22 487 12 23 [email protected]
Stwórzmy razem relację win-win. Jesteś gotowy?
et|icon_mail|
et|icon_phone|
+48 22 487 12 23

Skontaktuj się już teraz

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MY WSPIERAMY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 9 lokal 2 , 02-004 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808862, NIP: 7010949933, REGON: 384622913, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu i złożenia oferty, realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są naszej polityce prywatności.

Kontakt 1

Kontakt 2
kontakt obniżenie wpłaty pfron

Możemy pomóc jeśli:

fab|fa-accessible-icon|

Jesteś osobą niepełnosprawną i poszukujesz pracy

fas|fa-piggy-bank|

Zarządzasz firmą i poszukujesz sposobu na oszczędności

et|icon_datareport|

Zastanawiasz się, jak obniżyć wpłatę PFRON

et|icon_search|U

Jesteś pracodawcą i poszukujesz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

fas|fa-donate|

Zarządzasz firmą i potrzebujesz pomocy przy pozyskaniu dofinansowania

b3lineicon|b3icon-align-bottom||Align Bottom

Prowadzisz firmę i chcesz obniżyć koszty płac

et|icon_wallet|

Poszukujesz firmy udzielającej ulg i pomniejszeń we wpłacie na PFRON

Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Jak można obniżyć wpłatę na PFRON?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia umożliwia obniżenie wpłaty na PFRON.

Kto dokonuje wpłat PFRON?

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty, a nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.

Jakie są sposoby zmniejszenia wpłaty na PFRON?

Zatrudniając pracowników niepełnosprawnych lub kupując towary lub usługi od firm upoważnionych do wystawienia ulg we wpłacie PFRON to sposoby na zmniejszenie wpłaty na PFRON.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi we wpłacie na PFRON?
Kwota ulgi obliczona przez sprzedawcę nie będzie mogła być większa niż 50% kwoty netto na fakturze dokumentującej zakup z uwzględnieniem faktur korygujących.
Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika.
Dofinansowanie z PFRON. Komu i kiedy przysługuje?
Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności i rodzaju zakładu: pracodawca z wolnego rynku czy zakład pracy chronionej.
Jakie jest miesięczne dofiansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Od kwietnia 2020 roku dofinansowanie wynosi: 1) 1.950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) 1.200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.