Last Updated on 10 kwietnia 2020 by Mariusz Tomczak

Telepraca a praca zdalna. Czy wiesz, że światowe koncerny zatrudniają pracowników w formie telepracy?

utworzone przez | 30, 01, 2019 | Praca zdalna, Wpłaty na PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Telepraca a praca zdalna to dwie różne sprawy. Wbrew pozorom różnice są znaczne. Mimo to często zamiennie stosuje się oba określenia, a czasem nawet o pracy w domu, poza siedzibą firmy mówi się „home office”. Praca w miejscu zatrudnienia, w budynku firmy to nie jedyna dostępna forma zatrudnienia pracowników. Umożliwienie im pracy nawet z dużej odległości stwarza szanse na pozyskanie świetnych specjalistów czy zyskanie lojalnych pracowników, którzy docenią elastyczny czas pracy. Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się więcej o zatrudnieniu pracowników na odległość oraz o różnicach między telepracą a pracą zdalną.

Praca zdalna, po angielsku home office. Dla kogo telepraca to dobre rozwiązanie?

Czy wiesz, że praca w formie zdalnej to nie jest nowość? Takie rozwiązania były już stosowane w latach 70 XX w. w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną był kryzys paliwowy. Na stacjach brakowało benzyny, co utrudniało dotarcie pracowników do firmy czy biura. Zaczęto wykonywać swoje zadania w domu a uzyskane wyniki i dokumenty przesyłano za pośrednictwem kuriera. Dziś dzięki rozwojowi technologii i internetu wygląda to nieco inaczej. Praca zdalna jest zdecydowanie usprawniona, ponieważ wyniki swojej pracy można wysyłać pocztą elektroniczną, co nie generuje dodatkowych kosztów a ich dostarczenie odbywa się natychmiastowo.

Taka forma pracy może być rozwiązaniem dla wielu osób, które są w stanie wykonywać określone zlecenia a z jakiś powodów nie mogą dotrzeć fizycznie do firmy. Takim powodem może być m.in. duża odległość od siedziby firmy lub niepełnosprawność. Pracę na odległość umożliwiają małe i duże firmy, nawet światowe koncerny.

Bardzo często w ogłoszeniach o pracę możemy spotkać się z takimi pojęciami jak: telepraca, praca zdalna czy home office. Czy znasz różnice w znaczeniu tych sformułowań? Postanowiliśmy pochylić się nad tym tematem. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, w jakich zadaniach można wykorzystać telepracę oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy rekrutacji i doborze pracowników.Telepraca a praca zdalna – na czym polega różnica?

Jak już wspomnieliśmy na początku telepraca a praca zdalna różnią się od siebie. Obecnie coraz więcej firm przekonuje się do telepracy, chodź niewątpliwie nadal znaczna część pracodawców ma swoje obawy i zastrzeżenia. Jeszcze do niedawna praca w domu kojarzona była wyłącznie z freelancerami lub wolnymi zawodami, natomiast dziś z takiej formy zatrudnienia korzysta wielu specjalistów. W wielu przypadkach jest skutecznym rozwiązaniem i niesie za sobą dodatkowe korzyści dla obu stron.

Praca zdalna, jak potocznie nazywana jest telepraca to nic innego jak stałe wykonywanie przez pracownika swoich obowiązków poza siedzibą firmy. Najczęściej jest to jego miejsce zamieszkania. Do przesyłania wyników i raportów z wykonanej pracy wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej. Jest to forma zatrudnienia uregulowana przepisami prawa w Kodeksie pracy, które szczegółowo opisują jej warunki.

Praca zdalna z kolei ma charakter incydentalny i nie jest uregulowana żadnymi przepisami w Kodeksie pracy. Pracownik od czasu do czasu w porozumieniu z pracodawcą wykonuje swoje obowiązki z domu, zamiast przyjechać do pracy, jak robi to zazwyczaj. Stałą pracę zdalną, czyli telepracę można rozpocząć zarówno tuż po rekrutacji pracownika, jak również w trakcie trwania zatrudnienia. W pierwszym przypadku w umowie o pracy musisz określić dodatkowo warunki telepracy. Natomiast zmiana formy zatrudnienia może odbyć się na wniosek pracownika oraz pracodawcy, który składa go drogą elektroniczną lub w wersji papierowej. Taką zmianę możesz wykorzystać np. w przypadku nabycia przez pracownika niepełnosprawności.

Rynek pracy wymaga dużej elastyczności nie tylko od pracowników, ale również od pracodawców. Oczekiwania dzisiejszego konsumenta i rozwój internetu niejako coraz częściej narzucać będzie formę zatrudnienia, jaką jest praca zdalna. Klienci chcą dostępności online wielu usług, a ponadto nie bez znaczenia pozostaje promocja firmy, która dziś w dużej mierze przeniosła się do sieci. Możliwość pracy poza siedzibą firmy przyciąga więcej kandydatów do pracy. Praca zdalna najczęściej sprawdza się, gdy chcesz zatrudnić grafika komputerowego, copywritera czy tłumacza. Może okazać się także doskonałym rozwiązaniem dla zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Może to pomóc w uniknięciu pokonywania barier architektonicznych i tych związanych z poruszaniem się w miejscu zatrudnienia. Jest to ogromna szansa na rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością, okazja do podjęcia pracy na bardziej różnorodnych stanowiskach. Praca zdalna otwiera nowe możliwości dla pracodawców jak i dla pracowników.

Praca zdalna w Twojej firmie? To nic trudnego!

Telepraca, praca zdalna – jak wygląda organizacja pracy w tym systemie? Poznaj skuteczne rozwiązania kontaktu z pracownikiem i kontroli jego czasu pracy

W pracy na odległość największą wątpliwość pracodawcy może budzić utrudniony kontakt z pracownikiem i ograniczona kontrola nad nim. W praktyce najczęściej korzysta się z poczty e-mail, telefonu, różnego rodzaju komunikatorów jak Skype, Viber, WhatsApp. W celu odbycia spotkania lub szkolenia na kilka osób można skorzystać z wygodnego narzędzia jakim jest Zoom. To jednak nie wszystkie możliwości, jakie możesz zastosować.

Dzięki sieci internetowej komunikacja między przełożonym i pracownikiem lub pomiędzy innymi pracownikami również wykonujących zadania zdalnie, możliwa jest na bieżąco. Czas pracy liczony jest od momentu zalogowania do wylogowania. Pozwalają na to różne platformy, które po zalogowaniu działa na zasadzie czatu. Wykonuje się na niej specjalistyczne i specyficzne dla danej pracy zadania. Pracownicy danej firmy, mimo że znajdują się w danej chwili w różnych miejscach, nawet w całym kraju mogą porozumiewać się ze sobą a także mają ciągły dostęp do ważnych informacji, gdyż często umieszczane są w chmurze. Te informacje, czyli często dane firmy są chronione po przez dodatkowe hasło aby nikt poza upoważnionymi pracownikami nie miał do nich dostępu.

Warto tu wspomnieć o VPN, czyli Virtual Private Network, czyli wirtualnej, sieci prywatnej. Wskazówki co do stosowania tego rozwiązania poleca nawet Ministerstwo Cyfryzacji. VPN jest to tunel przez który odbywa się przesyłanie danych w ramach sieci prywatnej, pomiędzy pracownikami danej firmy za pośrednictwem internetu. Swoje zastosowanie może mieć np. w dużych firmach korporacyjnych, gdzie pracownicy zdalnie ze swojego domu wykonują swoją pracę. Co ważne charakteryzuje się dużą efektywnością, nawet na słabych łączach internetowych dzięki możliwości kompresowania danych a ich szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo.

Korzystając z formy pracy jaką jest telepraca można zastosować też zadaniowy czas pracy. Na czym to polega? Dowiedz się czytając wskazany artykuł.

Telepracownik – co warto wiedzieć?

Telepraca a praca zdalna to dwie różne sprawy, ale w obu przypadkach pracownik wykonujący swoją pracę w formie zdalnej musi wykazywać się ogromną motywacją, determinacją i sumiennością. Musi wziąć pod uwagę mnóstwo istniejących czynników rozpraszających w środowisku domowym. Posiada ogromną odpowiedzialność za powierzone mu zadania i terminowe ich wykonanie. Fakt, że zatrudniając pracownika zdalnie nie masz nad nim bezpośredniej kontroli, mówi o tym, że musi być to osoba, która będzie sama siebie dyscyplinować. Dla tych mniej zorganizowanych i potrzebujących zewnętrznej kontroli może być to sporym utrudnieniem. Jednak można się tego nauczyć korzystając z narzędzi pomocniczych. Przykładem jest tworzenie planu działań i listy zadań. Niemniej jednak podczas rekrutacji telepracownika warto zwrócić uwagę na jego umiejętność zarządzania czasem i organizacji pracy.

Dla osób potrzebujących zewnętrznej stymulacji w postaci rytuału wyjścia do pracy i utrzymywania kontaktów interpersonalnych z innymi pracownikami, wykonywanie pracy w domu może być barierą nie do pokonania. Telepraca a praca zdalna to dwie różne sprawy także pod kątem codziennego spędzania czasu. Osoby lubiące interakcje z innymi ludźmi mogą mieć problem z uczuciem osamotnienia i izolacji, gdy każdego dnia będą pracować samotnie w domowym zaciszu. Jednak to co dla jednego jest uciążliwe dla drugiego, może być idealnym rozwiązaniem dającym możliwość zarobku finansowego. Z uwagi na elastyczność czasu pracy, forma pracy zdalnej wiąże się z zadowoleniem ze swobody podczas wykonywanych obowiązków. Komfort warunków pracy, które pracownik może sobie sam stworzyć i zapewnić we własnym zaciszu domowym, przekłada się na jakość powierzonych jej zadań. Ponad to telepracownicy, w tym także osoby niepełnosprawne pracujące z domu są mniej narażone na stres i mają większe poczucie kontroli nad powierzonymi obowiązkami. Zatem praca zdalna może być idealnym rozwiązaniem nie tylko dla matek opiekujących się swoimi małymi dziećmi, ale przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością, które mają trudność w poruszaniu się po mieście lub do innej miejscowości.

Bardzo często osoby niepełnosprawne posiadają wykształcenie, mają wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Jednak ich niepełnosprawność nie pozwala na dotarcie do firmy ze względu na odległość. Forma pracy zdalnej otwiera więc możliwość wykonywania zadań w miejscu zamieszkania realizując zlecenia dla firmy znajdującej się w innym mieście.

Praca zdalna to dobry pomysł na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Istotną rolę w procesie adaptacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy odgrywa przystosowanie miejsca wykonywanej przez nich pracy. Telepraca to niewątpliwie forma pracy, która daje szanse na zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością. Ma to szczególne znaczenie dla tych, których ta niepełnosprawność stanowi barierę w swobodnym poruszaniu się i tym samym ogranicza ich mobilność, jednocześnie utrudniając podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Nowe techniki łączności oraz stały ich rozwój zmieniają sposób kontaktów międzyludzkich, ale również sposób organizacji pracy. Praca przez internet pozwala na wykonywanie wielu niezbędnych zadań dla firmy, które w rzeczywistości wcale nie wymagają obecności pracownika w biurze. Te nowe możliwości mogą stać się udogodnieniem dla różnych grup społecznych, w tym także dla osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie w formie telepracy i praca w domu sprawia, że rynek pracy staje otworem dla osób niepełnosprawnych. Podjęcie przez nich zatrudnienia w takiej formie jest zdecydowanie łatwiejsze niż kilka lat temu, a co istotne pozwala na niezależność ekonomiczną. Ponadto osoby z niepełnosprawnością bardzo często są to osoby z wyższym wykształceniem i szczególnymi umiejętnościami, dlatego mogą okazać się cennymi specjalistami w danej dziedzinie.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Telepraca i praca zdalna dla osób niepełnosprawnych. Jakie zawody mogą pracować zdalnie?

Rynek pracy ulega nieustannym zmianom. Do niedawna praca zdalna była rzadką praktyką, a teraz staje się coraz bardziej popularna, szczególnie wśród młodych pracowników oraz wśród osób z orzeczeniem. Dzięki internetowi wciąż tworzą się i rozwijają nowe zawody. Dzieje się to z korzyścią dla osób niepełnosprawnych. W wielu przypadkach praca zdalna i tzw. zawody internetowe przyszłości idą ze sobą mocno w parze. Osoby śledzące trendy często podążają za tymi zmianami i wybierają zawody kreowane przez obecny rynek pracy nabywając pożądane umiejętności i specjalizując się w konkretnych dziedzinach. Swoją listę zawodów przyszłości cyklicznie przygotowuje także Ministerstwo Edukacji. Aktywność zawodowa w tym obszarze jest nierzadko jedyną drogą do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Telepraca jest najbardziej pożądana i skuteczna w zawodach takich jak:

 • grafik komputerowy,
 • programista,
 • tłumacz,
 • architekt,
 • specjalista ds. marketingu i promocji firmy,
 • copywriter i optymalizacja stron internetowych (SEO),
 • analityk internetowy i tworzenie baz danych,
 • księgowość i prace biurowe.

Jest to zaledwie część zawodów wykonywanych coraz częściej zdalnie. Istnieją również te, bardziej specjalistyczne dla danej dziedziny, których nie sposób wszystkich wymienić. Niewątpliwie postęp technologiczny daje wiele możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, a pracodawcy coraz bardziej przekonują się do wprowadzenia telepracy.

Na rynku pracy pożądane są szczególnie osoby sumienne, chętne do udoskonalania swoich umiejętności i podejmowania inicjatyw, osoby kreatywne i potrafiące dostosować się do zmieniających się warunków. Okazuje się, że specyficzne umiejętności mogą mieć większe znaczenie niż ilość ukończonych fakultetów. Najczęściej wybierane kierunki studiów przez osoby niepełnosprawne to: finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka, filologia, turystyka i rekreacja, marketing oraz kierunki społeczne. Świadczy to o tym, że osoby z niepełnosprawnością wydają się być zorientowane na obecne potrzeby rynku pracy i uzależniają od nich swój wybór kierunku kształcenia.

Warto dodać, że podjęcie zatrudnienia i praca zawodowa odgrywa ogromną rolę w życiu osób niepełnosprawnych. Wpływa na ich poczucie sensu życia, niezależności i poczucie własnej wartości. Stanowi pewien obszar rehabilitacji zawodowej, która jest równie ważna jak rehabilitacja społeczna czy lecznicza. Istotność pracy zawodowej w życiu może determinować skrupulatność powierzanych obowiązków i istotnie wpływać na motywację.

Pracownik niepełnosprawny pracujący zdalnie

Praca zdalna to dobry pomysł na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

Telepraca a praca zdalna to także różnice w dopełnieniu potrzebnych formalności. Zatrudnienie pracownika w formie telepracy jest regulowane przez prawo pracy. Przepisy obowiązują od 16.10.2007 r. Są to więc stosunkowo młode przepisy. Możesz je znaleźć w Kodeksie pracy art. 67(5).

“Kolejny rodzaj pracy, który może ograniczać bezrobocie, to telepraca. (…)

W związku z tym uznaliśmy za celowe wykorzystanie tego porozumienia i włączenie go do Kodeksu pracy. Znów projekt Kodeksu pracy obejmuje ogólne ramy świadczenia telepracy. Jest ona wykonywana poza siedzibą pracodawcy. Bardzo często w domu wykonawcy telepracy, przy komputerze. Z tego względu normy prawne, które mogą być stosowane, są nieliczne. Występują jednak i dotyczą ochrony pracy i ochrony zdrowia i życia pracownika.

Pracodawca powinien zadbać o jakoś sprzętu, na jakim pracuje pracownik. Dotyczy to także kontroli wykonywania pracy, która powinna być dokonywana z poszanowaniem prywatności pracownika, albowiem dochodzi tu do powiązania miejsca pracy i miejsca zamieszkania pracownika czy innego miejsca prywatnego pozostającego poza zasięgiem pracodawcy. Te elementy zostały ujęte w osobnym dziale Kodeksu pracy.”

Ludwik Florek
Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
Źródło: Kancelaria Sejmu

Jak już wspomnieliśmy, umowa o telepracę może zostać zawarta zarówno od początku zatrudnienia, jak i już w trakcie jego trwania. Jeśli zdecydujesz się na taką formę, musisz w niej zawrzeć m.in.

 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której znajduje się stanowisko pracy zatrudnianego pracownika,
 • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnego za współpracę i kontakt z telepracownikiem,
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie kontroli wykonywanej pracy przez telepracownika.

W drugim przypadku, kiedy podczas zatrudnienia na stałe zostanie przekształcona forma wykonywania zadań przez pracownika na formę zdalną, masz obowiązek przekazać mu pisemnie wyżej wymienione informacje. Taka zmiana może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy oraz samego pracownika. Wniosek o przekształcenie warunków pracy na telepracę można złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Co istotne, jeszcze do niedawna, aby wprowadzić w firmie możliwość telepracy pracodawca musiał ustalić to w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub jeśli w zakładzie nie było takiej organizacji, to po konsultacjach z przedstawicielami pracowników wprowadzał telepracę ogłaszając regulamin telepracy. Obecnie możliwość pracy zdalnej możesz już wprowadzić w firmie bez konieczności porozumienia ze związkiem zawodowym lub uchwalenia regulaminu. Dziś pracownik może przejść na telepracę po złożeniu odpowiedniego wniosku i akceptacji swojego pracodawcy. Odbywa się to na zasadzie porozumienia stron określającego warunki stosowania telepracy. W takim przypadku pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia. Oczywiście pracodawca może nie wyrazić zgody na zmianę warunków. W takiej sytuacji należy w odpowiedzi uzasadnić swoją decyzję. Powód może stanowić organizacja pracy w firmie lub rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika.

Pracownik może do pracy zdalnej wykorzystywać swój prywatny sprzęt. W przypadku takiego rozwiązania pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny, którego wysokość określa porozumienie lub regulamin telepracy. Dotyczy to także zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Korzyści telepracy – dlaczego stała praca zdalna się opłaca?

Omawiana forma pracy niesie za sobą szereg pozytywnych korzyści dla pracownika, ale również dla samego pracodawcy. Oto część z nich:

 • redukcja kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska pracy,
 • wzrost efektywności pracownika. W siedzibie firmy czas szybko płynie. Mnóstwo tego czasu umyka pracownikom na rozmowach lub innych czynnościach niezwiązanych stricte z zadaniami do wykonania. Pracownicy zdalni nie są rozliczani z czasu pracy a z uzyskanych efektów,
 • szansa dla osób niepełnosprawnych na realizację zawodową i rozwój kariery w obszarze, w którym ma odpowiednie kompetencje. Osoby niepełnosprawne bardzo często są wykształcone, posiadają kwalifikacje i umiejętności pożądane na rynku pracy. Pozostają niestety bez zatrudnienia, gdyż problemem jest ograniczona możliwość poruszania się i dotarcie do firmy,
 • możliwość pracy w godzinach, kiedy pracownik czuje się wypoczęty i pełen sił. Telepracownik nie spędza wielu godzin w biurze w sytuacji swojej większej lub mniejszej niedyspozycji, złego samopoczucia lub przemęczenia. Nie siedzi w biurze przed komputerem udając, że pracuje, ukradkiem co chwilę spoglądając na zegarek. Ma możliwość wykonania zadań w dogodnym dla niego czasie i w odpowiednich warunkach. To zdecydowanie ma wpływ na jakość zleconych mu zadań,
 • oszczędność czasu poświęconego na dojazdy do siedziby firmy. Może go wykorzystać pożytecznie i z korzyścią dla własnej osoby np. spacer, ćwiczenia fizyczne lub kontakt z rodziną, a jak wiadomo szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.

Istnieje jeszcze wiele innych zalet pracy zdalnej, które można dostrzec. Jest to ich zaledwie część, choć nawet ona pokazuje jak duży potencjał tkwi w stosowaniu przez firmę różnych form zatrudnienia.

Minusy pracy zdalnej. Telepraca ma też swoje wady

Niestety pewne zagrożenia i słabe strony może nieść za sobą telepraca. A praca zdalna, stosowana tylko sporadycznie może nie pokazać możliwych komplikacji. Na szczęście dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, o których wspomnieliśmy powyżej możliwe jest uniknięcie wielu problemów. Do najważniejszych minusów telepracy należą:

 • ograniczone możliwości kontroli warunków pracy i warunków BHP,
 • motywacja pracownika i zaangażowanie może słabnąć w przypadku niedostatecznej kontroli ze strony przełożonego. Pomocne może okazać się wyznaczanie jasnych, konkretnych i łatwych do zmierzenia celów i regularne raporty pracy, dzięki którym pracodawca może śledzić postęp w ich realizacji,
 • brak umiejętności organizacyjnych telepracownika może spowodować spadek efektywności pracy, dlatego zatrudniając osobę w formie telepracy kluczową umiejętnością jaka powinna być brana pod uwagę przy rekrutacji i doborze pracowników to umiejętność dobrej organizacji i dysponowania czasem,
 • brak kontaktu z innymi, brak bezpośrednich relacji z współpracownikami jest sporym minusem pracy w domu. Dla wielu może być to bardzo uciążliwe, dlatego rozwiązaniem może okazać się, w ramach możliwości, organizacja spotkań firmowych, na których będą brały udział również pracownicy zdalni lub organizacja wideokonferencji.

Dla kogo praca zdalna jest odpowiednia?

Konkretne czynności i zadania powszechnie stosowane w warunkach stałej pracy zdalnej, czyli telepracy to głównie:

 • grafika internetowa,
 • tworzenie stron internetowych,
 • programowanie,
 • tworzenie baz danych,
 • analiza zasobów internetowych,
 • telemarketing,
 • prowadzenie portali społecznościowych,
 • prowadzenie blogów, specjalistycznych poradników i pisanie artykułów sponsorowanych,
 • tworzenie i umieszczanie ofert pracy oraz praca w rekrutacji nowych pracowników,
 • tłumaczenie tekstów lub całych stron internetowych,
 • prowadzenie dokumentacji firmy,
 • księgowość.

Szybko spostrzec można, że największą popularnością cieszą się informatycy, programiści, specjaliści z dziedziny baz danych i multimediów, twórcy stron www, graficy oraz specjaliści od reklamy internetowej. Ponadto jest to miejsce rozwoju dla: tłumaczy, copywriterów, researcherów, specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem danych czy też dla rekruterów a nawet pisarzy. Jak widać zakres jest ogromny, gdzie tak naprawdę każdy może znaleźć swój obszar rozwoju kariery zawodowej, w zależności od swoich kompetencji.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zastanów się czy przypadkiem w twojej firmie nie potrzebujesz kogoś, kto mógłby wykonywać któreś z powyższych zadań? Być może tak właśnie jest i będziesz mógł dać szansę na zatrudnienie osobie z niepełnosprawnością.

Jak zatrudnić osobę z orzeczeniem? Poznaj wskazówki związane z rekrutacją pracowników niepełnosprawnych.

Stała praca zdalna a home office

Pojęcie home office jest również bardzo popularne jeśli chodzi o pracę poza siedzibą firmy. Pojęcie to nie oznacza jednak tego samego co telepraca. Jak dotąd nie istnieją żadne przepisy regulujące pracę w systemie home office. Jest to sytuacja, kiedy pracownik w porozumieniu z pracodawcą wykonuje część swoich zadań i obowiązków w domu. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, w której wskazano siedzibę firmy jako miejsce wykonywania pracy. Może okazać się to dobrym rozwiązaniem w przypadku losowych wydarzeń, które uniemożliwiają pracownikowi dotarcie do biura lub kiedy powierzone zadania nie wymagają przebywania ośmiu godzin w siedzibie firmy. Oznacza to, że home office ma charakter okresowy a nie stały. Telepraca natomiast cechuje się regularnością i odrębnymi przepisami opisanymi w kodeksie pracy. Telepracownik wykonuje całą swoją pracę poza siedzibą firmy i jest zobowiązany do tworzenia raportów, dokumentując postępy i stopień realizacji zadań.

Podsumowując praca wykonywana w domu to przyszłość oraz szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Telepraca nie jest dla każdego, jednak dla wielu to idealne rozwiązanie. Przynosi korzyści dla obu stron: dla pracodawcy, bo oszczędza swoje wydatki oraz dla pracownika, który może zapewnić sobie komfort warunków pracy.

Pracownicy niepełnosprawni pracujący w siedzibie firmy

FAQ

Co to jest telepraca?

Telepraca to forma zatrudnienia, która polega na jak stałym wykonywaniu przez pracownika swoich obowiązków poza siedzibą firmy. Najczęściej jest to jego miejsce zamieszkania. Do przesyłania wyników i raportów z wykonanej pracy wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej. Jest to forma zatrudnienia uregulowana przepisami prawa w Kodeksie pracy, które szczegółowo opisują jej warunki.

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna to praca poza siedzibą firmy. Ma charakter incydentalny i nie jest uregulowana przepisami w Kodeksie pracy. Pracownik czasowo w porozumieniu z pracodawcą wykonuje swoje obowiązki poza miejscem zatrudnienia wskazanym na umowie.

Gdzie są oferty pracy zdalnej dla niepełnosprawnych?

Warto odwiedzić strony z ogłoszeniami dla freelancerów: useme.pl, upwork.com, freelanceria.pl, zleca.pl, fiverr.com

Gdzie znajdę pracę zdalną dla niepełnosprawnych?

Portale z ogłoszeniami, na których zamieszczane są takie ogłoszenia: Pracuj.pl, InfoPraca.pl, OLX.pl, Gumtree.pl, Indeed.pl, Jooble.pl, Gratka.pl

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *