USŁUGA DLA BIZNESU

Dofinansowanie PFRON, dopłaty i dotacje z PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

1 + 13 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Zatrudnianie niepełnosprawnych, wiąże się z możliwością dofinansowań i refundacji z PFRON. Jednocześnie z obawami, że tacy pracownicy to obciążenie i kłopot. Nie znając potencjału jakim dysponują niepełnosprawni, zatrudniający ma prawo tak myśleć. Z tego powodu liczy tylko na dodatkowe dofinansowania, jako rekompensatę problemów. Pracodawca gubi, wskutek niewiedzy, właściwą perspektywę – niewykorzystanych kompetencji zawodowych osób niesprawnych. W przestrzeni publicznej niestety brakuje informacji w tym zakresie.

Dofinansowanie z PFRON – zmieniaj z nami rynek pracy

Obok uzyskania pomocy w zdobyciu refundacji kosztów, oferujemy coś więcej:

 • pomagamy w przełamaniu stereotypowego myślenia o ludziach z niepełnosprawnością,
 • udowadniamy, że niemal każdy niepełnosprawny ma kompetencje pracownicze,
 • przekonujemy pracodawców, że bycie otwartym przynosi wymierne korzyści, że w każdej firmie znajdzie się miejsce dla pracownika z niesprawnością.

Skorzystaj z dofinansowania, jakie daje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Masz prawo do różnych dotacji na zatrudnienie niepełnosprawnego. Postaw na odpowiedzialność i wyjdź naprzeciw wyzwaniom rynku. Wystarczy kontakt z nami, by uzyskać wsparcie dotyczące całościowego procesu zatrudnienia i pozyskania dofinansowania. Unikniesz frustracji, nakładów czasu, pracy i zredukujesz niepotrzebne koszty.

Pozyskaj z nami dofinansowanie z PFRONu dla firmy

Współpracujemy z różnymi podmiotami gospodarczymi. Jesteśmy Agencją, która zajmuje się kojarzeniem niepełnosprawnego pracownika z potencjalnym pracodawcą. Sami zatrudniamy niepełnosprawnych. Dzięki temu zdobywamy cenne i adekwatne doświadczenie. Na bieżąco i z rzetelnych źródeł czerpiemy wiedzę o nowych regulacjach prawnych dotyczących m.in. rynku pracy.

optymalizacja kosztów pfron strona

Dofinansowanie z PFRONEtapy pozyskania dofinansowania z PeFRONu

Poznajemy potrzeby pracodawcy. Opracowujemy schemat działania. Dobieramy narzędzia do realizacji celu, jakim jest zdobycie odpowiednich pracowników i dofinansowania do ich zatrudnienia. Jak to wygląda?

etapy optymalizacji wpłaty pfron
Przeprowadzimy audyt Twojej Firmy, sprawdzimy czy spełniasz warunki, aby otrzymać dofinansowanie
Uzyskujemy wiedzę o specyfice Twojej Firmy. Rozpoznajemy potrzeby. Upewniamy się, na ile zakład jest dostępny. Sprawdzamy, czy wypełniasz warunki PFRON, by skorzystać z pomocy i uzyskać dotacje.

Pozyskujemy pracownika z niepełnosprawnością

Proponujemy stanowiska, na których niepełnosprawni mogliby pracować, bądź sam wskazujesz kogo potrzebujesz dla swojej działalności. Przeprowadzamy całościowy proces rekrutacji. Robimy selekcję i dobieramy odpowiednich kandydatów.
Przygotujemy wniosek i formularze zgodnie z wymaganiami
Sporządzamy wniosek i kompletujemy dokumentację. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i rozporządzeniach i odpowiednio wdrażamy regulacje.
Dokonamy rejestracji firmy w systemie SODiR w PFRON
Po uzyskaniu Twojego pełnomocnictwa zarejestrujemy Twoją Firmę w systemie SODiR i wygenerujemy certyfikat. Złożymy potrzebne oświadczenia.
Prześlemy wnioski do odpowiedniego departamentu PFRON
Zajmiemy się obsługą i weryfikacją dokumentacji w perspektywie miesięcznej i rocznej. Sprawdzać będziemy status, jaki na bieżąco będzie nadawany sprawie.
Przeprowadzimy proces odwoławczy
Jeżeli z jakiegoś powodu PFRON dokona negatywnej oceny wniosku, przeprowadzimy proces odwoławczy w Twoim imieniu. Ty dostarczysz nam ewentualne dodatkowe informacje i dokumenty.

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON z naszą pomocą?

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą uzyskanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

 • do 3150 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia,
 • ponad 97000 zł na adaptację budynku i pomieszczeń,
 • do 72000 zł na konieczne wyposażenie stanowiska,
 • ok. 514 zł do wynagrodzenia asystenta wspomagającego,
 • do 70% zwrotu kosztów szkolenia pracowników z orzeczeniem.

Dopłaty PFRON

niepełnosprawni praca biurowa

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, jako osobę z niepełnosprawnością traktujemy człowieka, który posiada stosowne orzeczenie. Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem, wydanym przez Zespół Orzekający dla konkretnej osoby i potwierdza, że jest ona niepełnosprawna. Z punktu widzenia pracodawcy zawarta jest w nim istotna informacja o stopniu i rodzaju niepełnosprawności potencjalnego pracownika. Stopień i rodzaj dysfunkcji wyznaczają prawa pracodawcy do określonego poziomu dofinansowania i dodatkowego wsparci

ulgi we wpłacie na pfron

Dotacja PFRON na zatrudnienie a orzeczenie

W procesie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją konieczna jest zgoda lekarza medycyny pracy na podjęcie określonych zadań przypisanych do stanowiska. Pracodawca musi wypełnić wskazania zawarte w orzeczeniu. PFRON zadbał, by zatrudniający mógł skorzystać z dofinansowań i refundacji, skoro jest zobowiązany odpowiednio przystosować stanowisko pracy.

Wyższe kwoty dofinansowania
Jak dostać dopłatę z PFRON

Lekki stopień na orzeczeniu

Z racji naruszenia sprawności w stopniu lekkim, nie określono warunków szczególnych zatrudnienia. Jeżeli dysfunkcja tego wymaga możemy starać się o przyznanie środków do modyfikacji stanowiska.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

W przypadku niepełnosprawności umiarkowanej kierujemy się podobnymi kryteriami, jak w sytuacji posiadających stopień znaczny. By pracownik mógł pracować, poza chronionym rynkiem, obowiązkowe jest dostosowanie miejsca jego pracy. Pracodawcy z tego tytułu należą się określone wsparcie i dopłaty na pracownika w tym zakresie.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie dyskwalifikuje zatrudnienia u pracodawcy nie spełniającego warunków pracy chronionej. W przypadku telepracy lub adaptacji miejsca pracy i przystosowania stanowiska pracowników ze znacznym stopniem mogą oni funkcjonować w ramach otwartego rynku zatrudnienia. Praca sprzyja rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tego względu troszczy się szczególnie o pracodawców, którzy przyczyniają się do zatrudniania najsłabszych.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Z chwilą zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika miesięcznie możesz uzyskać dofinansowanie od 450 zł do 3150 zł. Różnice w wysokości kwoty dofinansowania wynikają z orzeczeń stopnia niepełnosprawności i schorzenia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON – kwota

Podstawowe miesięczne kwoty do wynagrodzeń w zależności od stopnia niepełnosprawności:

 • Stopień znaczny – 1950 zł
 • Stopień umiarkowany – 1200 zł
 • Stopień lekki – 450 zł

Zwiększenie dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Powyższe kwoty dotacji do wynagrodzeń ulegają zwiększeniu w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o tzw. schorzeniu specjalnym. Ta dodatkowa pomoc przysługuje w przypadku pracowników dotkniętych min. dysfunkcją wzroku, słuchu, epilepsją, upośledzeniem umysłowym i innymi schorzeniami utrudniającymi funkcjonowanie człowieka w życiu społecznym.

Dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem specjalnym – kwoty miesięczne

Zwiększona kwota dofinansowania do wynagrodzeń w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi:

 • Stopień znaczny – 3150 zł – zwiększenie o 1200 zł
 • Stopień umiarkowany – 2100 zł – zwiększenie o 900 zł
 • Stopień lekki – 1050 zł – zwiększenie o 600 zł

Na co jeszcze uzyskasz dotacje z PEFRONU?

Spodziewaj się dofinansowania w obszarze:

 • adaptacji stanowisk,
 • wyposażenia miejsca pracy.

PFRON przyznaje dotacje w przypadku:

 • zatrudnienia osoby wspomagającej,
 • dodatkowych kosztów administracyjnych,
 • szkoleń i staży pracowników

Pomoc PFRON przeznacza także na:

 • dofinansowania do oprocentowania kredytów,
 • refundacje składek ZUS,
 • refundację kosztów KRUS,
 • dotacje do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie PFRON – sprawdź, jak łatwo z nami je otrzymać

Jesteśmy firmą skrojoną na miarę Twoich potrzeb. Nawiązując z nami kontakt dowiesz się, jak łatwo możesz pozyskać wartościowego pracownika, a jednocześnie dostać wszelkie wsparcie związane z jego zatrudnieniem. Doradzimy i wskażemy kierunek. Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Na każdym etapie będziemy dla Ciebie źródłem potrzebnych informacji i pomocą.

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz pomocy? Stwórzmy wspólny projekt!