami, jak również realizowanych przedsięwzięć, to czynniki, które mogą znacząco pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Dodatkowo dostęp do funduszy podwyższonego ryzyka oraz inwestorów aniołów może dostarczyć dodatkowych możliwości finansowania i rozwoju. W rezultacie dotacja na dotacje na założenie firmy stanowi krok w kierunku swojego biznesu dla osób o różnym doświadczeniu zawodowym i ścieżkach edukacyjnych, które dążą do poprawy swojej sytuacji oraz tworzenia nowych perspektyw na rynku.


Jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Kiedy otrzymam dofinansowanie na otwarcie firmy dla niepełnosprawnych?

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy oraz wykazać, że nie prowadziło się działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach.

Skąd dostać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej?

Wsparcie finansowe na założenie firmy można otrzymać z: Urzędu Pracy, funduszy unijnych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Banków Gospodarstwa Krajowego, projektów ministerstw uczelni i fundacji.

Czy osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie do otwarcia firmy z PFRON?

Tak, niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki z zasobów PFRON na otwarcie firmy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *