Zatrudniaj osoby niepełnosprawne

i korzystaj z należnych dofinansowań

Dofinansowanie do wynagrodzeń i dotacje PFRON
dofinansowanie pfron

Pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie na nowych pracowników

Wspieraj i otrzymuj wsparcie

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w firmie to szereg plusów. I my potrafimy to udowodnić. Nie tylko skuteczną rekrutacją, która pozwoli Ci zyskać cennego pracownika, ale i pomocą w zdobyciu dofinansowań, na których zyskujesz. Po prostu.

Decydując się na współpracę z nami, wiesz, że rekrutacja i zatrudnienie to wybór najlepszej z możliwych opcji.Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, otrzymasz nawet 3.150 zł dofinansowania do Jego wynagrodzenia

Zatrudniając osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie tylko obniżasz wpłaty na PFRON ale masz możliwość otrzymania dofinansowań do ich wynagrodzeń. Uzyskanie dofinansowań z naszym wsparciem jest bardzo łatwe. Zajmujemy się nie tylko ich pozyskiwaniem, ale i miesięcznym rozliczaniem.

A dodatkowo…

Ponad 97.000 zł dofinansowania na adaptację stanowiska pracy

tyle dofinansowania możesz otrzymać, aby stworzyć odpowiednie warunki pracy dla pracownika niepełnosprawnego.

Nawet 72.000 zł dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy

otrzymaj zwrot za wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, takie jak sprzęt komputerowy, biurka i podobne.

514 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia dla pracownika wspierającego osobę niepełnosprawną w pracy

uzyskaj dodatkowe środki dla osoby wspierającej Twojego pracownika niepełnosprawnego w miejscu pracy.

do 70% zwrotu kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

zyskaj zwrot prawie 3/4 kosztów szkoleń wszystkich zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

inne formy wsparcia PFRON

 • dofinansowanie do oprocentowania kredytu
 • finansowanie projektów pośrednictwa pracy
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • finansowanie projektów, których celem jest pomoc w rozpoznaniu potencjału
 • refundacja składek ZUS
 • finansowanie stypendium dla osoby odbywającej staż
 • refundacja składek KRUS
 • zwrot dodatkowych kosztów administracyjnych
pozyskujemy dofinansowania pfron
Przeprowadzimy Cię przez cały proces

Stała opieka

Regularne zmiany w przepisach i rozporządzeniach sprawiają, że łatwo o błędy i nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nie tylko wdrażamy aktualne regulacje w Twojej firmie, ale i na bieżąco reagujemy na zmiany.

Wiemy, jak ugryźć zatrudnienie

Wiemy, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, żeby otrzymać pomoc finansową z PFRON oraz przystosować miejsce pracy dla pracownika. Uwzględniamy specyfikę przedsiębiorstwa i rodzaj niepełnosprawności pracownika. Dzięki temu unikniesz zarówno frustracji, jak i niepotrzebnych wydatków.

Dokumentacja

Oferujemy kompleksową obsługę dokumentacji rozliczeniowej z PFRON. Weryfikacja dokumentów, analiza i obsługa wniosków, rozliczenia miesięczne i roczne to zadania, z którymi mierzymy się na co dzień. Bazując na naszej wiedzy i ogromnym doświadczeniu reagujemy również na wszelkie nieprawidłowości.

Dofinansowanie PFRON

miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

 • 1.950 zł – na pracownika osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności
 • 1.200 zł – na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 450 zł – na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty ulegają zwiększeniu, jeśli u pracowników orzeczono o chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Dodatkowe dofinansowanie wynosi więc:

 • 1.200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie wynosi 3.150 zł)
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie wynosi 2.100 zł)
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł)
O nas

Dokładnie znane są nam zasady, warunki oraz możliwości ubiegania i przyznawania dofinansowań i dotacji PFRON. Dlatego w praktyczny sposób staramy się wykorzystać tę wiedzę, a informacje pozyskujemy z rzetelnych źródeł. Naszą wiarygodność potwierdza również fakt, iż sami zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnościami. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie wypełniania stosownych zobowiązań a także przysługujących im praw. Dbamy o ich korzyści wspierając zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy partnerem. Wsparciem. Z naszą pomocą bez żadnych problemów przejdziesz przez cały proces zatrudniania nowych pracowników, zyskasz dofinansowania i nie będziesz musiał przejmować się formalnościami. Wystarczy, że zaczniemy współpracę!