USŁUGA DLA BIZNESU

Optymalizacja kosztów PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

15 + 13 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Efektywne zarządzanie wydatkami w przedsiębiorstwie jest jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy. Umiejętny nadzór nad wydatkami oraz odpowiednie ich planowanie pomaga w zdobyciu dodatkowych środków na rozwój firmy.

Zarządzanie kosztami to istotny element zarządzania biznesem, bez względu na jego wielkość, obrót lub liczę zatrudnionych pracowników. Istotnym kosztem dla wielu firm jest odprowadzana, miesięczna wpłata na PFRON. Składka PFRON jest dokonywana przez pracodawców zatrudniających co najmniej 25 osób i nie osiągają wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Optymalizacja kosztów PFRON w firmie

Wdrażana przez nas strategia optymalizacji Pfron, nie jest jednorazowym szukaniem oszczędności. Nie jest to “cięcie kosztów”, nie można jej traktować na równi z redukcją obciążeń. Optymalizacji kosztów PeFRON w firmie nie można To długoterminowe, wieloaspektowe działania służące do osiągnięcia trwałem przewagi konkurencyjnej. Pod pojęciem optymalizacja kryje się zwiększenie efektywności procesów, lepsze wykorzystanie zasobów i minimalizacja ryzyka. To również możliwość wdrożenia nowych rozwiązań prowadzących do wzrostu przychodów i podniesienia jakości obsługi Klientów.

Czym jest optymalizacja kosztów PFRON

Optymalizacja Pfron to proces i szereg aktywności, które pozwalają na minimalizację obciążeń w firmie z tytułu odprowadzanej składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą usługi jest koncentracja na czynnikach kosztotwórczych, a nie na samej wysokości składki. Skupiamy się na identyfikacji czynników kształtujących i warunkujących koszty. Analizujemy praktyczne możliwości dokonania zmian i modyfikacji w organizacji, których efektem będzie obniżenie wpłaty na PFRON.

optymalizacja kosztów pfron strona

Optymalizacja PFRONEtapy optymalizacji kosztów PFRON

etapy optymalizacji wpłaty pfron
1- agencja pracy
Wstępna analiza możliwości
W pierwszym etapie zapoznamy się z Twoimi potrzebami i zdecydujemy, czy usługa optymalizacji sprawdzi się w przypadku Twojej firmy. Dzięki temu wiesz, że nie tracisz czasu na współpracę, a my wiemy, że mamy Ci coś do zaoferowania. Zawsze zaczynamy od podstaw, zawsze działamy wg zasady win-win.
2- agencja pracy

Audyt PFRON

Kiedy jesteśmy już pewni, że nasza praca przełoży się na efekty, niezwłocznie zaczynamy działania. Komitety audytu przealizują możliwości. Nasza znajomość przepisów w połączeniu ze znajomością realiów sprawia, że jesteśmy naprawdę świetni w audytach przygotowanych przez dedykowany komitet. Domeną komitetyudytu jest przygotownie wstępu na przygotowanie propozycji dla Twojej firmy.

3- agencja pracy
Propozycja rozwiązań optymalizacyjnych
Po niedługim czasie dostajesz dokładne wyliczenia i czytelną propozycję. Czarno na białym zobaczysz, jakie proponujemy rozwiązania i jakie odczujesz korzyści. Wszystkie wytyczne będą oparte o realne możliwości zastosowania. Jednak to Ty decydujesz czy jesteś gotów z nich skorzystać.
4- agencja pracy
Wdrożenie projektu
Nie proponujemy Ci czegoś, czego nie potrafimy zrealizować. Dlatego najpierw przeprowadzamy wstępny wywiad, następne audyt aby w konsekwencji osobiście wprowadzić sugerowane rozwiązania. Wszystko po to, abyś osiągnął jak najwięcej korzyści.

Jak zgodnie z przepisami obniżyć wpłatę na PFRON

Wszelkie kwestie związane z obowiązkowymi wpłatami na PFRON reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określa ona jaki przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania wpłaty oraz w jakich przypadkach i w jakiej wysokości może być ona pomniejszona. Wskazuje również pracodawców całkowicie zwolnionych z dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dwa sposoby na obniżenie wpłaty PFRON

niepełnosprawni praca biurowa

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem ma wpływ na wysokość składki odprowadzanej do Funduszu. W myśl art. 21 ust. 1 Ustawy, osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do całości załogi zwalnia przedsiębiorstwo z obowiązku wpłat.
ulgi we wpłacie na pfron

Ulgi we wpłacie na pfron

Druga z możliwości wskazana jest w art. 22 ust. 1 Ustawy. Wpłaty ulegają obniżeniu do maksymalnie 50% z tytułu zakupu produktów lub usług, od firmy zatrudniającej powyżej 25 osób, która zatrudnia co najmniej 30% osób o wyszczególnionych w Ustawie stopniach i przyczynach niepełnosprawności.

Jak obniżyć wpłaty na PFRON, poradnik video
Zarządzaj kosztami PFRON

Efekty wdrożenia projektu optymalizacji kosztów PFRON

  • identyfikacja pracowników zatrudnionych u Klienta, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie zostali ujęci w deklaracji DEK,
  • ocena możliwości zwiększania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie,
  • analiza organizacji w celu wyszukania stanowisk pracy lub obowiązków, które mogą być wykonywane przez pracowników z orzeczeniem,
  • wyszukanie technologii umożliwiających świadczenie pracy przez osoby niepełnosprawne,
  • stworzenie lub dostosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  • weryfikacja możliwości uzyskania ulg we wpłacie na PFRON od obecnych usługodawców lub dostawców,
  • wyszukanie nowych dostawców celem uzyskania informacji o obniżeniu obowiązkowych wpłat na PFRON,
  • pozyskanie dofinansowania PFRON na nowe miejsca pracy osób z niepełnosprawnością,
  • pozyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • rozliczanie i obsługa dofinansowania PFRON.
Popularność optymalizacji kosztów PFRON. Przykłady rynkowe

Usługa optymalizacyjna w firmie bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania pracodawcy. Im niższe koszty tym większe możliwości rozwoju. Zaoszczędzone środki z powodzeniem mogą zostać przeznaczone na inne działanie lub zatrudnienie nowych pracowników.

Nadwyżki finansowe, które pojawiają się w firmie dzięki właściwie przeprowadzonej optymalizacji kosztów, pracodawca może wykorzystać na wynagrodzenia lub finansowanie inwestycji. Można przypuszczać, że właśnie te korzyści wpływają na popularność usługi optymalizacji kosztów PFRON. Według oficjalnych danych podawanych przez fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce jest ponad 25 tysięcy firm, które są zwolnione z obowiązkowych dokonywania wpłat na PFRON. Są to przedsiębiorstwa, które przekroczyły sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z kolei ponad 6,7 tysiąca firm obniżyło wpłatę na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji. Firmy te zredukowały składki na łączną kwotę około 70 milionów złotych. Średnie obniżenie wpłaty wynosi więc ponad 9.300 zł. Szczegółowe dane prezentowane są w tabeli.

styczeń 2021
luty 2021
marzec 2021
kwiecień 2021
maj 2021
czerwiec 2021
ilość pracodawców osiągających 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
26.862
26.765
26.548
26.342
25.960
25.324
ilość firm obniżających wpłaty na PFRON na podstawie art 22 ustawy o rehabilitacji
7.617
7.508
7.623
7.700
7.639
7.639
Kiedy warto wdrożyć optymalizację kosztów PFRON

Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągasz wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych to warto skorzystać z naszej usługi. Uzyskasz trwały efekt w postaci redukcji obowiązkowych wpłat na PFRON, otrzymasz znaczne dofinansowanie oraz przyczynisz się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Usługa kierowana jest dla firmy chcącej zwiększyć efektywność swojego biznesu oraz potrzebują pomysłu i wsparcia w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa.