22 487 12 23 [email protected]

Pilotażowy program „ABSOLWENT” to jeden z nowych projektów wdrażanych przez PFRON, których celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Program „ABSOLWENT” realizowany jest od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku i mogły wziąć w nim udział szkoły wyższe i organizacje pozarządowe. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych studiujących na ostatnim roku lub tych, które uzyskały już wyższe wykształcenie. Co roku uprawnione jednostki, którym przyznano środki będą mogły przeznaczyć je na działania związane z zaplanowaniem i wdrożeniem indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 1.000 osób niepełnosprawnych, wzrostem kwalifikacji zawodowych 800 osób niepełnosprawnych oraz zatrudnieniem lub samozatrudnieniem 400 osób niepełnosprawnych. W 2017 roku w programie wzięło udział ogółem 529 osób, najwięcej w województwie dolnośląskim i mazowieckim. Środki na realizację programu wypłacono łącznie w kwocie 3 876 061,74 zł, co stanowiło 76,38 % założonego planu.