22 487 12 23 [email protected]

Dofinansowania i dotacje PFRON

Zobacz, ile zyskasz

et|icon_circle-empty|[

do 2.400 zł

Dofinansowanie do wynagrodzenia

et|icon_circle-empty|[

do 97.274 zł

Adaptacja stanowiska pracy

et|icon_circle-empty|[

do 72.956 zł

Dostosowanie stanowiska pracy

et|icon_circle-empty|[

514 zł

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika wspomagającego

et|icon_circle-empty|[

do 70%

Zwrot kosztów szkolenia

Nasze wsparcie

Występujące zmiany w prawie mogą skutkować pojawieniem się błędu czy nieprawidłowości w rozliczeniach lub dokumentacji. Posiadamy wiedzę na temat aktualnych przepisów oraz śledzimy na bieżąco wszelkie zachodzące zmiany w zakresie prawa i rozporządzenia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ten sposób wdrażamy aktualne regulacje przepisów. Sprawnie odpowiadamy na pisma z PFRON jakie otrzymuje nasz klient, co ułatwia w szybki sposób rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Udzielamy wsparcia pod kątem spełniania określonych warunków przez przedsiębiorcę, by mógł otrzymać pomoc finansową. Radzimy jak przystosować miejsce pracy i jakie warunki zapewnić pracownikowi w zależności od rodzaju niepełnosprawności jaki posiada. Dodatkowo świadczymy rzetelne doradztwo w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokładnie znane są nam zasady, warunki oraz możliwości ubiegania i przyznawania dofinansowań i dotacji PFRON. Dlatego w praktyczny sposób staramy się wykorzystać tę wiedzę, a informacje pozyskujemy z rzetelnych źródeł. Naszą wiarygodność potwierdza również fakt, iż sami zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnością. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie obowiązków a także przysługujących mu praw. Dbamy o jego korzyści wspierając zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie i obsługę dokumentacji rozliczeniowej z funduszem. Prowadzimy weryfikację dokumentów, w tym też tych potwierdzających niepełnosprawność pracownika, analizę i obsługę wniosków, rozliczenia miesięczne i roczne z PFRON a także ocenę wszelkich nieprawidłowości.

Inne formy pomocy z PFRON

fas|fa-money-bill|

dofinansowanie do oprocentowania kredytu

fas|fa-money-bill|

dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

fas|fa-money-bill|

refundacja składek ZUS

fas|fa-money-bill|

refundacja składek KRUS

fas|fa-money-bill|

finansowanie projektów pośrednictwa pracy

fas|fa-money-bill|

finansowanie projektów, których celem jest pomoc w rozpoznaniu potencjału

fas|fa-money-bill|

finansowanie stypendium dla osoby odbywającej staż u pracodawcy

fas|fa-money-bill|

zwrot dodatkowych kosztów administracyjnych