Korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Sprawdź jak wiele możesz zyskać

utworzone przez | 21, 10, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jeden z największych pracodawców w kraju, Poczta Polska w ostatnich latach sukcesywnie zwiększa poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Obecnie pracuje tam ponad 1750 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Spółka zadeklarowała PFRON dalszą potrzebę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Czy to przypadek?

Okazuje się, że inicjatywa wsparcia zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez Pocztę Polską przynosi jej korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również w wymiarze społecznym. Dalsza gotowość zatrudniania kolejnych osób z niepełnosprawnością wskazuje na to, że działania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przyniosły zamierzone efekty.


zdjęcie 4 na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 1366x250
Zdjęcie na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. Wpis o korzyściach.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych i korzyści dla pracodawcy

Zatrudnianie pracowników z orzeczeniem niesie za sobą szereg korzyści, w tym finansowych. Co zyska pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną? Najpopularniejszymi korzyściami są:

 • obniżenie wpłaty PFRON,
 • obniżenie kosztów płacy,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń,
 • refundacja kosztów związanych z wyposażeniem i adaptacją stanowisk pracy,
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego i
 • zwrot kosztów pracy asystenta.

Oprócz tego istnieją również inne pozytywne aspekty zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Dlaczego więc warto włączyć do zespołu pracownika niepełnosprawnego?

Zatrudniając osoby niepełnosprawne budujesz zaufanie wśród klientów

Dziś przy obecnej tak wysokiej konkurencji klient wybierając ofertę kieruje się swoimi subiektywnymi odczuciami, a podejmując decyzje zakupowe emocje odgrywają główną rolę. Tworzy obraz firmy na podstawie różnych przesłanek a także opinii ze strony innych. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna w pozytywnym odbiorze firmy. Klient szybciej wybierze produkt czy usługę od osób wyznających podobne wartości co on, szybciej i chętniej zaufa tym, dla których losy osób z niepełnosprawnością nie są obojętne. Oznacza to, że zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w firmie wpływa na jej pozytywny wizerunek

Oferując pracę dla niepełnosprawnych to okazja na pozyskanie wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników

Osoby niepełnosprawne często zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe, specyficzne umiejętności pożądane na obecnym rynku pracy, gdyż mają świadomość, że znacznie trudniej im znaleźć pracę niż osobom pełnosprawnym. Ze względu na to, że posiadają pewne bariery związane z występowaniem niepełnosprawności i mają mniejszy wybór miejsca pracy w porównaniu do w pełni sprawnych pracowników, specjalizują się w konkretnej dziedzinie, w której chcą być najlepsi i bezkonkurencyjni. Wiąże się to bezpośrednio z wysoką motywacją podczas wykonywanych obowiązków pracowniczych i lojalnością wobec swojego pracodawcy. Stają się aktywnymi i sumiennymi pracownikami, co pozytywnie owocuje dla firmy w dłuższej perspektywie czasu.

Zatrudniając osoby z orzeczeniem to okazja na przełamywanie stereotypów

Bezpośredni kontakt osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi powoduje, że dotychczasowe uprzedzenia znikają a stereotypowe wyobrażenia na temat danej niepełnosprawności są zastępowane realnymi doświadczeniami i odczuciami podczas współpracy z taką osobą. Obecność w firmie pracowników niepełnosprawnych ma przede wszystkim wymiar społeczny i wpływa na postrzeganie osób z niepełnosprawnością znacznie skuteczniej niż niejedna kampania rządowa. Obcowanie z nimi i wspólne realizowanie projektów są dowodem na to, że osoba niepełnosprawna może być równie wydajnym i wartościowym pracownikiem.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest więc korzystne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również z powodów społecznych. Takie działania pozwalają na ukazanie wrażliwości firmy i jej ludzkiej twarzy, co z kolei zwiększa zaufanie i sympatię ze strony nie tylko potencjalnych klientów, ale również kolejnych kandydatów do pracy czy nawet partnerów biznesowych. Polityka firmy określa, z jakimi ludźmi będziemy współpracować. Zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie wybrana spośród wielu innych ofert, na tle których okaże się mocno konkurencyjna.

Jaką pracę mogą wykonywać osoby niepełnosprawne? Przykład Poczty Polskiej

Poczta Polska jest otwarta na pracowników z niepełnosprawnością i zależy jej na tym, by stwarzać dla nich odpowiednie warunki pracy. Mówi o tym prezes zarządu spółki Przemysław Sypniewski:

„W całym kraju Poczta Polska ma ponad 7,5 tys. swoich placówek. Dzięki temu obecni jesteśmy w każdej gminie, oprócz tego mamy 14 sortowni. To sprawia, że osoby zainteresowane zatrudnieniem w Poczcie Polskiej mogą mieć blisko do swojej pracy. Chciałbym, żeby w Poczcie Polskiej znalazło zatrudnienie jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami, aby w naszej firmie dobrze się czuły i mogły się rozwijać zawodowo.”

Źródło: Media, Poczta Polska S.A.

Stanowiska pracy na Poczcie, które najczęściej zajmowane są przez pracowników niepełnosprawnych to przede wszystkim:

 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • specjalista ds. ekspedycyjno-rozdzielczych,
 • specjalista ds. opracowywania przesyłek i ładunków,
 • kierowca pojazdu do 3,5 tony,
 • listonosz.

Na jakim stanowisku może jeszcze pracować osoba niepełnosprawna?

Coraz częściej stosowaną praktyką w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych jest praca zdalna czyli formalnie telepraca. Taka forma zatrudnienia pozwala na to by pracownik niepełnosprawny wykonywał swoje obowiązki i powierzane zadania w swoim domu a wyniki pracy przesyłał drogą elektroniczną. Otwiera to przed osobami niepełnosprawnymi mnóstwo możliwości.

Rozwój internetu przyczynił się do powstania konieczności wykonywania wielu zadań również przez pracodawców, które z powodzeniem mogą być powierzane pracownikowi z niepełnosprawnością. Ponad to mnóstwo z nich wcale nie wymaga regularnej obecności w biurze, dlatego doskonale wpisują się w warunki pracy zdalnej.

Jakie zawody są najczęściej wykonywane przez osoby niepełnosprawne w formie zdalnej?

 • programista,
 • grafik komputerowy,
 • tłumacz,
 • telemarketer,
 • analityk internetowy,
 • specjalista ds. kontaktów z klientem,
 • specjalista social media,
 • copywriter,
 • architekt,
 • księgowy,
 • rekruter.

Wszystkie z wymienionych mogą być wykonywane w 100% zdalnie, a dodatkową korzyścią dla pracodawcy jest ograniczenie kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy. Na temat telepracy, jej warunków oraz zalet i wad dla pracodawcy pisaliśmy już na naszym blogu.

Możliwość pracy zdalnej pozwala na podjęcie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną, która może w ten sposób uniknąć barier związanych z codziennym dotarciem do siedziby firmy. Jest to szansa na rozwój zawodowy i pozyskanie źródła dochodu. Pracodawca z kolei nie musi adaptować stanowiska pracy do potrzeb pracownika.

Mity związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

Mimo rosnącej tendencji w kierunku zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością nadal w świadomości wielu pracodawców tkwią pewne błędne przekonania, stereotypy i obawy. Sprawia to, że dla wielu przedsiębiorców zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego i formalności z tym związane stają się ogromnym wyzwaniem i ostatecznie nie decydują się na ten krok.

Jakie więc mity na temat zatrudniania niepełnosprawnych, które powstały na przestrzeni ostatnich lat są dla nich szkodzące i utrudniają znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy?

Niezdolność do pracy w orzeczeniu o niepełnosprawności zabrania zatrudnienia takiej osoby

Jest to często powielany mit nie tylko wśród pracodawców, ale również przez osoby niepełnosprawne. Skutkuje to przekonaniem, że nie mogą podjąć pracy na otwartym rynku pracy lub znacząco utrudniają podjęcie zatrudnienia mimo wcześniejszego pozytywnego przebiegu procesu rekrutacji. Kiedy dochodzi do przedstawienia orzeczenia i jest w nim zapis: całkowicie niezdolny do pracy często dział kadrowy z powodu braku doświadczenia i informacji na ten temat blokuje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej a wyjaśnienia okazują się nieskuteczne.

Jest to bardzo przykra sytuacja dla takiej osoby, gdyż ma świadomość, że ma odpowiednie możliwości by rozpocząć pracę na danym stanowisku, ale nie dochodzi do tego z powodu nieporozumienia. Można również się spotkać z wyjaśnieniem, że firma nie spełnia warunków pracy chronionej, tak jak ujęto we wskazaniach w orzeczeniu. Nie jest to wynikiem złej woli pracodawcy lecz raczej obaw związanych z tym, że zatrudni pracownika niepełnosprawnego niezgodnie z przepisami, co może w konsekwencji skutkować karą finansową.

W rzeczywistości osoba, która posiada orzeczenie o niezdolności do pracy może zostać zatrudniona na otwartym rynku pracy. Zapis ten dotyczy wyłącznie pracy wykonywanej w warunkach normalnych tj. nieuwzględniających występującej niepełnosprawności u pracownika. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z konkretnej niepełnosprawności zatrudnionego pracownika, co umożliwi mu wykonywanie określonych zadań. Istotna jest również opinia lekarza medycyny pracy, który podczas badań ocenia stan zdrowia kandydata i jego możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem przedstawionych i opisanych przez pracodawcę warunków. Ocenia czy występująca niepełnosprawność nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania określonego rodzaju pracy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej pracodawca może zatrudnić pracownika niepełnosprawnego w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej.

Obowiązek dostosowania stanowiska pracy dla każdej osoby niepełnosprawnej

Adaptacja i wyposażenie stanowiska pracy jest zależne od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Przykładowo potrzeby osoby niewidzącej czy z niepełnosprawnością ruchową znacznie różnią się od siebie a zatrudniając jedną z nich należy przystosować w odpowiedni sposób dla niej miejsce pracy. W obu przypadkach inne warunki są brane pod uwagę. Czasem owe dostosowanie wymaga niewielu zmian, które już umożliwiają wykonywanie zadań. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zatrudnienia osoby z cukrzycą lub chorobą serca. Niekiedy natomiast konieczne jest nabycie specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Co istotne, adaptacja stanowiska odbywa się dla konkretnego pracownika i pod kontem jego niepełnosprawności. Czy jest to kosztowny proces?

PFRON po spełnieniu określonych warunków przez pracodawcę daje możliwość zwrotu poniesionych kosztów z tytułu adaptacji czy wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego. Każdy jest inny i osoby z niepełnosprawnością również różnią się pomiędzy sobą, natomiast wiele stanowisk wymaga różnego poziomu sprawności, dlatego niepełnosprawność pracownika wcale nie musi stanowić bariery w wykonywaniu danej pracy czy określonych czynności.

Formalności związane z dofinansowaniem wynagrodzeń są bardzo skomplikowane

Wielu pracodawców boi się formalności związanych z pozyskaniem miesięcznego dofinansowania na wynagrodzenia. Przeraża ich ilość wymaganych dokumentów i warunków, jakie będzie musiał spełnić otrzymując wsparcie finansowe. Z tego powodu wielu pracodawców decyduje się na wpłaty PFRON i nie zatrudnia pracowników niepełnosprawnych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że są to dodatkowe koszty, których można uniknąć. Warto również zastanowić się, czy rzeczywiście zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego i formalności z funduszem stanowią przeszkodę nie do pokonania, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, które poruszaliśmy w artykule. Może okazać się, że korzyści zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych są wyższe niż początkowe trudności formalne.

W początkowym etapie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, zwłaszcza gdy pracodawca decyduje się na to pierwszy raz, wymagania PFRON mogą wydać się bardzo skomplikowane, jednak nie musi zmagać się z nimi samodzielnie. Na rynku istnieją firmy świadczące usługi w zakresie optymalizacji PFRON, pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń oraz wspierają w procesie rekrutacji. Pracodawca otrzymuje pomoc za równo na etapie doboru odpowiedniego pracownika na określone stanowisko, jak i etapie wypełniania formalności z PFRON i pozyskiwaniem dofinansowania.Ile pracodawca dostaje za pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru jego zatrudnienia. Kwoty na jakie pracodawca może wnioskować to:
 
·      1950 zł – dla pracownika znacznego stopnia niepełnosprawności,
·      1250 zł – dla osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
·      450 zł – dla pracownika z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 
W przypadku wymienionych poniżej schorzeń specjalnych kwota maksymalnego dofinansowania zwiększa się odpowiednio o kwoty 1200 zł, 600 zł, 450 zł. Schorzenie musi wynikać z sentencji orzeczenia i są to:
 
·      całościowe zaburzenia rozwoju 12-C,
·      choroba psychiczna 02-P,
·      upośledzenie umysłowe 01-U,
·      epilepsja 06-E,
·      osoby niewidome 04-O.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *