22 487 12 23 [email protected]

Optymalizacja kosztów PFRON

Optymalizacja PFRON to szereg, zgodnych z przepisami działań, mających na celu zmniejszenie miesięcznej wpłaty PFRON

Etapy wdrożenia

et|icon_search-2|

1. Audyt PFRON

Dokonujemy rzetelnej oceny o stanie faktycznym danej firmy. Audyt ma za zadanie potwierdzić możliwości zmniejszenia wpłat na PFRON oraz wytycza kierunki koniecznych działań.

et|icon_lightbulb_alt|

2. Rekomendacja

W formie raportu zawierającego analizę finansową przedstawiamy propozycję najkorzystniejszych rozwiązań.

et|icon_box-checked|Z

3. Wdrożenie

Przystępujemy do pracy realizując zaakceptowane propozycje

et|icon_clock_alt|}

4. Bieżąca obsługa

Monitorujemy przebieg procesu, wprowadzamy wymagane korekty oraz raportujemy wyniki do Zarządu.