Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Przeciętne wynagrodzenie PFRON jest wskaźnikiem niezbędnym służącym do wyliczenia miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia publikowana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Sprawdź wysokość przeciętnego wynagrodzenia w tabeli. Zobacz jak zmieniała się jego wysokość na przestrzeni lat na przejrzystym wykresie.

grafika na stronie dla niepełnosprawnych
niepełnosprawni praca strona główna

5.457,98zł

przeciętne wynagrodzenie PFRON 3.2021 – 5.2021

Nasz kalkulator PFRON uwzględnia aktualne przeciętne wynagrodzenie PFRON

Skorzystaj z naszego kalkulatora obliczającego wpłaty na PFRON. Ta bezpłatna aplikacja, wylicza wysokość składki PFRON uwzględniając przeciętne wynagrodzenie za dany miesiąc. Przygotowując lub sprawdzając formularze PFRON, np deklarację DEK nie musisz już samodzielnie wyszukiwać wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście system uwzględnia też wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Tabela z przeciętnym wynagrodzeniem PFRON

wdt_ID LP Okres Kwota Opublikowano
1 4 02/2021 5.168,93 Monitor Polski z 12.11.2020 r. - poz. 1030
2 5 01/2021 5.168,93 Monitor Polski z 12.11.2020 r. - poz. 1030
3 6 12/2020 5.168,93 Monitor Polski z 12.11.2020 r. - poz. 1030
4 7 11/2020 5.024,48 Monitor Polski z 12.08.2020 r. - poz. 711
5 8 10/2020 5.024,48 Monitor Polski z 12.08.2020 r. - poz. 711
6 9 09/2020 5.024,48 Monitor Polski z 12.08.2020 r. - poz. 711
7 10 08/2020 5.331,47 Monitor Polski z 12.05.2020 r. - poz. 412
8 11 07/2020 5.331,47 Monitor Polski z 12.05.2020 r. - poz. 412
9 12 06/2020 5.331,47 Monitor Polski z 12.05.2020 r. - poz. 412
10 13 05/2020 5.198,58 Monitor Polski z 11.02.2020 r. - poz. 171

Przeciętne wynagrodzenie PFRON na wykresie

Przeciętne wynagrodzenie niezbędne do wyliczenia wpłaty na PFRON

Pracodawca, wyliczając wysokość wpłaty na PFRON musi uwzględnić wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Musi uwzględnić przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu. Kwotę przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia. Realizowane jest to, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, art. 20 pkt 2.

Firma zatrudniająca powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość składki PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników będących różnicą pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON, konieczne jest uwzględnienie wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wyliczyć PFRON?

Wysokość wpłaty na PFRON oblicza jest według wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% – Zn)

we wzorze

 • Kz – kwota obowiązkowej wpłaty na PFRON
 • Pw – przeciętne wynagrodzenie PFRON
 • Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
 • Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat

Formularze PFRON

Wysokość składki PFRON pracodawca zobowiązany jest musisz obliczyć samodzielnie. Aby obliczyć wpłatę PFRON może skorzystać korzystając z formularzy deklaracji PFRON dostępnych Systemie e-PFRON2.

System pozwalający na skorzystanie z deklaracji PRFORN dostępny jest pod adresem: https://pracodawca.e-pfron.pl

Pracodawca PFRON

Pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia, celem nadania numeru w rejestrze PFRON. Możliwe jest to poprzez system ePFRON i złożenie deklaracji DEK-Z lub informacji ewidencyjnej INF-Z

 • deklaracja DEK-Z składana jest przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
 • informacja ewidencyjna INF-Z składana jesz przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON

Pracodawca wysyłając elektronicznie formularz PFRON musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufania celem ich podpisania. Wysyłając deklarację PFRON w formie papierowej, konieczne jest jej podpisanie i podstemplowanie pieczęcią firmową. Adres do wysyłki:

PFRON kontakt
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

PFRON potwierdza rejestrację pracodawcy listownie oraz poprzez pocztę email.

 

Częste pytania związane z przeciętnym wynagrodzeniem 

 

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON w marcu 2021?
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia PFRON w marcu 2021 to 5.457,98 zł
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON 2021?
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2021:

 • maj 2021 – 5 457,98 zł
 • kwiecień 2021 – 5 457,98 zł
 • marzec 2021 – 5 457,98 zł
 • luty 2021 – 5 168,93 zł
 • styczeń 2021 – 5 168,93 zł
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie PFRON 2020?
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2020:

 • grudzień 2020 – 5 168,93 zł
 • listopad 2020 – 5 024,48 zł
 • październik 2020 – 5 024,48 zł
 • wrzesień 2020 – 5 024,48 zł
 • sierpień 2020 – 5 331,47 zł
 • lipiec 2020 – 5 331,47 zł
 • czerwiec 2020 – 5 331,47 zł
 • maj 2020 – 5 198,58 zł
 • kwiecień 2020 – 5 198,58 zł
 • marzec 2020 – 5 198,58 zł
 • luty 2020 – 4 931,59 zł
 • styczeń 2020 – 4 931,59 zł
Jak obliczyć PFRON?

Najprostszym i najszybszym sposobem jest skorzystanie z kalkulatora wpłaty na PFRON. Samodzielnie wpłatę PFRON obliczysz według wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% – Zn)

we wzorze:

 • Kz – kwota obowiązkowej wpłaty na PFRON
 • Pw – przeciętne wynagrodzenie PFRON
 • Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
 • Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat
Logowanie PFRON do Systemu e-PFRON2
System e-PFRON2 jest aplikacją służącą do składania deklaracji i informacji elektronicznie, przez pracodawców zobowiązanych lub zwolnionych z wpłat na PFRON.

Logowanie do e-PFRON2: https://pracodawca.e-pfron.pl/login