Wspieramy pracodawców, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. Wywiad z Prezes PFRON Marleną Maląg.

utworzone przez | 21, 08, 2019 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Wpłaty na PFRON

Jakie działania podejmuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na rzecz wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych?

Jakie są możliwości na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością?

Przekażemy w tym roku ponad 3.400.000.000 zł. na przystosowanie stanowisk pracy i koszty pracy pracownika niepełnosprawnego

Prezes PFRON Marlena Maląg

źródło: PFRON

Wsparcie finansowe PFRON dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwota jest zależna od stopnia niepełnosprawności. Wynoszą one:

  • 1800 zł. dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1125 zł. dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł. dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania jest zwiększana o 600 zł w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Są to: całościowe zaburzenia rozwoju, epilepsja, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe oraz w przypadku osób niewidomych.

2.400 zł

maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Projekty PFRON na rzecz zwiększania zatrudniania osób niepełnosprawnych

W wywiadzie zostały poruszone również kwestie na temat tego, że pracodawcy coraz bardziej otwierają się na osoby niepełnosprawne i coraz częściej decydują się na ich zatrudnienie. Pomocne w tym są projekty i programy PFRON, niektóre realizowane w bezpośredniej współpracy z pracodawcami.

Aktywni Plus to rządowy projekt. Są to 3 programy:

  • program Absolwent czyli wsparcie osoby niepełnosprawnej w zdobyciu wyższego wykształcenia,
  • program Stabilne Zatrudnienie czyli wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym i realizacja starzy zawodowych,
  • program Praca Integracja czyli wszechstronne wsparcie we wchodzeniu na otwarty rynek pracy. W ramach tego programu zostały podpisane już aż 3 porozumienia, które gwarantują nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Jest to porozumienie z Pocztą polską oraz w tym roku porozumienie z Grupą Enea i PKN Orlen. Są to pracodawcy, którzy otwarcie deklarują, że będą zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz aktywnie działać w kierunku zwiększania ich zatrudnienia.

Kwota dofinansowania jest zwiększana o 600 zł w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Są to: całościowe zaburzenia rozwoju, epilepsja, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe oraz w przypadku osób niewidomych.

Wspieramy pracodawców, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. Wywiad z Prezes PFRON Marleną Maląg. 1

Wsparcie mobilności dla osób z niepełnosprawnością ruchową

PFRON wznowił dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do 10.000. zł. Jest to program, który powraca po 4 latach. Jest skierowany do osób, które na co dzień doświadczają trudności w przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej sprawności w poruszaniu się jest bardzo istotne dla podjęcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym realizowane są do końca sierpnia za pośrednictwem samorządów. Przewidywalny zakres środków, jakie PFRON planuje przeznaczyć w tym roku na ten cel to około 20.000.000 zł. Decyzja o ponownym uruchomieniu programu została podjęta w związku ze zgłaszanymi licznymi potrzebami przez osoby niepełnosprawne.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchu

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami z 2018 r. dają nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Dysfunkcja słuchu nie jest już przeciwskazaniem by ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy kat. C i C1. Oznacza to, że jeśli według orzeczenia lekarskiego nie występują inne przeciwskazania, to osoby z dysfunkcją słuchu mogą pełnoprawnie kierować pojazdem ciężarowym. Otwiera to przed nimi mnóstwo nowych perspektyw w znalezieniu zatrudnienia. Jest to bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych, które aktualnie borykają się z rosnącym deficytem kierowców. Osoba niepełnosprawna może korzystając z programu Aktywny Samorząd otrzymać dofinansowanie na prawo jazdy.

Mądrego warto posłuchać

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.” Albert Einstein

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|
Wcześniejsze nasze porady