22 487 12 23 [email protected]

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmiany odnoszą się także do zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskania refundacji wynagrodzeń zatrudnionych już pracowników niepełnosprawnych.
Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wiele możliwości dofinansowań:
– miesięczna refundacja wynagrodzenia pracownika;
– zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy;
– zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
– zwrot kosztów szkolenia pracownika;
– zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy.
Wsparcie udzielanie jest przez wiele różnych instytucji, np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorząd województwa i samorząd powiatu. Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej może zostać przyznane, jeśli pracownik znajdował się w ewidencji zatrudnionych prowadzonej przez PFRON.