22 487 12 23 [email protected]

Aktualnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi mniej niż 30% i jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Powodem tego stanu rzeczy jest m.in. brak wykształcenia i przygotowania zawodowego, a także lęk osób niepełnosprawnych przed utratą otrzymywanych świadczeń rentowych. Wiele osób miało dotychczas trudności w znalezieniu pracy. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, gdzie zwiększa się liczba osób przechodzących na emeryturę i panuje deficyt pracowników, a także wzrasta kwota wpłat na PFRON, jaką muszą uiszczać pracodawcy, otwiera się szansa dla osób, które do tej pory były wykluczone z życia zawodowego. W celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych konieczna jest walka z biernością zawodową osób niepełnosprawnych, zmiana w podejściu do ich aktywności oraz reforma zatrudnienia chronionego. Polityka aktywizacji zawodowej i społecznej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powinna stawiać nacisk na zindywidualizowane podejście do osób niepełnosprawnych. Po rozpoznaniu przyczyn bierności danej osoby, kolejnym krokiem powinno być przygotowanie jej do podjęcia i utrzymania pracy oraz udzielania długofalowego wsparcia.