WSKAŹNIKI DLA PRACODAWCY

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

2 + 5 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Przeciętne wynagrodzenie PFRON jest wskaźnikiem niezbędnym do wyliczenia miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON. Średnie wynagrodzenie pfron publikowane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Sprawdź wysokość przeciętnego wynagrodzenia pefron w tabeli. Zobacz jak średnie wynagrodzenie do pfron zmieniało się na przestrzeni lat.

PFRON kwota przeciętnego wynagrodzenia 2022

PFRON średnie wynagrodzenie 2022
za Styczeń 2022, Luty 2022
5.657,30 zł

PFRON kwota przeciętnego wynagrodzenia 2021

PFRON średnie wynagrodzenie 2021
za grudzień 2021
5.657,30 zł
za wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021
5.504,52 zł
za Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021
5.681,56 zł
za Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021
5.457,98 zł
za Styczeń 2021, Luty 2021
5.168,93 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia PFRON w latach 2013 – 2020

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON
za Grudzień 2020
5.168,93 zł
za Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020
5.024,48 zł
za Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020
5.331,47 zł
za Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020
5.198,58 zł
za Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020
4.931,59 zł
za Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019
4.839,24 zł
za Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019
4.950,94 zł
za Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019
4.863,74 zł
za Grudzień 2018, Styczeń 2019, Luty 2019
4.580,20 zł
za Wrzesień 2018, Październik 2018, Listopad 2018
4.521,08 zł
za Czerwiec 2018, Lipiec 2018, Sierpień 2018
4.622,84 zł
za Marzec 2018, Kwiecień 2018, Maj 2018
4.516,69 zł
za Grudzień 2017, Styczeń 2018, Luty 2018
4.255,59 zł
za Wrzesień 2017, Październik 2017, Listopad 2017
4.220,69 zł
za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017
4.353,55 zł
za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017
4.218,92 zł
za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017
4.055,04 zł
za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016
4.019,08 zł
za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016
4.181,49 zł
za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016
4.066,95 zł
za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016
3.895,33 zł
za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015
3.854,88 zł
za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015
4.054,89 zł
za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015
3.942,67 zł
za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015
3.781,14 zł
za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014
3.739,97 zł
za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014
3.895,31 zł
za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014
3.823,32 zł
za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014
3.651,72 zł

Zapytaj o nasze usługi dla firmJak samodzielnie obliczyć wpłatę PFRON. Poradnik

Wysokość wpłaty na PFRON oblicza jest według wzoru:
Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% – Zn)
we wzorze:

 • Kz – kwota obowiązkowej wpłaty na PFRON
 • Pw – PFRON średnie wynagrodzenie
 • Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
 • Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat

Kalkulator PFRON uwzględnia aktualne, przeciętne wynagrodzenie PFRON

Skorzystaj z naszego kalkulatora obliczającego wpłaty na PFRON. Ta bezpłatna aplikacja, wylicza wysokość składki PFRON uwzględniając przeciętne wynagrodzenie za dany miesiąc. Przygotowując lub sprawdzając formularze PFRON, np deklarację DEK nie musisz już samodzielnie wyszukiwać wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście system uwzględnia też wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

kalkulator pfron, oblicza wysokość wpłaty na pfron

Czym jest przeciętne wynagrodzenie PFRON

Przecietne wynagrodzenie pfron jest wskaźnikiem, który pracodawca musi uwzględnić wyliczając wysokość wpłaty na PFRON. Bierze pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu. Kwotę przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia. Realizowane jest to, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 20 pkt 2.

Firma zatrudniająca powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników będących różnicą pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON, konieczne jest uwzględnienie wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oczywistym jest, że firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne dokonują mniejszych wpłat na PFRON, niż firmy, które nie zatrudniają osób z orzeczeniem.

Formularze PFRON

Wysokość składki PFRON pracodawca zobowiązany jest musisz obliczyć samodzielnie. Aby obliczyć składkę na Fundusz, musi uwzględnić pfron wskaźniki. Może skorzystać z formularzy deklaracji PFRON dostępnych Systemie e-PFRON2.

System pozwalający na skorzystanie z deklaracji pefron dostępny jest pod adresem: https://pracodawca.e-pfron.pl

deklaracja pfron na stronie https://mywspieramy.org
biuro pfron warszawa zdjęcie
Pracodawca PFRON

Pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia, celem nadania numeru w rejestrze PFRON. Możliwe jest to poprzez system ePFRON i złożenie deklaracji DEK-Z lub informacji ewidencyjnej INF-Z

 • deklaracja DEK-Z składana jest przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
 • informacja ewidencyjna INF-Z składana jesz przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON

Pracodawca wysyłając elektronicznie formularz PFRON musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufania celem ich podpisania. Wysyłając deklarację PFRON w formie papierowej, konieczne jest jej podpisanie i podstemplowanie pieczęcią firmową. Adres do wysyłki:

PFRON kontakt
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

PFRON potwierdza rejestrację pracodawcy listownie oraz poprzez pocztę email.

Agencja pracy dla osób niepełnosprawnych, usługi dla firmJakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za luty 2022?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za luty 2022 to 5 657,30 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za styczeń 2022?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za styczeń 2022 to 5 657,30 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za grudzień 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za grudzień 2021 to 5 657,30 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za listopad 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za listopad 2021 to 5 504,52 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za październik 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za październik 2021 to 5 504,52 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za wrzesień 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za wrzesień 2021 to 5 504,52 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za sierpień 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za sierpień 2021 to 5 681,56 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za lipiec 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za lipiec 2021 to 5 681,56 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za czerwiec 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za czerwiec 2021 to 5 681,56 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za maj 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za maj 2021 to 5 457,98 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za kwiecień 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za kwiecień 2021 to 5 457,98 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za marzec 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za marzec 2021 to 5 457,98 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za luty 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za luty 2021 to 5 168,93 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON za styczeń 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia PFRON za styczeń 2021 to 5 168,93 zł

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON 2022?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2022:

 • za luty 2022 – 5 657,30 zł
 • za styczeń 2022 – 5 657,30 zł
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON 2021?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2021:

 • za grudzień 2021 – 5 657,30 zł
 • za listopad 2021 – 5 504, 52 zł
 • za październik 2021 – 5 504, 52 zł
 • za wrzesień 2021 – 5 504, 52 zł
 • za sierpień 2021 – 5 681,56 zł
 • za lipiec 2021 – 5 681,56 zł
 • za czerwiec 2021 – 5 681,56 zł
 • za maj 2021 – 5 457,98 zł
 • za kwiecień 2021 – 5 457,98 zł
 • za marzec 2021 – 5 457,98 zł
 • za luty 2021 – 5 168,93 zł
 • za styczeń 2021 – 5 168,93 zł
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON 2020?

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2020:

 • za grudzień 2020 – 5 168,93 zł
 • za listopad 2020 – 5 024,48 zł
 • za październik 2020 – 5 024,48 zł
 • za wrzesień 2020 – 5 024,48 zł
 • za sierpień 2020 – 5 331,47 zł
 • za lipiec 2020 – 5 331,47 zł
 • za czerwiec 2020 – 5 331,47 zł
 • za maj 2020 – 5 198,58 zł
 • za kwiecień 2020 – 5 198,58 zł
 • za marzec 2020 – 5 198,58 zł
 • za luty 2020 – 4 931,59 zł
 • za styczeń 2020 – 4 931,59 zł