22 487 12 23 [email protected]

Czy wiesz, jakie firmy rekrutują osoby niepełnosprawne i aktywnie wspierają ich zatrudnienie?

Czy wiesz, na jakich stanowiskach mogą pracować pracownicy niepełnosprawni?

Jeden z największych pracodawców w kraju czyli Poczta Polska w ostatnich latach sukcesywnie zwiększa poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Obecnie pracuje tam ponad 1750 osób z niepełnosprawnością. Stanowi to około 2,2% wszystkich tam zatrudnionych, a w sierpniu br. spółka zadeklarowała PFRON dalszą potrzebę ich zatrudnienia.

Co więcej Poczta Polska wygrała konkurs o tytuł Pracodawcy godnego zaufania w kategorii Firma przyjazna Niepełnosprawnym, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. W konkursie nagradzane są firmy i instytucje, które w zakresie swojej polityki pracowniczej korzystają z ciekawych i skutecznych rozwiązań jednocześnie uwzględniając rozwój zawodowy i prawa swoich pracowników.

Pracownik niepełnosprawny w Poczcie Polskiej.

Działając przeciwko wykluczeniu społecznemu Poczta Polska wzięła udział w projekcie: „Praca – Integracja”. W ramach jego realizacji podjęła współpracę z Fundacją Aktywizacja – partnerem wytypowanym Przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poczta Polska jest otwarta na pracowników z niepełnosprawnością i zależy jej na tym, by stwarzać dla nich odpowiednie warunki pracy. Mówi o tym prezes zarządu spółki Przemysław Sypniewski:

„W całym kraju Poczta Polska ma ponad 7,5 tys. swoich placówek. Dzięki temu obecni jesteśmy w każdej gminie, oprócz tego mamy 14 sortowni. To sprawia, że osoby zainteresowane zatrudnieniem w Poczcie Polskiej mogą mieć blisko do swojej pracy. Chciałbym, żeby w Poczcie Polskiej znalazło zatrudnienie jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami, aby w naszej firmie dobrze się czuły i mogły się rozwijać zawodowo”.

Stanowiska pracy na Poczcie, które najczęściej zajmowane są przez pracowników niepełnosprawnych to przede wszystkim:

– specjalista ds. obsługi klienta,

– specjalista ds. ekspedycyjno-rozdzielczych,

– specjalista ds. opracowywania przesyłek i ładunków,

– kierowca pojazdu do 3,5 tony oraz listonosz.

Poczta Polska stawia na pracowników niepełnosprawnych.

W lipcu 2018 r. Poczta Polska przyjęła „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”. Głównym jej założeniem jest to, by podczas procesu rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego brać również pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe. Firma zakłada, że zatrudniając nowych i kompetentnych pracowników z niepełnosprawnością, pozwoli stworzyć zintegrowany zespół pracowniczy. Firma podejmuje kolejne kroki by dalej zatrudniać osoby niepełnosprawne i tworzyć dla nich przystosowane stanowiska pracy.

W wyniku współpracy z Fundacją Aktywizacja od 2018 r. Poczcie udało się zatrudnić około 350 pracowników niepełnosprawnych, a do końca br. Zostanie ich zatrudnionych łącznie 400. Są to stanowiska za równo w placówkach pocztowych jak i w sortowniach.

Do realizacji projektu: „Praca – Integracja” w 2019 r. dołączyli również tacy pracodawcy jak: grupa Enea i PKN Orlen.

Okazuje się, że inicjatywa wsparcia zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez Pocztę Polską przynosi jej korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również w wymiarze społecznym. Dalsza gotowość zatrudniania kolejnych osób z niepełnosprawnością wskazuje na to, że współpraca z PFRON i Fundacją Aktywizacja przyniosła zamierzone efekty.