Pracodawco,

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest opłacalne!

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to nie tylko korzyści finansowe, lepszy PR firmy bądź czynne zaangażowanie pracodawcy z społeczną odpowiedzialność biznesu.

Pracodawco, oferując pracę osobie niepełnosprawnej, możesz po prostu zyskać. I to bardzo dużo. Nie mówimy tu wyłącznie o korzyściach finansowych, jakimi są obniżenie wpłaty na PFRON lub dofinansowanie PFRON. Choć wiemy, że obniżenie kosztów płacy, dofinansowanie wynagrodzeń lub optymalizacja kosztów PFRON są istotne dla każdej firmy.

grafika na stronie dla niepełnosprawnych
pracownicy niepełnosprawni my wspieramy sp. z o.o.

Pomagamy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Międzynarodowe badania przeprowadzone wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne udowadniają, że:

  • osoby niepełnosprawne są oddanymi i lojalnymi pracownikami,
  • osoby z niepełnosprawnością łatwo buduje dobre relacje ze współpracownikami i klientami,
  • pracownicy z orzeczeniem mają niższy poziom absencji niż inni,
  • niepełnosprawni mają niższy poziom wypadków w pracy.

Źródło: disabilitycampaign.org

Home 1

Biznesowe uzasadnienie zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czteroletnie badanie firmy Accenture wykazało, że firmy zatrudniające pracowników niepełnosprawnych osiągały o 28% wyższe przychody, odnotowały podwojenie swoich dochodów netto oraz miały o 30% wyższą marżę niż firmy, które tego nie robiły.

Wynika z tego, że zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród załogi stanowi ogromną zaletę i szansę dla przedsiębiorców.

Źródło: newsroom.accenture.com

Korporacje zatrudniają osoby z niepełnosprawnością

Carlos Slim, najbogatszy człowiek Meksyku, kontroluje największą firmę telekomunikacyjną w Ameryce Łacińskiej. Jest również właścicielem udziałów w meksykańskich firmach budowlanych, dóbr konsumpcyjnych, górniczych i nieruchomościach. Posiada także 17% udziałów w The New York Times. Osobiście promuje zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W wywiadzie dla The Wall Street Journal powiedział:

„Wiem, że pracownicy niepełnosprawni są bardzo oddanymi pracownikami i wpływają korzystnie na morale całej firmy”

Źródło: wsj.com

Zatrudnij pracownika niepełnosprawnego i korzystaj. Pomożemy!
 

Wspieramy w zatrudnianiu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pomagamy pracodawcom zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Stworzyliśmy autorski i niepowtarzalny sposób na skuteczne wyszukanie odpowiednich kandydatów z niepełnosprawnościami na oferowane stanowisko. Zdobyliśmy też niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby pomagać przedsiębiorcom w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych zgodnie z aktualnymi przepisami. Specjalizujemy się w pośredniczeniu pracy dla osób niepełnosprawnych, znamy więc ich potrzeby i możliwości. Rozumiemy też bariery w zatrudnieniu osób z dysfunkcjami, pomagamy je skutecznie pokonać.

Nasza agencja pracy wspiera pracodawców w tworzeniu zrównoważonych programów zatrudniania niepełnosprawnych. Oferujemy szereg usług, w tym rekrutację osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy, usługi kadrowe, oceny dostępności i konsultacje dotyczące zgodności oraz wiele innych. Usługi te są dostępne jako samodzielne konsultacje lub jako elementy projektu aktywizacji zawodowej.

Współpracujemy z klientami z różnych branż, aby osiągnąć cele związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Sprawiamy, że miejsca pracy naszych klientów są bardziej zróżnicowane, wzmacniamy kulturę korporacyjną. Przede wszystkim jednak, pomagamy osiągnąć jak najlepsze wyniki i zwiększamy efektywność zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

Prowadzimy agencję pracy dla osób niepełnosprawnych. Czym się zajmujemy?

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pomagamy zatrudnić osobę niepełnosprawną zgodnie z aktualnymi przepisami. Udzielamy realnego wsparcia dla pracodawcy w zatrudnianiu.

Rekrutacja pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Znajdujemy odpowiednich kandydatów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami firmy.

PFRON pracodawca

Wspieramy pracodawców w relacjach z funduszem. Pomagamy w wywiązywaniu się z obowiązków wobec Funduszu oraz korzystania z należnych każdej firmie benefitów.

Dofinansowanie PFRON

Pozyskamy dofinansowanie z PFRON. Uzyskamy dopłaty do wynagrodzeń oraz inne dostępne dofinansowania dla firm. Wyjaśnimy przepisy, sprawdzimy spełnienie wymagań do otrzymania dotacji dla firmy.

Niepełnosprawni w miejscu pracy

Przełamujemy stereotypy dotyczące niepełnosprawności. Oswajamy pracodawców z niepełnosprawnością wśród pracowników. Pomagamy zmienić postrzeganie niepełnosprawności wśród załogi.

Praca zdalna osób niepełnosprawnych

Wdrażamy pracę zdalną bez barier. Organizujemy cały proces, tak aby osoby niepełnosprawne mogły skutecznie pracować zdalnie. Zapewniamy zaplecze technologiczne umożliwiające pracę z domu.

Zarządzanie różnorodnością w pracy

Zróżnicowany zespół w pracy wpływa na wyższą wydajność. Pracownicy dostarczają firmie nowe kreatywne pomysły i rozwiązania. Dzielą się też swoimi różnymi doświadczeniami oraz radzeniem sobie z trudnościami.

Bieżące wsparcie pracowników z orzeczeniem w miejscu pracy

Nasze bieżące wsparcie przekłada na efektywność i sukces pracownika niepełnosprawnego. Tłumaczymy zadania, wyjaśniamy możliwości realizacji założonych celów.

Obniżenie wpłaty na PFRON

Składki PFRON stanowią znaczne obciążenie dla firmy. Nawet tej największej. Tym bardziej, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodu. Mamy skuteczne metody na obniżenie obciążeń firmy.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników niepełnosprawnych

Dzięki szkoleniom zatrudnione osoby niepełnosprawne nabywają nowych kompetencji i poznają metody pracy, które przyśpieszają wykonywanie obowiązków.

Staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Staż zawodowy to metoda na bezpłatną ocenę kandydata z niepełnosprawnością bezpośrednio na stanowisku pracy. Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej pokrywane jest przez instytucję kierującą na staż.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Działamy z osobami poszukującymi pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pomagamy znaleźć właściwą ofertę pracy, nawiązać kontakt z pracodawcą, podjąć i utrzymać zatrudnienie.

kalkulator wpłaty pfron

Rozumiemy bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dlaczego jednak nie:

 

… zatrudnić kogoś bez uprzedzeń. Pracownik na wózku. W czym to przeszkadza?

… pracować z najlepszymi. Nawet jeśli mają ograniczenia, które faktycznie nie przeszkadzają w pracy?

… być firmą odpowiedzialną społecznie. Postaw na dobry wizerunek. Nie tylko na zewnątrz, ale i wśród swoich pracowników,

… obniżyć koszty wynagrodzeń. Każdemu pracodawcy zatrudniającemu pracowników z orzeczeniem przysługuje dofinansowanie dla firmy,

… poprawić wynik finansowy w firmie. Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby niepełnosprawne jest zwolnione z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON.

Obniżenie kosztów pracodawcy. Wiemy, jak to zrobić

Chociaż naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to rozumiemy też cele biznesowe przedsiębiorców. Wiemy, że firmy poszukują rozwiązań obniżających koszty płacy i szukają sposobu na obniżenie kosztów wynagrodzeń. Informujemy więc, że firma zatrudniająca pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo obniżyć wpłaty do Funduszu oraz otrzymać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Skorzystaj z przygotowanych przez nas kalkulatorów PFRON. Posługując się bezpłatnymi kalkulatorami możesz w prosty sposób samodzielnie wyliczyć, jak zatrudnienie osoby niepełnosprawnej obniża składki PFRON. Oblicz też wysokość dopłaty do wynagrodzenia pracowników, których zatrudnisz.

kalkulator GOFIN

Kalkulator PFRON oblicza wysokość wpłaty na PFRON

Korzystając z tego kalkulatora, pracodawca może obliczyć wysokość obowiązkowej wpłaty na PFRON. Może też wyliczyć oszczędności dla firmy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Zwiększenie zatrudnienia osób z orzeczeniem powoduje bowiem obniżenie składki PFRON. Oblicza również składkę do Funduszu po uwzględnieniu wykorzystanej ulgi we wpłatach PFRON.

Kalkulator składek ZUS

Kalkulator PFRON oblicza dofinansowanie wynagrodzeń

Kalkulator służy do obliczenia wysokości należnego dofinansowania wynagrodzeń. Wyliczając dopłatę do wynagrodzeń, kalkulator uwzględnia stopień niepełnosprawności pracownika oraz schorzenia specjalne. Aplikacja automatycznie uwzględnia limit kosztów płac, które mogą być uwzględnione przy składaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia.

Wdrażamy praktyczne rozwiązania obniżające koszty w firmie

Redukcja kosztów w firmie

Zmniejszenie kosztów stanowi duże wyzwanie dla wielu firm. Planując budżet czy analizując wydatki, każde przedsiębiorstwo bierze pod uwagę ten temat. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest optymalizacja kosztów PFRON. Każde przedsiębiorstwo, zatrudniające co najmniej 25 osób zobowiązane jest do utrzymywania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% w stosunku do całości zatrudnienia. W przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia jest niższy, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek na PFRON. Wpłata PFRON ma charakter sankcyjny, w związku z czym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Współpraca z nami to gwarancja obniżenia kosztów prowadzenia działalności, a także osobisty wkład w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Obniżenie kosztów płac

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczna dotacja do pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dopłaty do pensji stanowi 75% kosztów płacy a kwota dofinansowania do wynagrodzenia może wynosić nawet 3.150 zł . Według badań w Polsce jest ponad 1.300 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 25 osób i nie pobierających dofinansowań do pensji pracowników niepełnosprawnych, pomimo że mają do tego prawo. W firmach tych pracuje łącznie prawie 68.000 osób, na które przysługują comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia.

Katalog firm korzystających z usług

Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy różnej wielkości. Począwszy od jednoosobowych działalności, przez firmy o zatrudnieniu 25 osób kończywszy największych pracodawcach w Polsce. Są wśród nich producenci obuwia, sklepy internetowe, pralne chemiczne, hotele. Jest też regional business czyli przedsiębiorcy lokalni. Jak wiadomo dla biznes lokalnego obniżenie kosztów i wzrost rentowności jest niezwykle ważny.

Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest celem globalnym. Zrealizujmy go lokalnie

„Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami priorytetem w nowym roku”

Krzysztof Michałkiewicz
Prezes PFRON 2019-nadal, Źródło: PAP

„Musimy wspólnie podejmować działania, aby osób niepełnosprawnych na rynku pracy było coraz więcej”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal, Prezes PFRON 2018-2019, Źródło: gov.pl

„W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł, na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczamy ok. 3,4 mld zł”

Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 2019-nadal, Prezes PFRON 2018-2019, Źródło: Radio Maryja

PFRON i rząd chcą zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce

Tomasz Maruszewski
zastępca prezesa PFRON, Źródło: CEO MAGAZYN POLSKA – TV

Według Posłanki Alicji Dąbrowskiej praca jest tak ważna, jak leczenie. Potrzebne jest wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy.

Pani Poseł Alicja Dąbrowska

Pomagamy osobom niepełnosprawnym budować lepszą przyszłość

Wierzymy, że każdy ma prawo do pracy. Niezależnie od tego, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności ani jaki stopień niepełnosprawności widnieje na orzeczeniu. Nie ma też znaczenia, czy posiada schorzenie szczególne. Nasze usługi pomagają ludziom zobaczyć dla siebie lepszą przyszłość. Rozumiemy potrzeby osób z niepełnosprawnością, możemy zapewnić im odpowiednie wsparcie. Wszystko po to, aby pomóc osiągnąć założony cel. Naszą misją i pasją jest dawanie każdej osobie szansy na sukces. Ta pasja, pomaga wykorzystać każdą okazję i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, aby umożliwić pracę osobom niepełnosprawnym.

Osoby z orzeczeniem nie mają takich samych szans na zatrudnienie, jak osoby sprawne. Czasem wynika to z mniejszej wydajności oraz braku możliwości pracy na wszystkich stanowiskach. Duża część niepełnosprawnych jest bierna zawodowo. Niepełnosprawni są często narażeni na dyskryminację oraz są wykluczani na rynku pracy. Często muszą wykonywać pracę poniżej ich kwalifikacji oraz za minimalną płacę.

Naszym celem jest wyrównywanie szans niepełnosprawnych poprzez promocję ich zatrudnienia. Wśród pracodawców promujemy możliwość zatrudnienia osób z orzeczeniem. Akcentujemy korzyści dla pracodawców. Pokazujemy możliwość obniżenia kosztów w firmie dzięki optymalizacji kosztów PFRON. Tłumaczymy, jak dofinansowanie na pracownika wpłynie na obniżenie kosztów płacy. Poprzez swoje kampanie edukacyjne dotyczące prawa pracy, możliwości edukacyjnych i technologii wspomagających, ułatwiamy sukces osobom niepełnosprawnym oraz ich pracodawcom.

Osoby niepełnosprawne to niewykorzystany potencjał na rynku pracy

Presja na wydajność i konkurencyjność spowodowała wykluczenie z rynku pracy znacznej grupy niepełnosprawnych. Pomimo, iż w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia pracę nie mogą być dyskryminowane. Podobne określenie zawarte jest w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełną i skuteczną pracę, powinny być traktowane na równi z innymi osobami.

W Polsce w 2016 roku odnotowano ponad 3.2 mln niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, co oznacza około 10% ludności Polski. To grupa, która posiada prawne orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła prawie 1.8 mln osób, co stanowi około 8 % ludności w tym wieku.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w grudniu 2019 r. w Polsce było 2,4 mln osób, pobierających świadczenia emerytalno-rentowe i/lub ubezpieczonych przez płatników składek, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie o niezdolności do pracy (wydane przez ZUS).

Źródło: GUS. Osoby niepełnosprawne w 2019 roku

Struktura pracujących osób niepełnosprawnych według. Infografika
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w różnych branżach
Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy

W końcu 2019 r. większość niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (76,8%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (108,0 tys.) oraz w sekcji: przetwórstwo przemysłowe (83,3 tys.).

W grudniu 2019 r. w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 344,3 tys. osób niepełnosprawnych, głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (31,4%), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (19,9%) oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (8,7%). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwórstwie przemysłowym (24,2%). W opiece zdrowotnej pracowało 10,3% osób niepełnosprawnych.

Źródło: GUS. Osoby niepełnosprawne w 2019 roku

W III kwartale 2020 roku współczynnik aktywności zawodowej Polaków wynosił 56,4%, natomiast niepełnosprawnych tylko 18,3%. Wskaźnik zatrudnienia kształtował się odpowiednio 54,6% ogółem do 17,5% w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Stopa bezrobocia wynosiła 3,3% zaś niepełnosprawnych aż 4,2%.

Źródło: GUS. Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

Infografika, współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
infografika. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Przyjmij do pracy osobę niepełnosprawną

Pracodawco pamiętaj:

  • każda osoba niepełnosprawna pomimo swoich dysfunkcji zdrowotnych, zachowuje pewne sprawności i dyspozycje, które umożliwiają podjęcie pracy na wielu stanowiskach,
  • żadna praca nie wymaga od pracownika pełnej sprawności, istnieją stanowiska i obowiązki o różnej skali wymagań.

Nasze doświadczenie w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych, wskazuje, że dla części pracodawców temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest potencjalną szansą na znalezienie doświadczonego i zmotywowanego pracownika. Przekrój zawodów, w jakich pracodawcy mogą zatrudnić osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności jest szeroki. Firmy chętnie zatrudniają pracowników posiadających orzeczenie jako ochroniarzy oraz osoby sprzątające. Wdrożone przez nas projekty udowadniają, że osoby z niepełnosprawnościami są wydajnymi pracownikami również na innych stanowiskach. Rekrutujmy pracowników do działów sprzedaży, marketingu oraz administracji. Pracownicy niepełnosprawni doskonale pozycjonują strony internetowe, pozyskują nowych klientów oraz wykonują prace biurowe.

Pracująca osoba niepełnosprawna jest cenna zwłaszcza w tych organizacjach, które doceniają różnorodność w miejscu pracy. W dobie stawiania na różnorodność w firmach załoga wspiera osoby niepełnosprawne kompetencjami cyfrowymi, innowacyjnymi pomysłami, a niepełnosprawni są dla nich skarbnicą wiedzy życiowej oraz dostarczają inspiracji, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami. Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele firm otwiera się na pracowników z orzeczeniem. Jest to zatem najlepszy moment na podejmowanie odważnych decyzji i integrujących inicjatyw.

Bądź pracodawcą otwartym na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Każdy pracodawca ma potencjał do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Znajdziemy dla Ciebie odpowiednią osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności na wolne stanowisko pracy. Zaprojektujemy nowe miejsce pracy tak, aby pomóc Tobie w stworzeniu nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Weź przykład z firmy Microsoft. Firma ta stworzyła wzorowy program rekrutacji niepełnosprawnych. Projekt skierowany był specjalnie do osób z autyzmem. Projekt autyzm dorośli nie tylko koncentrował się wyłącznie na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lecz szczególną uwagę poświęcono na szkolenie i rozwój zawodowy nowych pracowników. Microsoft podjął inicjatywy coachingowe, aby upewnić się, że zatrudnieni pracownicy w pełni wykorzystali swój potencjał.

Źródło: blogs.mictosoft.com

Niepełnosprawność nie zawsze jest ograniczeniem w pracy

Jest wiele osób niepełnosprawnych, które pomimo cennych umiejętności, kwalifikacji i wykształcenia mają trudności ze znalezieniem pracy. Wynika to z niedopasowania obowiązków do możliwości jej wykonywania przez osobę niepełnosprawną. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie muszą stanowić bariery w zatrudnieniu. Naszym celem jest umiejętny dobór potrzeb pracodawcy do szans na ich realizację. Jesteśmy po to, aby pomagać pracodawcom w rekrutacji, szkoleniu, zatrudnianiu i utrzymaniu kompetentnych, wydajnych i zaangażowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świat się zmienia, nowe technologie pozwalają na efektywną pracę nawet osobom o najwyższym stopniu niepełnosprawności. Również takich, które posiadają schorzenia szczególne, utrudniające wykonywanie pracy. Pracodawco, nie ograniczaj możliwości rozwoju zawodowego pracownika patrząc jedynie na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności kandydata. Zamiast tego pomyśl o wyjątkowych zainteresowaniach, umiejętnościach, doświadczeniach i ambicjach kandydata. To prawda, że niektóre zawody wymagają wysokiej sprawności. Ale potrzeby twojej organizacji są prawdopodobnie bardziej zróżnicowane, niż Ci się wydaje.

Pracownicy niepełnosprawni są sprawni w pracy

Widziałeś kampanię społeczną „Sprawni zawodowo” organizowaną przez Fundusz? Promowała ona zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Celem kampanii było uświadomienie pracodawcom, że nie muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jest to możliwe, jeśli zatrudnią wymaganą liczbę osób z niepełnosprawnością, czyli osiągną wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kampania objaśniała, jak wiele może zyskać firma, w której pracują osoby z orzeczeniem. Przekonywała pracodawców, że osoby z niepełnosprawnością są w pełni wartościowymi pracownikami, a osoby z niepełnosprawnością, że mogą realizować swoje plany zawodowe.

Bohaterami reklam są trzy osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, pracujące w różnych zawodach i firmach. Anna Krupa, nauczycielka języka angielskiego, choć nie ma rąk, świetnie radzi sobie z kilkunastoosobowymi grupami uczniów w szkole w Czerwiennem k. Czarnego Dunajca. Niewidomy Wojciech Maj z Kielc informatyk i tłumacz, od kilkunastu lat zajmuje się oprogramowaniem, które umożliwia osobom niewidomym korzystanie z komputera i innego specjalistycznego sprzętu. Tomasz Karcz z Krakowa, który urodził się bez dłoni, jest stylistą, prowadzi własne atelier fryzjerskie, zajmuje się także charakteryzacją filmową i choreografią pokazową.

Celem kampanii było zwiększenie szans i możliwości zatrudniania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, również ze schorzeniami szczególnymi. Tłumaczyła jak dofinansowanie wynagrodzeń rekompensuje pracodawcom niższą wydajność pracowników w wyższym stopniem niepełnosprawności. Wpływała też na zmianę i utrwalanie zmienionych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Kampania zmieniła też postrzeganie osoby niepełnosprawnej i ukazała ją jako pełnowartościowego pracownika.

Źródło: kampaniespoleczne.pl