BEZPŁATNA WYCENA NASZYCH USŁUG

Rejestracja pracodawcy

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla niepełnosprawnych?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Konto pracodawcy. Zarejestruj się i otrzymaj naszą darmową wycenę

Znasz już korzyści z zatrudnienia pracowników z orzeczeniem. Wiesz ile, zgodnie z przepisami, pracodawca może zaoszczędzisz dzięki obniżeniu wpłaty na PFRON. Masz też dużo informacji jak dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych może obniżyć koszty płac.

Jednak szczegóły ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trudne dla Ciebie. Nie wiesz jak w praktyce je zastosować? Nie wiesz jak zalogować się do systemu pfron? Nie wiesz czym jest deklaracja inf-d, inf-d-p, jak uzyskać hasło dostępu do programu?

W każdym przypadku możesz liczyć na naszą pomoc. Prześlij do nas niezobowiązujące zgłoszenie. Przygotujemy propozycje rozwiązań i prześlemy je w formie elektronicznej. Wszystkie w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wytycznymi jakie danej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie potrzebujemy wielu danych lub dokumentów. Wystarczą podstawowe informacje. Z menu wybierasz wielkość firmy, ilu zatrudniasz pracowników, podajesz e-mail adres i po prostu naciskasz klawisz wyślij. Nasz dział obsługi klienta, dostępny w dni powszednie, prześle niezwłocznie odpowiedź.

Zarejestruj się jako pracodawca już teraz. Otrzymasz darmową, niewiążącą wycenę.

Wstępnie interesuje mnie

Zgody

10 + 7 =

Pomoc PFRON. Przydatne informacje

Jak ubiegać się o pomoc z PFRON?

Pierwszym krokiem jest pfron rejestracja w systemie obsługi dofinansowań i refundacji, w skrócie SODiR. To aplikacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców pracowników niepełnosprawnych, którzy spełniają wymagania ustawy o rehabilitacji. Rejestracji dokonuje się składając w formie papierowej wymagane dokumenty osobiście lub pocztą na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aleja Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa. Prowadzący działalność gospodarczą otrzymuje identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego. Uzyska też numer w rejestrze PFRON. Zarejestruj się aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na rachunek bankowy firmy.

Rejestracja w PFRON pracodawców o zatrudnieniu powyżej 25 etatów

W przypadku pracodawców zatrudniających 25 osób w przeliczeniu na etaty konieczna jest rejestracja w systemie e-PFRON2. Zgodnie z przepisami, służy on do podpisywania i przesyłania deklaracji DEK oraz informacji INF. W przypadku firm zobowiązanych do wpłat na PFRON przesyłają oni DEK, pracodawca osiągający wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych 6% przesyła informację INF. Pfron rejestracja pracodawcy to wymagany przez fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych sposób składania dokumentów.

Aplikacja e-PFRON2 posiada też wiele innych funkcjonalności. Umożliwia zgłaszanie nowych pracodawców w rejestrze pfron i zgłaszanie administratorów upoważnianych do przesyłania informacji w formie elektronicznej. Rejestracja pfron umożliwia zgłaszanie aktualizacji do systemu, podpisywanie dokumentów, informacji i wiele innych.

Rejestracja do pfron dla osób niepełnosprawnych

Osoba fizyczna oraz jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych logują się w pfron przy pomocy systemu SOW. W tym przypadku wnioskodawca otrzymuje wsparcie z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie nie dotyczy pracy, związane jest ono z dopłatami do turnusów rehabilitacyjnych, dopłaty do zakupu samochodu, wózka lub windy lub innych środków pomocniczych. Przesyłanie dokumentów możliwe jest formie elektronicznej, każdego dnia miesiąca. Więcej informacji udziela dedykowana infolinia pfron 800 889 777. Infolinia pfron 22 581 84 10 udziela informacji o dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenie społecznych.