22 487 12 23 [email protected]

Tworzymy miejsca pracy dla  osób z niepełnosprawnościami

 

Oferujemy skuteczne rozwiązania pozwalające zatrudniać pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Generujemy oszczędności i pomagamy osiągać lepsze wyniki finansowe.

Nasze usługi

rekrutacja pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Rekrutacja pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Korzystamy z najskuteczniejszych metod znalezienia najlepszego kandydata. Przeprowadzimy kompletny oraz dopasowany do potrzeb proces rekrutacyjny.

Ulgi i odpisy PFRON

 

Wykorzystaj możliwości ustawowe i pomniejsz wpłatę PFRON kupując produkty lub usługi od firmy udzielającej ulg we wpłacie PFRON.

Dotacje i dofinansowania z PFRON

 

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o szereg dofinansowań. Pozyskamy dla Ciebie należne środki.

Optymalizacja kosztów PFRON

 

Optymalizacja  to obniżenie kosztów firmy związanych z obowiązkową wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki eksperckiej wiedzy i znajomości przepisów oferujemy zgodne z prawem możliwości redukcji wpłaty PFRON.

Wdrożenia

et|icon_headphones|

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych do działu Call Center

Ogólnopolska sieć sklepów odzieżowych

et|icon_easel|

Redukcja miesięcznej wpłaty PFRON

Producent mebli biurowych

et|icon_bag_alt|

Pozyskanie dofinansowań na wyposażenie stanowisk pracy pracowników niepełnnosprawnch

Producent galanterii damskiej

et|icon_lightbulb_alt|

Rekrutacja pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawnościami do działu wsparcia sprzedaży

Producent oświetlenia

et|icon_mug|

Optymalizacja wpłaty PFRON

 Producent i dystrybutor kawy i herbaty

Korzyści ze współpracy

GENERUJEMY OSZCZĘDNOŚCI

Redukcja kosztów stanowi duże wyzwanie dla niejednej firmy. Planując budżet czy analizując wydatki każde przedsiębiorstwo bierze pod uwagę ten temat. Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest redukcja miesięcznych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każde przedsiębiorstwo, zatrudniające co najmniej 25 osób zobowiązane jest do zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stosunku 6% do całości etatów. W przypadku, gdy wskaźnik jest niższy niż 6%, pracodawca zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na PFRON. Wpłata ma charakter sankcyjny w związku z tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Współpraca z nami to gwarancja obniżenia kosztów prowadzenia działalności, a także osobisty wkład w aktywizację osób niepełnosprawnych.

OBNIŻAMY KOSZTY PŁAC

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość kwoty miesięcznego dofinansowania może wynosić nawet 90% realnie i terminowo ponoszonych kosztów płacy. W przypadku pracodawcy, który wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej refundacja może osiągnąć 75% tych kosztów. Według badań w Polsce jest ponad 1.300 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób i nie pobierających dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych, pomimo że ma do tego prawo. W firmach tych pracuje łącznie prawie 68.000 osób, na które przysługują comiesięczne subsydia z PFRON.

POZYSKUJEMY ŚRODKI NA NOWE STANOWISKA PRACY

Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego stanowiska pracy. Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność przez co najmniej 12 miesięcy może ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Kwota ta przekracza 60.000 zł. Oferujemy usługę w zakresie pozyskania środków finansowych na stworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie: · starań o pozyskanie refundacji, · stałego wsparcia i doradztwa podczas przygotowywania projektu, · skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz wniosków o dofinansowanie, · bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, · rozliczenia dofinansowania.

OBNIŻAMY KOSZTY ADAPTACJI STANOWISKA PRACY

Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z niepełnosprawnością może skorzystać z różnych form wsparcia finansowanych ze środków PFRON. Oprócz dofinansowania do wynagrodzeń, pracodawcy przysługuje także zwrot kosztów poniesionych na dostosowanie, adaptację i wyposażenie stanowisk pracy, np. przystosowania urządzeń i pomieszczeń, zakup urządzeń czy też oprogramowania dla pracowników niepełnosprawnych. Zwrot tych kosztów jest formą wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i w związku z tym adaptujących miejsce pracy do ich potrzeb. Kwalifikowane są także różnice w ponoszonych kosztach, które stanowią zwiększenie ceny dokonywanych prac, a są niezbędne dla przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, np. zapewnienie innego rodzaju oświetlenia, antypoślizgowej posadzki, zakup obniżonych lub podwyższonych mebli itp. Przedsiębiorca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Nasze porady