USŁUGA DLA BIZNESU

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

2 + 1 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Kompleksowa obsługa zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Kompleksowa obsługa zatrudnienia pracowników z orzeczeniem to podstawowa usługa naszej agencji pracy. Celem jest zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawcy i utrzymanie optymalnego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Usługa polega na dostarczeniu rozwiązań mających na celu pozyskanie kandydatów z niepełnosprawnościami, ich formalnym zatrudnieniu w ciągu 10 dni roboczych oraz utrzymaniu w miejscu pracy. W zakresie usługi zajmujemy się stałą rekrutacją osób niepełnosprawnych oraz przejmujemy większość obowiązków pracodawcy. Do naszych zadań należy organizacja badań lekarza medycyny pracy, szkolenia bhp i nadzór kadrowy. Przez cały okres współpracy agencja pracy opiekuje się pracownikami i zarządza nimi w miejscu pracy z uwzględnieniem kosztów zatrudnienia i kosztów szkolenia.

rekrutacja - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Rekrutacja pracowników z orzeczeniem

Wyszukamy najlepszych kandydatów na niepełnosprawnego pracownika, z uwzględnieniem stopni niepełnosprawności

zatrudnienie - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej formalności

Pomożemy w dopełnieniu formalności dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zatrudnienia

wnioski - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Wyjaśnimy jakie uprawnienia mają osoby niepełnosprawne, pomożemy w ich realizacji. Nie tylko w zakresie wyposażenia stanowiska pracy. Wszystko zgodnie z przepisami prawa pracy

aktywizacja - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Medycyna pracy niepełnosprawni

Na podstawie umowy, pracownikowi niepełnosprawnemu zorganizujemy wstępne badania u lekarza medycyny pracy

współpraca z agencją pracy to zgodność z przepisami

BHP niepełnosprawni

Przeprowadzimy szkolenie wstępne BHP, przygotujemy ocenę ryzyka zawodowego, określimy czas pracy, przerwy w pracy i ile godzin tygodniowo będzie pracował pracownik

współpraca z agencją pracy to partnerstwo

PFRON pracodawca

Dokonamy zgłoszenia pracodawcy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomożemy przy wysyłaniu deklaracji do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyślemy wnioski o zwrot kosztów

Chcesz zatrudnić niepełnosprawnego?Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to korzyści finansowe, lepszy PR firmy oraz czynne zaangażowanie pracodawcy w społeczną odpowiedzialność biznesu. To również okazja na pozyskanie lojalnego i wydajnego pracownika.

Oferując pracę osobie niepełnosprawnej, możesz po prostu zyskać. I to bardzo dużo. Nie mówimy tu wyłącznie o korzyściach finansowych, jakimi są obniżenie wpłaty na PFRON, dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, dopłaty do wyposażenia stanowiska pracy czy zwrot kosztów szkolenia. Mówimy o wielu innych, nie tylko finansowych korzyściach, choć te są istotne dla każdej firmy.

7 korzyści z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami badania
Międzynarodowe badania wśród firma zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników udowadniają, że:
 • osoby niepełnosprawne są oddanymi i lojalnymi pracownikami,
 • pracownik z orzeczeniem łatwo buduje dobre relacje ze współpracownikami i klientami,
 • pracownicy niepełnosprawni mają niższy poziom absencji niż inni,
 • osoby z dysfunkcjami mają niższy poziom wypadków w pracy.

Źródło: disabilitycampaign.org

Biznesowe uzasadnienie zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czteroletnie badanie firmy Accenture wykazało, że firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników niepełnosprawnych osiągały o 28% wyższe przychody, odnotowały 2 razy wyższy zysk netto oraz miały o 30% wyższą marżę niż firmy, które tego nie robiły.

Wynika z tego, że przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej na pełny wymiar czasu pracy stanowi szansę dla przedsiębiorców na wzrost zysku.

Źródło: newsroom.accenture.com

firmy zatrudniające niepełnosprawnych mają wyższy zysk. Badania
jak pomagają znaleźć niepełnosprawnym pracę
Praca osób niepełnosprawnych w korporacjach

Carlos Slim, najbogatszy człowiek Meksyku, kontroluje największą firmę telekomunikacyjną w Ameryce Łacińskiej. Jest również właścicielem udziałów w meksykańskich firmach budowlanych, dóbr konsumpcyjnych, górniczych i nieruchomościach. Posiada także 17% udziałów w The New York Times. Osobiście promuje zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Należy do czołowego pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika. W wywiadzie dla The Wall Street Journal powiedział:

„Wiem, że pracownicy niepełnosprawni są bardzo oddanymi pracownikami i wpływają korzystnie na morale całej firmy”

Źródło: wsj.com

Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Z nami przełamiesz bariery w zatrudnianiu osób z dysfunkcjami. Dlaczego bowiem nie:

… zatrudnić kogoś bez uprzedzeń. Pracownik na wózku. W czym to przeszkadza?

… pracować z najlepszymi. Nawet jeśli mają ograniczenia, które faktycznie nie przeszkadzają w pracy?

… być firmą odpowiedzialną społecznie. Postaw na dobry wizerunek. Nie tylko na zewnątrz, ale i wśród swoich pracowników.

… obniżyć koszty wynagrodzeń. Każdemu pracodawcy zatrudniającemu pracowników z orzeczeniem przysługuje dofinansowanie dla firmy,

… poprawić wynik finansowy w firmie. Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby niepełnosprawne jest zwolnione z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON. Firma otrzymuje też wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Zatrudnienie niepełnosprawnego w firmiePracownik z orzeczeniem może uzupełnić wolne stanowiska pracy

W końcu 2019 r. większość niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (76,8%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (108,0 tys.) oraz w sekcji: przetwórstwo przemysłowe (83,3 tys.).

W grudniu 2019 r. w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 344,3 tys. osób niepełnosprawnych, głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (31,4%), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (19,9%) oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (8,7%). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwórstwie przemysłowym (24,2%). W opiece zdrowotnej pracowało 10,3% osób niepełnosprawnych.

Źródło: GUS. Osoby niepełnosprawne w 2019 roku

W III kwartale 2020 roku współczynnik aktywności zawodowej Polaków wynosił 56,4%, natomiast niepełnosprawnych tylko 18,3%. Wskaźnik zatrudnienia kształtował się odpowiednio 54,6% ogółem do 17,5% w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Stopa bezrobocia wynosiła 3,3% zaś niepełnosprawnych aż 4,2%.

Źródło: GUS. Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

zatrudnienie niepełnosprawnego jest korzystne
Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem w pracy

Każdy pracodawca ma potencjał do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata do pracy z orzeczeniem. Zaprojektujemy miejsce pracy tak, aby pomóc Tobie w stworzeniu nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Pozyskamy należny zwrot kosztów do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Wystąpimy też o refundację na wyposażenia w kwocie 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Weź przykład z firmy Microsoft. Firma ta stworzyła wzorowy program rekrutacji niepełnosprawnych. Projekt skierowany był specjalnie do osób z autyzmem. Projekt autyzm dorośli nie tylko koncentrował się wyłącznie na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lecz szczególną uwagę poświęcono na szkolenie i rozwój zawodowy nowych pracowników. Microsoft podjął inicjatywy coachingowe, aby upewnić się, że zatrudnieni pracownicy w pełni wykorzystali swój potencjał. Skupił się też na dostosowaniu rodzaju pracy do potrzeb kandydatów.

Źródło: blogs.mictosoft.com

Jest wiele osób niepełnosprawnych, które pomimo cennych umiejętności, kwalifikacji i wykształcenia mają trudności ze znalezieniem pracy. Wynika to z niedopasowania obowiązków do możliwości jej wykonywania przez osobę niepełnosprawną. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie muszą stanowić bariery w zatrudnieniu. Naszym celem jest umiejętny dobór potrzeb pracodawcy do szans na ich realizację. Jesteśmy po to, aby pomagać pracodawcom w rekrutacji, szkoleniu, zatrudnianiu i utrzymaniu kompetentnych, wydajnych i zaangażowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świat się zmienia, nowe technologie pozwalają na efektywną pracę nawet osobom o najwyższym stopniu niepełnosprawności. Również takich, które posiadają schorzenia szczególne, utrudniające wykonywanie pracy. Pracodawco, nie ograniczaj możliwości rozwoju zawodowego pracownika patrząc jedynie na ograniczenia przez trzy stopnie niepełnosprawności kandydata. Zamiast tego pomyśl o Ich wyjątkowych zainteresowaniach, umiejętnościach, doświadczeniach i ambicjach. W wielu przypadkach praca zdalna dla niepełnosprawnych jest rozwiązaniem. Obecnie to bardzo popularna forma zatrudnienia pracownika z orzeczeniem regulowana na podstawie podstawie odrębnych przepisów.

Sprawni w pracy

Widziałeś kampanię społeczną „Sprawni zawodowo” autorstwa państwowego funduszu rehabilitacji osób. Promowała ona zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Celem kampanii było uświadomienie pracodawcom, że nie muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jest to możliwe, jeśli zatrudnią wymaganą liczbę osób z niepełnosprawnością, czyli osiągną wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kampania objaśniała, jak wiele może zyskać firma, w której pracują osoby z orzeczeniem. Przekonywała pracodawców, że osoby z niepełnosprawnością są w pełni wartościowymi pracownikami, a niepełnosprawnym, że mogą realizować swoje plany zawodowe.

Bohaterami reklam są trzy osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, pracujące w różnych zawodach i firmach. Anna Krupa, nauczycielka języka angielskiego, choć nie ma rąk, świetnie radzi sobie z kilkunastoosobowymi grupami uczniów w szkole w Czerwiennem k. Czarnego Dunajca. Niewidomy Wojciech Maj z Kielc informatyk i tłumacz, od kilkunastu lat zajmuje się oprogramowaniem, które umożliwia osobom niewidomym korzystanie z komputera i innego specjalistycznego sprzętu. Tomasz Karcz z Krakowa, który urodził się bez dłoni, jest stylistą, prowadzi własne atelier fryzjerskie, zajmuje się także charakteryzacją filmową i choreografią pokazową.

Celem kampanii było zwiększenie szans i możliwości zatrudniania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, również ze schorzeniami szczególnymi. Tłumaczyła jak dofinansowanie do wynagrodzeń rekompensuje pracodawcom niższą wydajność pracowników w wyższym stopniem niepełnosprawności. Wpływała też na zmianę i utrwalanie zmienionych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Kampania zmieniła też postrzeganie osoby niepełnosprawnej i ukazała ją jako pełnowartościowego pracownika.

Źródło: kampaniespoleczne.pl

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – opinie

Opinia Krzysztofa Michałkiewicza

„Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest naszym priorytetem w nowym roku”

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes PFRON 2019-nadal
Źródło: PAP

opinia marlena maląg

„Musimy wspólnie podejmować działania, aby osób niepełnosprawnych na rynku pracy było coraz więcej”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal
Prezes PFRON 2018-2019
Źródło: gov.pl

opinia Krzysztof maruszewski

“Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rząd chcą zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych pfron w Polsce”

Tomasz Maruszewski
zastępca prezesa PFRON
Źródło: CEO MAGAZYN POLSKA – TV

opinia marlena maląg

„W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł, na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczamy ok. 3,4 mld zł”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal
Prezes PFRON 2018-2019
Źródło: Radio Maryja

opinia alicja dąbrowska

Według Posłanki Alicji Dąbrowskiej praca jest tak ważna, jak leczenie. Potrzebne jest wsparcie na rynku pracy osób ze stwardnieniem rozsianym oraz ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pani Poseł Alicja Dąbrowska

opinia Paweł Wdówik

“Zatrudnianie osób niepełnosprawnych będzie coraz bardziej popularne”

Paweł Wdówik
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Chcesz zatrudnić niepełnosprawnego?Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to szansa na miesięczne dofinansowania dla firm

Firmie, która zatrudni osobę niepełnosprawną, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby. Miesięczne dofinansowanie wypłacane jest z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeczytaj na naszym blogu co to jest Fundusz i jego udział w rehabilitacji zawodowej.

U naszych Klientów przeprowadzamy audyt PFRON mający na celu ocenę czy możliwe jest dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. Sprawdzamy wszelkie warunki ubiegania się o dopłatę do pensji pracownika niepełnosprawnego.

Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Aby otrzymać dofinansowanie do niepełnosprawnego pracownika sprawdzamy spełnienie warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje nie tylko zakładom pracy chronionej ale też dla zakładu pracy, który nie posiada takiego statusu.

Kto może otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń?

Dopłatę do pensji pracowników może otrzymać każda firma, która zatrudni osobę z orzeczeniem. Nie tylko na pełny wymiar czasu pracy. Dofinansowanie otrzyma również firma, zatrudniająca pracownika na część etatu. W przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty konieczne jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % w stosunku do całości etatów.

Jakie warunki musi spełnić firma aby otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń?

Aby spełnić warunki dofinansowania dla firm, należy:

 1. Zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na umowę o pracę. Możliwe jest też zatrudnienie z tytułu powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 2. Posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność pracownika.
 3. Wykazać efekt zachęty. O efekcie zachęty piszemy na naszym blogu.
 4. Wypłacać wszystkie składniki kosztów płacy w terminie. Możliwe jest przekroczenie terminu o 14 dni. W przypadku składek ZUS możliwe jest opóźnienie powyżej 14 dni jeśli kwota nie przekroczy 2% należnych składek za dany miesiąc.
 5. Nie wypłacać wynagrodzenia z środków publicznych.
 6. Przelewać wynagrodzenie z zakładu na rachunek bankowy pracownika.
 7. Nie wykazywać zaległości powyżej 100 zł do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jaka jest wysokość dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego?

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej wysokość miesięcznej dopłaty do pensji pracownika niepełnosprawnego uzależniona od dwóch czynników. Od stopnia jego niepełnosprawności oraz od wymiaru czasu pracy na jaki zatrudniony jest pracownik. W przypadku zatrudnienia na część etaty dofinansowanie liczone jest proporcjonalnie. Dopłata dla zakładu pracy może też być zwiększona w przypadku zatrudniania pracowników ze schorzeniami specjalnymi.

Wysokość dofinansowania:

 • 1.950 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1.200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku zatrudnionych osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną (symbol niepełnosprawności: 02-P), upośledzenie umysłowe (symbol niepełnosprawności: 01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (symbol niepełnosprawności: 12-C) lub epilepsję (symbol niepełnosprawności: 06-E) i osób niewidomych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol niepełnosprawności: 04-O), dofinansowanie będzie większe o kwoty:

 • 1.200 zł w przypadku pracowników z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 900 zł w przypadku pracowników z orzeczeniem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 600 zł w przypadku pracowników z orzeczeniem z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem to obniżenie wpłaty na PFRON

Ilość etatów w firmie określa obowiązek dokonywania wpłat do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty muszą dokonywać firmy, zatrudniające 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest mniej niż 6 etatów. Innymi słowy, firmy te zobowiązane są do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % etatów w przeliczeniu na pełny wymiar. Tak więc jeśli przedsiębiorca zatrudni osobę niepełnosprawną obniży swoją składkę na PFRON.

Chcesz zatrudnić pracownika z orzeczeniem?