Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może wliczyć ją do wskaźnika pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu od dnia rozpoczęcia przez nią pracy, nie zaś od dnia podpisania umowy. Warunkiem jest posiadanie w dokumentacji orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika. W celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika efekt zachęty również powinien zostać ustalony na dzień rozpoczęcia pracy przez daną osobę niepełnosprawną. W przypadku, gdy w umowie o pracę brak jest informacji o terminie jej rozpoczęcia to wliczenie pracownika do ogółu zatrudnionych z niepełnosprawnością i ustalenie efektu zachęty powinno być wskazane na dzień zawarcia umowy.