22 487 12 23 [email protected]

Horititerapia to jedna z metod terapii. Polega na pracy z chorymi i osobami z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu roślin i ogrodów. Praca fizyczna w ogrodzie ma pozytywny wpływ na pacjentów i niepełnosprawnych. w przypadku osób niepełnosprawnych jest to najmniej popularna metoda wspierająca proces rehabilitacji. Stworzenie ogrodu sensorycznego to jeden z przykładów horititerapii. Projekt tego rodzaju ogrodu ma na celu stymulację wszystkich 5 zmysłów i powinien łączyć ze sobą elementy małej architektury i elementów naturalnych. Teren opracowania powinien składać się z 3 stref tworzących integralną przestrzeń: strefę terapeutyczną, gdzie obecne są ścieżki sensoryczne i blaty dotykowe; strefę terapeutyczno-dydaktyczną ze ścieżkami florystycznymi i muzycznymi oraz blatami do pielęgnacji roślin i grządkami podniesionymi; strefę wypoczynkowo-rehabilitacyjną.