Last Updated on 25 lutego 2020 by Mariusz Tomczak

  • Czy wiesz, że w 2019r PFRON w dysponuje większym budżetem aż o pół miliarda zł?

  • Czy wiesz, że sfinansują to głównie przedsiębiorcy płacąc wiecej obowiązkowych wpłat PFRON?

  • Pracodawcy odprowadzą w 2019 roku do PFRON o 300.000.000 zł (tak, 300 milionów zł) więcej niż w 2018 roku z tytułu wpłat do PFRON. 

W bieżącym roku zostały zwiększone środki jakimi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynosi on ponad 5.000.000.000 (tak, 5mld zł).

Samorządy otrzymają o 100 mln więcej pieniędzy na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Informację na ten temat znajdujemy na stronie internetowej funduszu. Taką decyzję podjęła Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg podpisując w dniu 07.02.2019 uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację programów samorządowych w 2019 rok.

„Rolą samorządów jest zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym” mówi Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz podczas śniadania prasowego, które odbyło się 8 lutego. Zdaniem Pani Prezes zadania realizowane za pośrednictwem samorządów są zgodne z polityką rządu, czyli z realizowanym programem DOSTĘPNOŚĆ PLUS. Ma on za zadanie likwidację barier dla osób niepełnosprawnych m.in. w dostępie do informacji, transportu i opieki zdrowotnej.

Więcej środków od pracodawców z tytułu większych wpłat PFRON

Zwiększony budżet PFRONU jest w głównej mierze efektem ponad planowych przychodów z obowiązkowych wpłat na PFRON od pracodawców. Wynoszą one około 4,3 mld. Jest to więcej o 300 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wzrost dotacji z PFRON

Zwiększone koszty zostały zabudżetowne w nowym planie finansowym. Dotyczą obszarów i kwot przedstawionych poniżej:

  • Programy zatwierdzone przez radę nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej –o 40.333.000 zł, w tym na realizacje programu: Aktywny samorząd o 22.200.000 zł oraz realizację trzech nowych programów o 18.133.000 zł.
  • Realizację programu wyrównywania różnic między regionami – o 11.082.000 zł.
  • Przelewy redystrybucyjne – o 16.784.000 zł. W całości na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 1.044.700 zł w tym dla samorządów wojewódzkich 178.519.000 zł i dla samorządów powiatowych 840.700.000 zł.
  • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, które przysługują osobą niepełnosprawnym prowadzącym własną działalność gospodarczą – o 4.000.000 zł. Cała kwota przeznaczona na ten cel to 106.920.000 zł.

Przeznaczenie środków z PFRON

Pierwsze zmiany związane z zwiększeniem środków z PFRON są już wyraźne. Można je dostrzec w:

  • przygotowanych zmianach warunków dofinansowania pilotażowego programu: Aktywny samorząd. Pisaliśmy już o tym w artykule o możliwości dofinansowania do prawa jazdy lub zakupu komputera. W programie tym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ponad to wsparcie przysługuje również dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy nie tylko kategorii B. O taką pomoc finansową mogą starać się także osoby niesłyszące. Możliwa kwota dofinansowania na ten cel wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 2100 zł. Pisaliśmy o możliwości uzyskania prawa jazdy kategorii C i C1 przez osoby niesłyszące i podjęcia przez Nich pracy. Są to zmiany, które mogą istotnie wpłynąć na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy.
  • Kolejne dostrzegalne zmiany związane ze zwiększeniem środków z PFRON obejmują działania związane z realizacją programu: Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami. Przewidziany budżet na ten cel wzrósł z 40 700 000 zł do 57 000 000 zł. Jak widać są to już realne kwoty. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 80 000 zł na zakup busa i 250 000 zł na zakup autobusu. Jest to wsparcie, które w istotny sposób przekłada się na działania związane z likwidacją barier transportowych.
  • Zwiększone środki zostały przekazane również na wsparcie dla warsztatów terapii zajęciowej. Roczna dotacja na jednego uczestnika wynosiła 15 996 zł. Natomiast po zwiększeniu środków kwota będzie wynosić 16 596 zł. Takie wsparcie finansowe poprawi jakość funkcjonowania warsztatów, których zadaniem jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do aktywności zawodowej i podjęcia pracy.

Ile pieniędzy przekaże fundusz na dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników?

Jest to informacja, która najbardziej może zainteresować pracodawców. Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 3.000.000.000 zł. Jest to kwota zapisana w planie budżetowym na 2019 r. Oznacza to, że PFRON największą część środków przeznacza właśnie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami. Dokładnie było to 3,15 mld w 2018, natomiast w bieżącym roku jest 3,32 mld. Wzrost kosztów jest związany z tym, że z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba niepełnosprawnych pracowników, co również podkreśla Krzysztow Kosiński wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Więcej pieniędzy na wsparcie osób z niepełnosprawnością, tłumaczenie na język migowy.