Zatrudnij, bo na tym zyskasz

Tak, pracowników niepełnosprawnych!

obniżenie wpłaty pfron
pracownicy niepełnosprawni my wspieramy sp. z o.o.
pracownicy niepełnosprawni rekrutacja

Tu nie chodzi tylko o dobre serce, o lepszy PR Twojej marki bądź o zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie chodzi też o to, że tak trzeba, że musisz, bo inaczej nie można. Oferując pracę osobom z niepełnosprawnościami, możesz po prostu zyskać. I to bardzo dużo. I nie mówimy wyłącznie o korzyściach finansowych – choć to przecież ważne w biznesie.

Mówimy bez ogródek:

Zatrudniając osoby niepełnosprawne po prostu korzystasz

fas|fa-hands-helping|

Wystarczy, że połączysz:

 • nasze autorskie, wypracowane i doskonalone przez wiele lat rozwiązania
 • stale ulepszane metody wyszukiwania najlepszych kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • dedykowane aplikacje internetowe
 • stałą opiekę naszych koordynatorów oraz prawników
fas|fa-thumbs-up|

Ze swoimi korzyściami:

 • pozyskaniem cennych, lojalnych i wykwalifikowanych pracowników
 • pozyskaniem wielu dofinansowań z PFRON
 • obniżeniem obowiązkowej wpłaty na PFRON
 • poprawą wizerunku pracodawcy

A zobaczysz, że przyjęcie osób niepełnosprawnych do pracy się opłaca. Tak po prostu!

Zmniejsz koszty w swojej firmie !

Skorzystaj z naszego kalkulatora PFRON i zobacz, ile możesz zaoszczędzić dzięki zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

niepełnosprawny pracownik

Pomyśl, dlaczego nie…

… zatrudnić kogoś bez uprzedzeń. Pracownik na wózku. W czym to przeszkadza?

… być firmą odpowiedzialną społecznie. Postaw na dobry wizerunek. Nie tylko na zewnątrz.

… pracować z najlepszymi. Nawet jeśli mają ograniczenia, które jednak nie przeszkadzają w pracy.

… obniżyć koszty wynagrodzeń. Każdemu pracodawcy zatrudniającemu pracowników z orzeczeniem przysługuje szereg dofinansowań.

… poprawić wynik finansowy w firmie. Firma zatrudniając osoby niepełnosprawne jest zwolniona z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON.

„Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami priorytetem w nowym roku”

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes PFRON 2019-nadal
Źródło: PAP

„Musimy wspólnie podejmować działania, aby osób niepełnosprawnych na rynku pracy było coraz więcej”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal
Prezes PFRON 2018-2019
Źródło: gov.pl

„W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł, na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczamy ok. 3,4 mld zł”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal
Prezes PFRON 2018-2019
Źródło: Radio Maryja

Nasza rola? Edukujemy, szkolimy, wdrażamy, pomagamy

Wspieramy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zdobyliśmy niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie znaleźć kandydatów i pomóc Ci w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych zgodnie z aktualnymi przepisami. W kolejnym kroku wyszkolimy oraz wdrożymy pracownika do pracy w Twojej firmie. Na koniec uruchomimy system ocen i kontroli, który pozwoli Ci śledzić postępy i wyniki pracy nowych pracowników niepłenosprawnych.

Stwórzmy razem relację win-win. Jesteś gotowy?
Nasze usługi
rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

Zatrudniamy zawodowo. Osoby, którym niepełnosprawność nie przeszkadza w byciu świetnym fachowcem i specjalistą w swojej dziedzinie. Jeśli poszukujesz lojalnego i cennego pracownika, który wniesie realne korzyści do Twojej firmy to dobrze trafiłeś.

Przeczytaj więcej o usłudze rekrutacji

dofinansowanie pfron

Dofinansowanie PFRON

Potrzebujesz wsparcia prawnego, kogoś, kto zajmie się formalnościami i zdobędzie dla Ciebie należne dofinansowania z PFRON? Powierz to nam. Mamy doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Z nami pozyskanie dofinansowania to prawie zawsze wygrana sprawa!

Przeczytaj więcej o usłudze pozyskiwania dofinansowań

obniżenie wpłaty na pfron, ulgi pfron

Ulgi PFRON

Wpłaty na rzecz PFRON to obowiązek nakładany na pracodawców. Możesz go znieść, kupując towary lub usługi od firmy upoważnionej do udzielania ulg we wpłacie na PFRON. Korzystaj i oszczędzaj.

Przeczytaj więcej o ulgach obniżających wpłatę PFRON

optymalizacja wpłaty na pfron

Optymalizacja wpłaty na PFRON

Istnieje szereg metod i możliwości obniżenia wpłat, a więc i uzyskania znacznych oszczędności dla przedsiębiorstwa. To może być dobre rozwiązanie dla Twojej firmy, Skontaktuj się z nami. Sprawdzimy możliwości, zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania. Z nami obniżysz wpłaty na PFRON.

Przeczytaj więcej o optymalizacji wpłaty na PFRON

Najpopularniejsze wdrożenia
fas|fa-headphones-alt|

Rekrutacja pracowników niepełnosprawych do Call Center

fas|fa-paint-roller|

Pracownicy niepełnosprawni dla producenta farb

et|icon_cart|

Zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w sieci sklepów

et|icon_printer|

Pozyskanie dofinansowań PFRON dla sieci sklepów

fas|fa-vials|

Obniżenie wpłaty na PFRON w firmie chemicznej

fas|fa-tshirt|

Optymalizacja wpłaty na PFRON w firmie odzieżowej

Korzyści ze współpracy
Generujemy oszczędności

Redukcja kosztów stanowi duże wyzwanie dla niejednej firmy. Planując budżet czy analizując wydatki każde przedsiębiorstwo bierze pod uwagę ten temat. Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest redukcja miesięcznych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czyli w skrócie PFRON. Każde przedsiębiorstwo, zatrudniające co najmniej 25 osób zobowiązane jest do zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stosunku 6% do całości etatów. W przypadku, gdy wskaźnik jest niższy niż 6%, pracodawca zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na PFRON. Wpłata PFRON ma charakter sankcyjny w związku z tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Współpraca z nami to gwarancja obniżenia kosztów prowadzenia działalności, a także osobisty wkład w aktywizację osób niepełnosprawnych.

Pozyskujemy dofinansowania na nowe stanowiska pracy

Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego stanowiska pracy. Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność przez co najmniej 12 miesięcy może ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Kwota ta przekracza 60.000 zł. Oferujemy usługę w zakresie pozyskania środków finansowych na stworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • starań o pozyskanie refundacji,
 • stałego wsparcia i doradztwa podczas przygotowywania projektu,
 • skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz wniosków o dofinansowanie,
 • bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • rozliczenia dofinansowania.
Obniżamy koszty wyposażenia miejsca pracy

Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z niepełnosprawnością może skorzystać z różnych form wsparcia finansowanych ze środków PFRON. Oprócz dofinansowania do wynagrodzeń, pracodawcy przysługuje także zwrot kosztów poniesionych na dostosowanie, adaptację i wyposażenie stanowisk pracy, np. przystosowania urządzeń i pomieszczeń, zakup urządzeń czy też oprogramowania dla pracowników niepełnosprawnych. Zwrot tych kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb. Kwalifikowane są także różnice w ponoszonych kosztach, które stanowią zwiększenie ceny dokonywanych prac, a są niezbędne dla przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, np. zapewnienie innego rodzaju oświetlenia, antypoślizgowej posadzki, zakup obniżonych lub podwyższonych mebli itp. Przedsiębiorca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Obniżamy koszty płac

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  W przypadku pracodawcy, który wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej refundacja może sięgać nawet 75% tych kosztów. Według badań w Polsce jest ponad 1.300 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób i nie pobierających dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych, pomimo że ma do tego prawo. W firmach tych pracuje łącznie prawie 68.000 osób, na które przysługują comiesięczne subsydia z PFRON.