22 487 12 23 [email protected]

Wpłata na Fundusz Solidarnościowy nie jest kosztem płacy. Uważaj na rozliczenia z PFRON

utworzone przez | 27, 08, 2019 | porady

Czy wiesz, że od stycznia 2019 r. część składki na fundusz pracy jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Czy wiesz, że nowa składka SFWON nie jest kosztem płacy i należy to uwzględnić w rozliczeniach z PFRON?

Niewielu pracodawców było świadomych tego, że od stycznia opłaca nową składkę na nowopowstały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wydzielona została ze składki na Fundusz Pracy. Wcześniej wynosiła ona 2,45% podstawy wymiaru, natomiast teraz wynosi 2,30% podstawy a składka na SFWON w wysokości 0,15% stanowi jej uzupełnienie. Co najistotniejsze nie należy ona do kosztów płacy pracownika, w związku z tym pojawia się mnóstwo komplikacji dla pracodawców, w tym problemy w rozliczeniach PFRON.

Zmiany składkowe Funduszu Pracy co oznaczają dla pracodawcy?

Mimo niewielkich zmian procentowych mogą odbić się bardzo dotkliwie. Szczególnie dotyczy to pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych i pobierających z PFRON dofinansowanie na ich wynagrodzenia. Nie wiedząc o zmianach składkowych w celach rozliczeniowych z funduszem, nadal w kosztach płacy uwzględniali składkę na Fundusz Pracy w poprzedniej wysokości czyli 2,45%. Teraz są zobowiązani do tego by sporządzić korektę INF-D-P uwzględniając jej niższą wysokość i zwrócić nadwyżkę otrzymanego dofinansowania.

Pojawiły się problemy dla tych, którzy doliczali składkę SFWON wypełniając pozycję 52 w formularzu INF-D-P czyli miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, wliczając ją do kosztów płacy. W tej sytuacji otrzymali zawyżone dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników z PFRON i w związku z tym muszą przede wszystkim skorygować informacje INF-D-P, uwzględniając prawidłową wysokość kosztów płacy a następnie muszą zwrócić zawyżoną kwotę dofinansowania.

Co wpłynęło na pojawienie się tych problemów?

Składka FP i składka SFWON są nadal liczone łącznie i wykazywane w deklaracjach DRA do ZUS w jednej rubryce czyli w tej, która należała do składki na FP.

0,15%

wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy

Koszty płacy a składka na SFWON – oficjalne stanowisko

W związku z napływem wielu pytań ze strony pracodawców i wątpliwościami, które pojawiły się wraz z utworzeniem nowej składki SFWON i wydzieleniem jej ze składki na Fundusz Pracy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON wystąpiła do resortu pracy i PFRON o zajęcie stanowiska w sprawie doliczania jej do kosztów płacy.

W odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 14.05.2019 (BON-I.52312.49.2019.AK) dowiadujemy się, że do kosztów płacy można jedynie zaliczyć składkę FP w wysokości 2,30% podstawy wymiaru. Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych nie stanowi kosztów płacy.

Swój głos w tej sprawie zajęła wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Edyta Sieradzka:

Ubolewam, że oficjalną odpowiedź BON w tej sprawie otrzymaliśmy dopiero w maju br. Jednoznacznie wynika z niej, że od stycznia 2019 r. pracodawcy nie mogli doliczyć składki na SFWON w wysokości 0,15 proc. do kosztów płacy wykazywanych na druku INF-D-P w poz. 52. Pocieszeniem jest to, iż ewentualna kwota po korekcie będzie wynosiła kilka złotych i to tylko w przypadku, gdy pracodawca uzyskuje 75 proc. kosztów płacy, a nie maksymalną kwotę dofinansowań. Mam również nadzieję, iż BON wraz z PFRON będą chcieli w tym zakresie przygotować jak najszybciej nowelizację ustawy o rehabilitacji, gdyż dla większości firm rozdzielenie składki na FP i składki na SFWON jest bardzo problematyczne, patrząc na wcześniej dostosowane dla nich programy kadrowo-księgowe

Edyta Sieradzka

Do organizacji OBPON nadal były kierowane pytania ze strony różnych pracodawców, dotyczące konieczności korekty dokumentów w sytuacji, gdy nie uzyskano wyższego dofinansowania z PFRON w przypadku wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu.

Jak wynika z odpowiedzi BON z 05.07.2019 (BON-I.52312.123.2019.AK) w tej sytuacji również konieczna jest korekta informacji INF-D-P, natomiast korekta wniosków Wn-D czyli wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, jest zależna od tego, czy w wyniku korekty INF-D-P okaże się, że doszło do nadpłaty tego dofinansowania.

Mądrego warto posłuchać

Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” Albert Einstein

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|
Wcześniejsze nasze porady