22 487 12 23 [email protected]

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółce Poczta Polska wzrosło w ostatnim czasie o 10% i aktualnie oscyluje w granicach 1200 osób. Jest to wynik współpracy między Pocztą Polską a Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podjęte działania mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. W ramach działań wspomnianych podmiotów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa została także uruchomiona kampania informacyjna pod hasłem „Poczta Polska bez barier”. Jej celem jest likwidacja barier architektonicznych w placówkach poczty, uruchomienie akcji informacyjnej oraz zwiększenie otwartości na pracowników niepełnosprawnych. Poczta Polska od dłuższego czasu pracuje nad usunięciem barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, teraz te działania zostaną wzmożone. Ponadto każda z ok. 4600 placówek pocztowych otrzyma materiały zawierające informacje na temat poszukiwania pracy, dotacji z PFRON czy też możliwości uzyskania środków na rehabilitację.