Nasze usługi

 

Każde rozwiązane projektowane jest indywidualnie i uwzględnia specyfikę firmy oraz branży. Wdrażane procesy są naszym Know-how, dzięki czemu są bezkonkurencyjne na rynku.

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

Udzielanie ulg i odpisów PFRON

Pozyskiwanie dofinansowań i dotacji PFRON

Optymalizacja wpłatny na PFRON