Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wspieramy pracodawców w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Wiążą się z tym obowiązki i korzyści dla firm. Wynikają one z przepisów oraz rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak więc na naszej stronie staramy się przedstawić skomplikowane tematy w ujęciu praktycznym.

Głęboko wierzymy, że takie podejście może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I taka jest nasza misja, dzielić się wiedzą aby przekonać przedsiębiorców do zatrudniania pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dzielimy się wiedzą. Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem naszych osobistych doświadczeń i poglądów, nie stanowią rekomendacji i nie są poradami prawnymi.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Kategorie

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

Miesięczne wpłaty na PFRON

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

Dofinansowanie PFRON

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

agencja pracy dla niepełnosprawnych ikonka kliknij na stronie

praca zdalna osób niepełnosprawnych

zdjęcie na blogu agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 300x450

PFRON jak liczyć etaty?

Składając deklarację DEK-I-0, pracodawca zobowiązany jest do wyliczenia średniego stanu zatrudnienia. W dokumencie podaje ogólną liczbę zatrudnionych osób oraz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Liczbę etatów oblicza się wykorzystując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu.

Aby wyliczyć etaty należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie podzielić wynik przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. W obliczaniu średniego zatrudnienia uwzględniane są też dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się zatrudnienie z poprzedzającego dnia roboczego. Jeśli pierwszym dniem miesiąca jest dzień wolny od pracy, przyjmuje się zatrudnienie w kolejnym, pierwszym dniu roboczym. W przypadku zakończenia stosunku pracy z pracownikiem w dniu roboczym przed dniem wolnym, ten etat nie jest uwzględniany w dniach wolnych.

Średnie zatrudnienie wyliczane jest do dwóch miejsc po przecinku.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Od 1 kwietnia 2020 roku, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynosi:

  • 1.950 zł – na osoby z orzeczonym znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
  • 1.200 zł – na osoby z orzeczonym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – na osoby z orzeczonym z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku pracowników, u których orzeczono orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1.200 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 3.150 zł),
  • 900 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 2.100 zł),
  • 600 zł w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (łączne dofinansowanie wynosi więc 1.050 zł).