Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

Od października wchodzi w życie zmiana obejmująca wszystkie podmioty, zmieniają się bowiem formularze wysyłane do PFRON. Ich zmiana jest konsekwencją rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Obejmują one wzory deklaracji składnych Funduszowi przez pracodawców zobowiązanych do miesięcznych wpłat na PFRON. Druga zmiana dotyczy druków rocznych i miesięcznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Druki zostały dostosowane do zmian wynikających z nowelizacji ustawy.

#PFRON #SODiR #SOD #pracadlaniepełnosprawnych  #niepełnosprawni #ulgipfron #wpłatypfron