Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną w oparciu o umowę o pracę ma możliwość ubiegania się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Dopłaty finansowe są wypłacane ze środków PFRON. Warunkiem ich otrzymania jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracja następuje przy składaniu pierwszego wniosku. Szczegóły dotyczące wymogów w sprawie przyznawania dofinansowań określa artykuł 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracownikom posiadającym lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dofinansowanie nie może być przyznane. Ponadto dopłata z PFRON powinna wykazywać efekt zachęty. Dofinansowanie może być wypłacone w przypadku, gdy pracownik z niepełnosprawnością nie jest zatrudniony w formie, która przewiduje wypłacanie mu wynagrodzenia ze środków publicznych. Najwięcej środków – 2400 zł może otrzymać pracodawca zatrudniający osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 90 procent terminowo i faktycznie poniesionych wydatków na pracę