Symbole niepełnosprawności i ich znaczenie. Wyjaśniamy, co oznacza symbol na orzeczeniu

utworzone przez | 2, 06, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Symbole niepełnosprawności są nieodłącznym elementem życia osób z ograniczeniami zdrowotnymi, wpływającym na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego. Chociaż te oznaczenia mogą wydawać się błahe, pełnią one ważną funkcję, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla otoczenia, w tym instytucji, pracodawców i społeczeństwa.

Artykuł “Symbole niepełnosprawności i ich znaczenie” ma na celu przedstawienie symboli oraz wyjaśnienie ich znaczenia i zastosowania w codziennym życiu. Poruszamy zarówno aspekty definicji symboli niepełnosprawności, jak i zalety oraz wady ich stosowania. Omówimy również, dla kogo symbole te są przydatne, dla kogo mogą być niekorzystne, a także jakie informacje przekazują osobom trzecim.symbole niepełnosprawności

Definicja symboli niepełnosprawności

Symbole niepełnosprawności to oznaczenia graficzne lub alfanumeryczne, które mają na celu przedstawienie przyczyn niepełnosprawności danej osoby. Reprezentują one konkretne rodzaje schorzeń, dysfunkcji czy ograniczeń, które wpływają na zdolność do wykonywania różnych czynności życiowych i zawodowych.

Oznaczenia symboli niepełnosprawności

Według ustawy w Polsce na orzeczeniu oznacza się niepełnosprawność za pomocą kodów. Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się kolejnymi cyframi oraz literą. Takie system zapisu umożliwia identyfikację dysfunkcji konkretnej osoby.

Lista symboli niepełnosprawności

Symbole niepełnosprawności różnią się w zależności uszkodzonego układu lub narządu zmysłu. Symbole na orzeczeniach o niepełnosprawności mają na celu uproszczenie identyfikacji przyczyn niepełnosprawności.

 • 01-U  – symbol niepełnosprawności umysłowej,
 • 02-P  – symbol niepełnosprawności psychicznej,
 • 03-L  – symbol niepełnosprawności związanej ze słuchem,
 • 04-O  – symbol niepełnosprawności wzrokowej,
 • 05-R  – symbol niepełnosprawności ruchowej,
 • 06-E  – symbol niepełnosprawności powiązanej z epilepsją,
 • 07-S  – symbol niepełnosprawności z powodu chorób układu krążenia i oddechowego,
 • 08-T  – symbol niepełnosprawności powiązanej z układem pokarmowym,
 • 09-M  – symbol niepełnosprawności związanej z układem moczowo-płciowym,
 • 10-N  – symbol niepełnosprawności z przyczyn neurologicznych,
 • 11-I  – symbol niepełnosprawności powiązany z układem wydzielniczym, zeszpeceniami chorobami zakaźnymi,
 • 12-C  – symbol niepełnosprawności dotyczący całościowych zaburzeń rozwojowych.

Warto zaznaczyć, że symbole te mają na celu tylko uproszczenie kategoryzacji przyczyn niepełnosprawności, a nie ocenę możliwości danej osoby.

Symbole niepełnosprawności tabela

Poniższa tabela przedstawia symbole niepełnosprawności oraz wyzwania, jakie mogą napotkać pracodawcy i potencjalne korzyści wiążące się z rodzajem dysfunkcji.

SymbolRodzaj przyczyny niepełnosprawnościWyzwania dla pracodawcówKorzyści dla pracodawców
01-UUpośledzenie umysłoweDostosowanie stanowiska pracy i zadań do możliwości intelektualnych, zapewnienie wsparcia i opiekiLojalność, pracownicy mogą wykonywać proste, powtarzalne zadania z dużym zaangażowaniem
02-PChoroby psychiczneDostosowanie środowiska pracy, elastyczność w organizacji czasu pracy, wsparcie psychologiczneWysoka kreatywność, empatia wobec innych pracowników, wysoki kwalifikacje
03-LZaburzenia głosu, mowy i choroby słuchuUłatwienia w komunikacji, dostęp do odpowiednich urządzeń wspomagających, szkolenie personeluLepsza koncentracja na zadaniach, mniejsze plotkowanie, ułatwienia w komunikacji z innymi kulturami
04-OChoroby narządu wzrokuDostęp do urządzeń wspomagających wzrok, odpowiednie oświetlenie, dostosowanie komputera i oprogramowaniaWyjątkowa precyzja, dobra pamięć, zdolność do analizowania informacji dźwiękowych
05-RUpośledzenie narządu ruchuDostosowanie stanowiska pracy, eliminacja barier architektonicznych, ergonomia, elastyczność w organizacji pracyZdolność do wykonywania zadań siedzących, rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
06-EEpilepsjaZapewnienie bezpieczeństwa, dostosowanie stanowiska pracy, szkolenie personeluWysoka motywacja do pracy, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami
07-SChoroby układu oddechowego i krążeniaDostosowanie warunków pracy, monitorowanie zdrowia pracownika, elastyczność w organizacji pracyZdolność do wykonywania zadań siedzących, rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
08-TChoroby układu pokarmowegoDostęp do specjalistycznej diety, dostosowanie warunków pracy, elastyczność w organizacji pracyWiększa świadomość zdrowego stylu życia, zdolność do pracy w warunkach ograniczonej diety
09-MChoroby układu moczowo-płciowegoDostosowanie warunków pracy, dostęp do łazienek dostosowanych do potrzeb, elastyczność w organizacji pracyWiększa empatia wobec innych, zdolność do pracy w warunkach ograniczonego dostępu do łazienek
10-NChoroby neurologiczneDostosowanie stanowiska pracy, wsparcie ze strony personelu, elastyczność w organizacji pracyWysoka kreatywność, zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami
11-IInne schorzeniaIndywidualne podejście, dostosowanie stanowiska pracy, elastyczność w organizacji pracyIndywidualne talenty i umiejętności
12-CCałościowe zaburzenia rozwojoweWsparcie w komunikacji, dostosowanie zadań i środowiska pracy, szkolenie personeluWysoka zdolność do uczenia się nowych umiejętności, często umiejętności ponadprzeciętne
Tabela: Symbole przyczyny niepełnosprawności a wyzwania i korzyści dla pracodawcy

Kody niepełnosprawności i ich zastosowanie

Kody niepełnosprawności są przede wszystkim informacją o przyczynie niepełnosprawności. Stanowią podstawę dla służb społecznych i medycznych oraz pracodawców do określenia potrzeb danej osoby.

📌 Symbol niepełnosprawności, jako ułatwienie dla pracodawców w dostosowywaniu stanowisk pracy

Symbole niepełnosprawności, zawarte na orzeczeniach, ułatwiają pracodawcom dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie tych oznaczeń pracodawca może lepiej zrozumieć, jakie są ograniczenia pracownika oraz jakie wsparcie może być mu potrzebne.

📌 Kod choroby to szybsze zrozumienie ograniczeń osoby niepełnosprawnej przez innych

Symbole niepełnosprawności pozwalają osobom trzecim, takim jak nauczyciele, lekarze, czy inni specjaliści, szybciej zrozumieć, z jakimi ograniczeniami boryka się dana osoba niepełnosprawna. Umożliwia to lepsze dostosowanie pomocy czy wsparcia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

📌 Wspomaganie realizacji uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych

Symbole niepełnosprawności pełnią także funkcję wspomagającą realizację uprawnień i ulg przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. W praktyce oznacza to, że instytucje świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych mogą łatwiej zidentyfikować, komu przysługują konkretne świadczenia lub ulgi, co ułatwia ich przyznawanie i sprawia, że proces jest bardziej efektywny.

Wady stosowania symboli niepełnosprawności

Istnieją dwa aspekty negatywnego oddziaływania symboliki stosowanej w orzeczeniach o niepełnosprawności.

 • Możliwość naruszenia prywatności osób niepełnosprawnych
  Stosowanie symboli niepełnosprawności może prowadzić do naruszenia prywatności osób niepełnosprawnych. Może prowadzić to do niechcianego zwracania uwagi na ograniczenia czy dyskomfort związany z ujawnieniem dysfunkcji w różnych sytuacjach, takich jak praca, szkoła czy korzystanie z usług.
 • Skupianie się na przyczynach niepełnosprawności, a nie na indywidualnych potrzebach i możliwościach osób niepełnosprawnych
  Symbole niepełnosprawności koncentrują się na przyczynach niepełnosprawności, co może prowadzić do błędnych założeń na temat możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda osoba z niepełnosprawnością jest inna, a jej indywidualne potrzeby oraz umiejętności mogą znacznie różnić się od tych, które są ogólnie przypisywane danej grupie niepełnosprawnych. W związku z tym stosowanie symboli niepełnosprawności może prowadzić do stereotypowego podejścia do danego człowieka.

Dla kogo symbole niepełnosprawności są przydatne?

Symbol niepełnosprawności, który znajduje się na orzeczeniu, okazuje się przydatny przede wszystkim w 2 obszarach. Dla:

 1. Pracodawcy
  Symbole niepełnosprawności są przydatne dla pracodawców, gdyż ułatwiają dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb i zrozumienie ograniczeń osób niepełnosprawnych. Dzięki tym symbolom pracodawca może łatwiej zidentyfikować, jakie środki i technologie mogą być potrzebne do umożliwienia skutecznej pracy i pełnego zaangażowania pracownika. W rezultacie przykłada się to na zwiększenie efektywności pracy i zadowolenia pracownika.
 2. Instytucji świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych
  Instytucje świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych, takie jak urzędy, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe, mogą również korzystać z symboli niepełnosprawności. Symbole te ułatwiają im identyfikację potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwala na dostosowanie i sprawniejszą realizację uprawnień, ulg oraz świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami.
legitymacja osoby niepełnosprawnej

Porównanie symboli niepełnosprawności w Polsce i innych krajach

Ujednolicone orzecznictwo o niepełnosprawności jest wymogiem czasów współczesnych. Osoby niepełnosprawne migrują. Warto jednak zauważyć, że różne kraje mają odmienne systemy klasyfikacji niepełnosprawności, które są dostosowane do lokalnych uwarunkowań prawnych, społecznych i kulturowych.

Te systemy mogą być oparte na różnych kryteriach, takich jak stopień niepełnosprawności, rodzaj niepełnosprawności i choroby, czy wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. To utrudnia adaptację niepełnosprawnego w danym kraju

Czy ma znaczenie, jaki kod choroby ICD 10  posiada osoba niepełnosprawna?

W Wielkiej Brytanii niepełnosprawność jest klasyfikowana według systemu medycznego przez dwie instytucje. Stąd w dużej mierze popiera się na międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Jedno orzecznictwo służy osobom niepełnosprawnym do uzyskania uprawnień w ramach usług medycznych i pomocy społecznej. Drugie orzecznictwo służy głównie ocenie zdolności do pracy. Nie orzeka się tam o stopniach niepełnosprawności. Istnieje podział na osoby niepełnosprawne i znacznie niepełnosprawne.

Czy istnieją kody niepełnosprawności w Niemczech?

W Niemczech orzeka się o jednym z pięciu stopni niepełnosprawności. Mniejsze znaczenie dla orzecznictwa ma choroba. Istotny zaś jest jej wpływ na dany obszar funkcjonowania człowieka. Orzecznictwo służy głównie do uzyskania dostępu do uprawnień w obszarze, medycznym, społecznym i zatrudnieniu.

Odmienność podejścia do niepełnosprawności w różnych krajach

Różnice w systemach klasyfikacji niepełnosprawności wynikają z odmiennych podejść do niepełnosprawności, które mogą być oparte na różnych modelach. Na przykład, w niektórych krajach, takich jak Polska, niepełnosprawność jest rozumiana jako problem medyczny, który wpływa na funkcjonowanie jednostki. W innych krajach, takich jak Szwecja, niepełnosprawność jest postrzegana jako społeczne ograniczenie wynikające z bariery między osobą niepełnosprawną a otoczeniem.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat systemów klasyfikacji niepełnosprawności w różnych krajach, zalecamy skonsultowanie się z rzetelnymi źródłami danych, takimi jak oficjalne strony rządowe oraz artykuły naukowe na ten temat.

Niepełnosprawność ma nie jedno imię. Jak ją poświadczyć i rozumieć?
Sprawdź nasze artykuły i skorzystaj z ważnej wiedzy:

🔸 Orzeczenie o niepełnosprawności od A do Z
🔸 Co trzeba zrobić, gdy kończy się orzeczenie?
🔸 Na jakie choroby należy się orzeczenie o niepełnosprawności?

Więcej o niepełnosprawności dowiesz się zaglądając do naszego bloga agencji My Wspieramy


Podsumowanie artykułu – symbol niepełnosprawności i jego znaczenie

Znaczenie symboli niepełnosprawności w życiu osób z niepełnosprawnościami jest bardzo istotne. Symbole niepełnosprawności pomagają w dostosowywaniu się do prawa oraz komunikacji z innymi osobami, instytucjami czy pracodawcami. Dzięki tym symbolom, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z uprawnień i ulg przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów.

Stosowanie symboli niepełnosprawności niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wady. Edukacja społeczeństwa na temat symboli niepełnosprawności oraz ogólnie pojętej niepełnosprawności jest niezbędna, aby zrozumieć znaczenie i zastosowanie tych symboli.


Wnioski

 1. Symbol niepełnosprawności związany jest z chorobą, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz jej konsekwencje w postaci ograniczeń w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej danej osoby.
 2. Posiadanie określonej choroby nie oznacza automatycznego uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej.
 3. Symbole niepełnosprawności odnoszą się do grup uszkodzonych narządów, a nie konkretnych jednostek chorobowych.
 4. W orzeczeniach, które były wydawane do 2003 r., kody przyczyn niepełnosprawności zapisywane były w innej formie.
 5. Orzeczenia wydane na stałe przed 2003 r. są w dalszym ciągu ważne, jednak w niektórych sytuacjach osoba musi ponownie stanąć na komisji, aby skorzystać z uprawnień.
 6. W orzeczeniu może być podany więcej niż jeden symbol niepełnosprawności, ale nie więcej niż trzy.
 7. Każdy z symboli zawartych w orzeczeniu musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności.
 8. W przypadku wielu schorzeń, w orzeczeniu może być podana tylko jedna przyczyna niepełnosprawności, jeśli tylko jedno z nich uprawnia do wydania orzeczenia.
 9. Istnieje 12 różnych symboli przyczyn niepełnosprawności, które reprezentują różne grupy schorzeń.
 10. Uznanie za osobę z niepełnosprawnością wpływa na ulgi i uprawnienia, które osoba może otrzymać.

Przykłady kodów na orzeczeniu:

01 U  – symbol niepełnosprawności umysłowej
02 P  – symbol niepełnosprawności psychicznej
05 R  – symbol niepełnosprawności ruchowej
07 S  – symbol niepełnosprawności oddechowej i krążenia
10 N  – symbol niepełnosprawności neurologicznej

Symbol i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Co to jest symbol przyczyny niepełnosprawności?

Symbol przyczyny niepełnosprawności inaczej kod niepełnosprawności to oznaczenie zawarte w orzeczeniu, które określa rozpoznanie choroby powodującej zaburzenia funkcji organizmu i ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych oraz aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

Czy każda choroba powoduje uznanie osoby za niepełnosprawną?

Nie, choroba przewlekła czy posiadanie określonej dysfunkcji nie oznacza automatycznie uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Status ten jest przyznawany tylko w przypadku istotnych ograniczeń wynikających z choroby.

Czy w orzeczeniu może być więcej niż jeden kod niepełnosprawności?

Tak, w orzeczeniu może być podany więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, ale nie więcej niż trzy. Każdy z symboli musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności, a wszystkie schorzenia muszą w porównywalnym stopniu wpływać na zaburzenie funkcji organizmu.

Jakie są symbole przyczyny niepełnosprawności?

Obecnie stosuje się 12 symboli, m.in.:
01-U: upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna)
02-P: choroby psychiczne
03-L: zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O: choroby narządu wzroku
05-R: upośledzenie narządu ruchu
06-E: epilepsja
07-S: choroby układu oddechowego i krążenia
08-T: choroby układu pokarmowego
09-M: choroby układu moczowo-płciowego
10-N: choroby neurologiczne
11-I: inne schorzenia
12-C: całościowe zaburzenia rozwojowe

Co oznacza symbol przyczyny niepełnosprawności 05 R?

Symbol ten oznacza niepełnosprawność ruchową. Może być ona skutkiem choroby lub urazu. Symbol wiąże się z układem nie ze stopniem niepełnosprawności.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *