Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w firmie

utworzone przez | 5, 11, 2018 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jakie korzyści ma pracodawca przyjmując do pracy osobę niepełnosprawną? Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną w firmie? Czy głównym powodem powinna być wyłącznie motywacja finansowa? Czy istnieją niematerialne korzyści z włączenia pracowników z orzeczeniem do zespołu?

Przeglądając kolejne publikacje dotyczące jakie korzyści ma pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, można dojść do smutnego wniosku, że dla pracodawców liczą się wyłącznie pieniądze. W zasadzie nikt nie porusza tematu pozafinansowych zalet wdrożenia osób z dysfunkcjami do pracy w firmie. A jeśli już, to robi to bardzo pobieżnie.

zdjęcie 8 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Obliczenie korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zdjęcie na blogu.


We wspomnianych publikacjach najczęściej przewijają się takie wątki jak:

 • obniżenie obowiązkowej wpłaty PFRON,
 • ulgi we wpłatach na PFRON,
 • ulgi dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego jako sposób na obniżenie kosztów płac,
 • przywileje pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną,
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego pracownika,
 • zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy,
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego,
 • zwrot kosztów pracy asystenta pracownika niepełnosprawnego.

Widać więc wyraźnie, że pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą być traktowani jako jeden ze sposobów na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Na szczęście pieniądze to nie wszystko.

Okazuje się, że aspekty pozafinansowe są równie ważne i docelowo, co może brzmieć paradoksalnie, w dłuższej perspektywie przekładają się one na wymierne zyski przedsiębiorstwa otwartego na zatrudnianie osób z orzeczeniem. Poznaj 4 pozafinansowe korzyści płynące z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Sprawdź, jakie są korzysci dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną.

1) Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to pozyskanie lojalnego pracownika

Niepełnosprawność dawno przestała być tematem tabu. Osoby takie coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce, zdobywają wykształcenie, wysokie kwalifikacje, a następnie stanowiska w wielu firmach, w których stają się zaangażowanymi i lojalnymi pracownikami.

Co ciekawe, firmy otwarte na niepełnosprawnych przyciągają również utalentowanych i wrażliwych pracowników pełnosprawnych, dla których społeczny aspekt działalności przedsiębiorstwa ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o aplikowaniu. To ważne szczególnie dziś, kiedy rynek pracodawcy w wielu branżach jest coraz silniej wypierany przez rynek pracownika.

2) Zatrudniając osobę niepełnosprawną dołączasz do grona elitarnych pracodawców

Choć z roku na rok coraz więcej polskich firm decyduje się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to wciąż można liczyć na nagłośnienie takiej postawy w mediach. Tematy tego rodzaju stosunkowo często pojawiają się np. w programach informacyjnych bądź na portalach społecznościowych. Nie trzeba przekonywać, że dla firmy jest to doskonały sposób na pokazanie się szerszemu gronu odbiorców. A przy tym wyjątkowo skuteczny, ponieważ przekaz taki angażuje emocje widzów, słuchaczy i czytelników.

3) Zatrudnienie osoby z orzeczeniem przełamuje panujące stereotypy

Wiele uprzedzeń znika jak bańka mydlana, kiedy dochodzi do bezpośredniego kontaktu osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Stereotypowe wyobrażenia są wówczas zastępowane przez realne odczucia. Szybko okazuje się, że pracownicy niepełnosprawni mogą pracować równie wydajnie jak osoby w pełni zdrowe. Zatrudnianie niepełnosprawnych ma więc głęboki wymiar społeczny. Pomaga zmienić mentalność i odbiór niepełnosprawnych szybciej i skuteczniej niż niejedna kampania rządowa.

4) Firmy zatrudniające pracowników niepełnosprawnych są lepiej postrzegane

W dzisiejszych czasach zasady CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu są czymś naturalnym, oczywistym i wręcz koniecznym. Klienci wybierają sercem. Dokonując decyzji zakupowych, kierują się emocjami. Zdarza się, że racjonalne argumenty przemawiają do nich na końcu. Jeśli mają przed sobą dwa produkty zbliżone ceną i jakością, chętniej wybiorą ten, którego producent wyznaje te same wartości co oni. Chętniej sięgną po produkt firmy kierującej się dobrem osób niepełnosprawnych niż tej, która zamyka się na pracowników tego rodzaju.

Chcesz wygrać wszystko? Pokaż swoją wrażliwość i zatrudnij osobę niepełnosprawną

Współczesny rynek przepełniony jest produktami i usługami. Klienci coraz częściej oczekują od marek czegoś więcej niż tylko oferowania dobrej jakości produktów w korzystnej cenie. Równie ważne są misja firmy, jej osadzenie w społeczeństwie oraz spektakularna wizja, która jest w stanie pociągać za sobą tłumy wiernych fanów.

Wskazaliśmy na rzadko dostrzegane korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudnienia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to ruch, który jest opłacalny nie tylko finansowo. W dłuższej perspektywie zapewni Twojej firmie przewagę nad konkurencją oraz stałe miejsce w sercu klientów. Orzeczenie o niepełnosprawności korzyści dla pracodawcy będzie miało nowy, głębszy wymiar.

zdjęcie 1 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Zdjęcie na blogu


Jak zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych. Wywiad z Tomaszem Maruszewskim

PFRON i rząd chcą zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce

Prawdziwa sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mity o pracy dla osób niepełnosprawnych

Jakie są korzyści finansowe z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego?

niepełnosprawny wymagania formalne do pracy

1) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem,
2) obniżenie obowiązkowej wpłaty na PFRON,
3) ulgi we wpłacie na PFRON,
4) zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
5) zwrot kosztów na adaptację stanowisk pracy osób niepełnosprawnych,
6) dofinansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych,
7) pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jakie jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

logo pfron 300x300

Od kwietnia 2020 dofinansowanie wynosi:
1) 1.950 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2) 1.200 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
3) 450 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O) wysokość dofinansowania ulega zwiększeniu o kwoty:
1) 1.200 zł – w przypadku osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania wynagrodzenia takiego pracownika wynosi 3.150 zł),
2) 900 zł – w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania wynagrodzenia takiego pracownika wynosi 2.100 zł),
3) 600 zł – w przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania wynagrodzenia takiego pracownika wynosi 1.050 zł).

O ile wzrosło dofinansowanie PFRON w 2020 roku?

logo pfron 300x300

1) dla pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem kwota dofinansowania zwiększa się o 150 zł. Do tej pory było to 1800 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1950 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy,
2) dla pracownika niepełnosprawnego z umiarkowanym stopniem kwota dofinansowania zwiększa się o 75 zł. Do tej pory było to 1125 zł, więc po zwiększeniu łącznie wyniesie 1200 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy,
3) dla pracownika niepełnosprawnego z lekkim stopniem kwota dofinansowania pozostaje na tym samym poziomie czyli 450 zł w przypadku zatrudnienia na pełny wymiar czasu pracy.

2 komentarze
 1. Kasia

  nie znam firmy, która zatrudnia niepełnosprawnych ze względów innych niż ekonomiczne. Te teksty w stylu, że jest sie firmą odpowiedzialną społecznie to zwykłe gadanie. Tylko po to, aby przykryć faktyczny powód. Zatrudnienie niepełnosprawnego jest opłacalne. Wszyscy zatrudniają ze względu na kasę. Za niepełnosprawnego firmy dostają dopłaty. Obniżają wpłaty na pfron. Niektórzy nawet mają dopały do stanowiska pracy. Że niby firma jest wrażliwa społecznie? Że niby firmy do ochrony zatrudniają niepełnosprawnych, bo chcą dołączyć do elitarnych firm? A panie do sprzątania z orzeczeniem? Bo niby firmy sprzątające dbają o różnorodność? Śmiech. Dopłaty, dofinansowanie do wynagrodzeń, obniżenie składki pefron to prawdziwe powody. Dlatego firmy zatrudniają osoby z orzeczeniem.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Dziękujemy za Pani opinię.
   Istotą działalności firm jest ich rentowność. Nikt nie zakłada firmy dla idei. Niemniej obok aspektów ekonomicznych dla wielu przedsiębiorców dużą rolę odgrywają inne czynniki i motywacje. Czasem niezgodne z naszymi oczekiwaniami.
   Gdyby było tylko i wyłącznie tak, jak Pani postrzega zatrudnianie osób niepełnosprawnych, mielibyśmy sytuację, że wszyscy pracodawcy zatrudnialiby pracowników z orzeczeniem, gdyż jak Pani pisze, mieliby dopłaty, dofinansowanie wynagrodzeń, obniżenie wpłat. Po prostu zatrudnienie osoby z orzeczeniem to czysty zysk dla firm, obok posiadania pracownika. Dlaczego zatem tylko nieliczni pracodawcy zatrudniają niepełnosprawnych? Dlaczego do PFRON co miesiąc wpływają ogromne środki z wpłat od firm niezatrudniających pracowników z orzeczeniem?

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *