USŁUGA DLA BIZNESU

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

8 + 2 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Agencja rekrutacyjna pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych to nasza specjalizacja. Tym wyróżniamy się od ogólnopolskich, sieciowych agencji pośrednictwa pracy. Koncentrujemy się na tym, na czym się naprawdę znamy. Skutecznie wyszukujemy i docieramy do kandydatów spełniających wymogi formalne i jednocześnie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutując osobę niepełnosprawną oceniamy jej doświadczenie zawodowe oraz zwracamy uwagę na kwalifikacje i odpowiednie cechy. Uwzględniamy kompetencje miękkie czyli kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole lub umiejętność szybkiej nauki. Sprawdzamy umiejętności twarde a szczególności znajomość języków obcych, wiedzę branżową bądź obsługę programów komputerowych.

Nasza agencja rekrutacyjna wyszukuje osobę z orzeczeniem o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku pracy. Ustalamy je na podstawie zdobytych certyfikatów, dyplomów lub świadectw. Bierzemy pod uwagę kompetencje pracownika z orzeczeniem na podstawie jego wiedzy o danej tematyce oraz zdobytego doświadczenia zawodowego i referencji.

rekrutacja - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Skuteczna rekrutacja pracowników z niepełnosprawnością

Skutecznie wyszukujemy odpowiednich kandydatów. Ponad 94% rekrutacji kończymy z sukcesem

staże - obrazek na stronie https://mywspieramy.org

Wysoka efektywność rekrutacji

Ponad 87% zatrudnionych kandydatów przechodzi okres próbny i otrzymuje ofertę pracy stałej

współpraca z agencją pracy to partnerstwo

Najwyższe standardy etyczne

Każdą rekrutację przeprowadzamy z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Zleć nam rekrutację pracowników z orzeczeniemDlaczego rekrutację pracowników z orzeczeniem warto zlecić naszej agencji

Rekrutacja osób niepełnosprawnych wymaga szczególnych kompetencji i odpowiedniego podejścia do kandydata. Niezbędna jest empatia oraz umiejętności budowania relacji. Konieczna jest również znajomość specyfiki i zróżnicowania tej grupy zawodowej. Rekrutując pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu rozmowy z osobami z niepełnosprawnością. Rekrutacja kandydatów wśród tej grupy osób stanowi więc wyzwanie dla pracodawców, z którym nasza agencja rekrutacyjna radzi sobie na co dzień.

kompetencje w rekrutacji osób niepełnosprawnych
Rekrutacja kandydatów spełniających wymagania formalne

Jako nieliczni z branży agencji pracy, rekrutujemy osoby niepełnosprawne zgodnie z potrzebami pracodawcy. Priorytetem w poszukiwaniach jest znalezienie kandydata spełniającego wymagania formalne, które stawia pracodawca. Jednocześnie takiego, którego ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie stanowią bariery w wykonywaniu pracy na danym stanowisku w firmie.

Kompetencja w rekrutacji osób z orzeczeniem

W rekrutacji skierowanej do osób z orzeczeniem wymagana jest wiedza i wyczucie. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zadanie wieloaspektowe. Osiągnięcie pożądanych efektów musi jednocześnie współgrać z zachowaniem wrażliwości społecznej. Projektujemy realizację projektów w taki sposób, by zostały spełnione wszystkie wymogi formalne a kandydatury aplikujących były rozpatrywane pod kątem ich realnych kompetencji, umiejętności, potrzeb oraz możliwości pracy na danym stanowisku. Dyskryminacja z powodu występowania jakichkolwiek dysfunkcji jest wykluczona a dokonując wyboru przyszłych pracowników dbamy o zachowanie najwyższych standardów.

niepełnosprawny wymagania formalne do pracy
praca dla niepełnosprawnych w polsce
Ogólnopolskie usługi HR

Działamy w branży HR od wielu lat. Pracujemy na terenie całego kraju. Prowadzimy rekrutacje od Szczecina aż po Rzeszów. Bez problemu podejmiemy się też zlecenia w mniejszych miejscowościach. W mieście powiatowym lub gminie. Wodzisław, Solec Kujawski i podobne mniejsze miejscowości to miejsca, w których zatrudnialiśmy pracowników z orzeczeniem.

Zleć nam rekrutację osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i skup się na rozwoju swojego biznesu!

Niska stopa bezrobocia czy też możliwość zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej powodują, że znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko może być trudne. Tym bardziej, że istnieje duża grupa osób niepełnosprawnych, które nie poszukują pracy. Wszystkie statystyki potwierdzają wysoki wskaźnik bierności zawodowej u osób niepełnosprawnych. Wiemy, jak do nich dotrzeć i zachęcić do podjęcia pracy. Zlecając nam rekrutację:

 • oszczędzasz czas,
 • oszczędzasz zasoby, które możesz wykorzystać do innych projektów,
 • oszczędzasz pieniądze,
 • płacisz wyłącznie za efekt,
 • otrzymujesz rekomendację starannie wytypowanych kandydatów z niepełnosprawnością,
 • możesz mieć wgląd w całość procesu,
 • otrzymujesz raport z działań,
 • masz pewność skutecznej rekrutacji pracowników niepełnosprawnych.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do pracyUsługi agencji rekrutacyjnej dla pracowników niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne pobierające rentę często nie wiedzą, że mogą podjąć zatrudnienie bez utraty świadczeń. Istnieje bowiem tzw. „pułapka rentowa”, w którą osoby z niepełnosprawnościami nie chcą wpaść. Pułapka polega na obniżeniu ub nawet całkowitej utracie renty w przypadku przekroczenia progu wynagrodzenia. Duża więc ilość osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest aktywna na rynku pracy. Nie szukają oni ogłoszeń pracy dla niepełnosprawnych.

Nie przeglądają oni portali z ogłoszeniami o pracę. Nie odpowiadają na ogłoszenia firmy. Nie wpisują też w wyszukiwarkę popularnych zwrotów:

 • praca dla niepełnosprawnych,
 • praca zdalna dla osób niepełnosprawnych,
 • praca z orzeczeniem,
 • niepełnosprawni praca, itp.
jak robimy rekrutację osób niepełnosprawnych
Skuteczna rekrutacja pracowników niepełnosprawnych. Nasze niestandardowe metody
baza kandydatów do pracy z orzeczeniem

Baza kandydatów do pracy z orzeczeniem

Dysponujemy obszerną bazą kandydatów z orzeczeniem. Osoby z niepełnosprawnością rejestrują się z w niej codziennie. To nasze podstawowe narzędzie rekrutacji pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.
budowanie relacji z osobami niepełnosprawnymi
Polecenia i networking
Budujemy sieć trwałych kontaktów. Nawiązujemy znajomości, pielęgnujmy przyjaźnie. Wszystko to sprzyja szybkiemu dotarciu do odpowiednich kandydatów na oferowane stanowisko
biuro karier kandydaci z niepełnosprawnością
Biuro karier na wyższej uczelni
Biura karier to świetna dla nas okazja na pozyskanie młodych talentów do pracy. Znajdujemy tam grafików, informatyków, programistów, tłumaczy oraz kandydatów z inną, specjalistyczną wiedzą.
niepełnosprawni na facebooku
Portale społecznościowe
Z portali Facebook, Linkedin korzystają nie tylko młodzie i firmy. Profile w mediach społecznościowych mają też osoby z niepełnosprawnościami. Piszemy na ich adres w prywatnych wiadomościach, tworzymy posty, jesteśmy aktywni na grupach skupiających osoby z niepełnosprawnościami.
reklama google
Targetowane reklamy google
Wiemy, czego szukają osoby niepełnosprawne w internecie. Przykładowo:

 • na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności –2.400 zapytań
 • oferty pracy zdalnej –1.600 zapytań
 • niepełnosprawność 07 s ulgi –390 zapytań
fundacja dla osób niepełnosprawnych

Fundacja dla osób niepełnosprawnych

Fundacje to profesjonalne centrum rehabilitacji i porad. Dostarczają szereg dofinansowań, szkolenia i bezpośrednią pomoc dla osób z dysfunkcjami. Pomagają w poprawie jakości życia, likwidacji barier społecznych między osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa.Jesteśmy firmą rekrutacyjną dla Ciebie

Budowanie zespołu złożonego z wykwalifikowanych specjalistów to proces zaczynający się od doradztwa personalnego, odpowiedniej rekrutacji a następnie selekcji kandydatów. Klientom oferujemy kompleksową usługę naboru. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego procesu, jesteśmy w stanie elastycznie dopasować narzędzia rekrutacji i selekcji do stawianych wymagań. Naszym celem jest rekomendacja kandydatów spełniających stawiane wymogi, z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

Nasz standardowy proces rekrutacji pracownika z orzeczeniem składa się zwykle z etapów:

 • analiza oczekiwań pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • przygotowanie profilu idealnego kandydata,
 • opracowanie i publikacja ogłoszeń o pracę dla osób niepełnosprawnych,
 • wykorzystanie niestandardowych metod rekrutacji niepełnosprawnych pracowników,
 • bezpośrednie dotarcie do kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • weryfikacja i wstępna selekcja nadesłanych CV kandydatów,
 • wywiad telefoniczny,
 • weryfikacja kompetencji zawodowych kandydatów w trakcie spotkań indywidualnych lub online,
 • sprawdzenie referencji,
 • potwierdzenie kwalifikacji podczas testów,
 • prezentacja najlepszych kandydatów.

Efektem końcowym współpracy jest raport z przeprowadzonej rekrutacji oraz prezentacja ustalonej w umowie liczby kandydatów spełniających kryteria Klienta.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do pracy

Przykłady dobrych praktyk w rekrutacji osób niepełnosprawnych
Rekrutacja talentów

Rekrutacja talentów z niepełnosprawnościami, tak o swoich usługach piszą agencje rekrutacyjne za granicą. Głównym problemem podczas naboru jest znalezienie odpowiedniego kandydata do firmy. Warto więc rozważyć różne rozwiązania i możliwości. Może się okazać, że tym właściwym kandydatem będzie osoba z niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni wnoszą do miejsca pracy szereg korzyści, posiadają umiejętności, talenty i zdolności. Według informacji PFRON, osoby z orzeczeniem pracują praktycznie wszystkich branżach. Zajmują wyższe stanowiska kierownicze, stanowiska specjalistów, podczas gdy inni są zatrudnieni przy obsłudze klienta, pracach fizycznych lub technicznych.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych na studia wyższe

Niepełnosprawni mogą aplikować na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych. Stopień niepełnosprawności kandydata nie jest czynnikiem wykluczającym z rekrutacji. Dodatkowo uczelnie oferują pomoc kandydatom stosownie do ich potrzeb. Formy wsparcia zależą od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Uczelnia może zmienić formę egzaminu z ustnego na pisemny. Może również zmienić limit czasu egzaminu bądź umożliwić korzystanie ze specjalnie dostosowanego komputera lub z użycia oprogramowania wspomagającego. Te udogodnienia dają dostęp do egzaminów osobie należącej do każdej grupy niepełnosprawności i osiągnięcie zamierzonego celu.

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do administracji publicznej

Przepisy ustaw o pracownikach samorządowych i o służbie cywilnej wprowadzają preferencję zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jednostki budżetowe nieosiągające wymaganego przez ustawę pfron 6% wskaźnika zatrudnia osób niepełnosprawnych, mają obowiązek brać pod uwagę osoby niepełnosprawne jako potencjalnych pracowników. Jeśli kandydat z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadający odpowiednie kwalifikacje trafi do pierwszej 5 najlepszych kandydatów, ma pierwszeństwo w zatrudnieniu. Nie ma w tym przypadku znaczenia profil działalności jednostki budżetowej. Ta polityka prospołeczna dotycząca osób niepełnosprawnych oraz działanie administracji publicznej doprowadziła do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji.