Praca dla osób z orzeczeniem

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Witaj na stronie kategorii “Praca dla osób z orzeczeniem”! Tutaj znajdziesz wartościowe informacje oraz artykuły, które pomogą Ci w poszukiwaniu pracy, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Naszym celem jest wsparcie zarówno pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji i zatrudnienia.

W tej kategorii zgromadziliśmy artykuły dotyczące różnych aspektów pracy dla osób z orzeczeniem, takich jak:

 • rodzaje ofert pracy dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
 • prawa i obowiązki pracodawców oraz osób z orzeczeniem,
 • wsparcie ze strony instytucji i organizacji pozarządowych,
 • porady dotyczące rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych,
 • sukcesy zawodowe i historie osób niepełnosprawnych, które znalazły zatrudnienie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami oraz śledzenia nowych publikacji. Mamy nadzieję, że dzięki nim ułatwimy Ci proces poszukiwania pracy oraz pomożemy w znalezieniu odpowiednich informacji i wsparcia. Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tematyki “Praca dla osób z orzeczeniem”, prosimy o kontakt – z przyjemnością pomożemy!

Praca w hotelu dla niepełnosprawnych

Praca w hotelu dla niepełnosprawnych

Zastanawiasz się, czy praca w hotelu jest dla Ciebie? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i szukasz możliwości zatrudnienia w branży hotelarskiej? Zapamiętaj! W hotelarstwie coraz bardziej popularne staje się zatrudnienie osób niepełnosprawnych....

czytaj dalej

Kategorie

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

Miesięczne wpłaty na PFRON

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

Dofinansowanie PFRON

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

praca zdalna osób niepełnosprawnych

zdjęcie na blogu agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 300x450

PFRON jak liczyć etaty?

Składając deklarację DEK-I-0, pracodawca zobowiązany jest do wyliczenia średniego stanu zatrudnienia. W dokumencie podaje ogólną liczbę zatrudnionych osób oraz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Liczbę etatów oblicza się wykorzystując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu.

Aby wyliczyć etaty należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie podzielić wynik przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. W obliczaniu średniego zatrudnienia uwzględniane są też dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się zatrudnienie z poprzedzającego dnia roboczego. Jeśli pierwszym dniem miesiąca jest dzień wolny od pracy, przyjmuje się zatrudnienie w kolejnym, pierwszym dniu roboczym. W przypadku zakończenia stosunku pracy z pracownikiem w dniu roboczym przed dniem wolnym, ten etat nie jest uwzględniany w dniach wolnych.

Średnie zatrudnienie wyliczane jest do dwóch miejsc po przecinku.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Od 1 kwietnia 2020 roku, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynosi:

 • 1.950 zł – na osoby z orzeczonym znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1.200 zł – na osoby z orzeczonym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 450 zł – na osoby z orzeczonym z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku pracowników, u których orzeczono orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1.200 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 3.150 zł),
 • 900 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 2.100 zł),
 • 600 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 1.050 zł).