Agencja pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych

Kontakt

My Wspieramy Sp. z o.o.
Tytusa Chałubińskiego 9 lokal 2
02-004 Warszawa
KRS: 0000808862
NIP: 7010949933
REGON: 384622913

Napisz jeżeli potrzebujesz pomocy, masz pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji. Odpowiadamy zwykle w ciągu 1 dnia roboczego.

ZgodyNajczęstsze pytania i odpowiedzi
Jak można obniżyć wpłatę na PFRON?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zakup towarów lub usług i uzyskanie ulg od podmiotów upoważnionych do ich wystawienia umożliwia obniżenie wpłaty na PFRON.

Kto dokonuje wpłat PFRON?

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty, a nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.

Jakie są sposoby zmniejszenia wpłaty na PFRON?

Zatrudniając pracowników niepełnosprawnych lub kupując towary lub usługi od firm upoważnionych do wystawienia ulg we wpłacie PFRON to sposoby na zmniejszenie wpłaty na PFRON.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi we wpłacie na PFRON?
Kwota ulgi obliczona przez sprzedawcę nie będzie mogła być większa niż 50% kwoty netto na fakturze dokumentującej zakup z uwzględnieniem faktur korygujących.
Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?
Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika.
Dofinansowanie z PFRON. Komu i kiedy przysługuje?
Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności i rodzaju zakładu: pracodawca z wolnego rynku czy zakład pracy chronionej.
Jakie jest miesięczne dofiansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Od kwietnia 2020 roku dofinansowanie wynosi: 1) 1.950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) 1.200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.