Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych z PFRON w roku 2023

utworzone przez | 6, 02, 2019 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czy marzysz o wolności, jaką daje prawo jazdy, ale obawiasz się, że koszty związane z jego zdobyciem przekraczają Twoje możliwości finansowe? Jesteś osobą niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub z dysfunkcją słuchu i chciałbyś otrzymać dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych, aby poprawić swoją niezależność oraz mobilność, jednak nie wiesz, jak uzyskać wsparcie na ten cel?

Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś! W tym praktycznym poradniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, dotyczące dofinansowania do kursu prawa jazdy w ramach programu PFRON “Aktywny Samorząd”.

W naszym poradniku dowiesz się, na czym dokładnie polega dofinansowanie, jakie są jego zalety i jak może wspomóc osoby z niepełnosprawnością. Przedstawimy również kryteria, które musisz spełniać, aby móc ubiegać się o wsparcie. Ponadto, wyjaśnimy, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku oraz jakie są terminy składania wniosków.Dofinansowanie dla niepełnosprawnych w uzyskaniu prawa jazdy w ramach “Aktywnego Samorządu”

Posiadanie prawa jazdy może znacznie poprawić jakość życia niepełnosprawnych, umożliwiając im większą mobilność, niezależność i dostęp do rynku pracy. Dofinansowanie do prawa jazdy jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą poprawić swoją sytuację życiową i zawodową, ale napotykają na przeszkody finansowe lub inne bariery.

Program “Aktywny Samorząd”, organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), to inicjatywa mająca na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach ich życia.

W 2023 roku PFRON kontynuuje realizację programu. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne mają szansę na uzyskanie pomocy w różnych obszarach (pomoc w zakupie komputera, czy dofinansowanie kursu obsługi sprzętu elektronicznego), w tym również w zakresie uzyskania prawa jazdy.

W ramach Obszaru A – likwidacji bariery transportowej, program oferuje pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (zadanie 2) oraz dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (zadanie 3).

kierowca z niepełnosprawnością

Założenia programu “Dofinansowanie prawa jazdy dla niepełnosprawnych”?

Dofinansowanie ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu prawa jazdy. Obejmuje ono koszty kursu, egzaminów, jazd doszkalających i szkolenia uzupełniającego. W przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy przewidziane są dodatkowe środki na zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.

Jak można skorzystać z dofinansowania na prawo jazdy?

Aby skorzystać z dofinansowania, wnioski można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), co pozwala na znaczne uproszczenie procedur i przyspieszenie realizacji pomocy.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z różnych form wsparcia w zakresie procedury składania wniosku, takich jak kreator ułatwiający aplikowanie, infolinia, mobilny asystent osoby niepełnosprawnej oraz pracownik PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne są gorąco zachęcane do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP, co pozwoli na korzystanie z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z dofinansowania, należy spełniać następujące kryteria:

 • mieć znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • mieć dysfunkcję narządu ruchu lub narządu słuchu,
 • być w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat).
Kto nie może skorzystać z dofinansowania?

Nie można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:

 • nie spełnia się kryteriów uczestnictwa,
 • nie ukończono 18 lat,
 • przekroczono wiek emerytalny,
 • ma się wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub realizatora programu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przede wszystkim zgromadź:

 1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. potwierdzenie opieki prawnej (jeśli dotyczy),
 3. zaświadczenie lekarskie (opcjonalnie),
 4. ofertę cenową (opcjonalnie).

Jakie terminy składania wniosków obowiązują?

Wnioski o dofinansowanie w ramach omawianego programu można składać od 1 marca 2023 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ile dofinansowania na prawo jazdy można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280 zł, w tym:

 • 2 310 zł na kurs i egzaminy kategorii B,
 • 3 850 zł na kurs i egzaminy pozostałych kategorii,
 • 880 zł na koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem,
 • 550 zł na usługi tłumacza migowego (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).
dofinansowanie prawa jazdy dla niepełnosprawnych

Jaka jest procedura rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie na prawo jazdy?

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, PFRON ocenia spełnienie wymaganych kryteriów oraz kompletność dokumentacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania odbywa się na podstawie oceny wniosku i tego, jaki jest udział własny wnioskodawcy. W przypadku spełnienia wymogów PFRON przekazuje środki na konto wnioskodawcy lub bezpośrednio na konto placówki, w której odbywa się kurs prawa jazdy. W przypadku negatywnej decyzji wnioskodawca ma prawo do odwołania.

Inne formy pomocy

Jeśli nie kwalifikujesz się do dofinansowania w ramach omawianego celu, możesz skorzystać z innych form pomocy. W niektórych przypadkach można uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego, wózka ręcznego czy wózka o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania samochodu i jego montażu do posiadanego samochodu. Należy zwrócić się do lokalnego urzędu pracy, który może pomóc w sfinansowaniu kursu prawa jazdy w ramach programów aktywizacji zawodowej.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego do serwisu protezy oraz montażu oprzyrządowania elektrycznego czy oprzyrządowania samochodu. Ponadto niektóre organizacje pozarządowe i fundacje udzielają wsparcia finansowego na zdobycie prawa jazdy dla niepełnosprawnych.

Czy warto ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych?

Uzyskanie dofinansowania do prawa jazdy może być prostsze, niż się wydaje. Warto skorzystać z takiej możliwości, szczególnie gdy ze względu na niepełnosprawność utrudniony jest dostęp do rynku pracy. Prawo jazdy to nie tylko większa niezależność, ale również dodatkowa kwalifikacja, która może pomóc w znalezieniu pracy.

Pamiętaj, aby zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, dowiedzieć się o lokalnych oddziałach PFRON i terminach składania wniosków. Biegłość w obsłudze sprzętu elektronicznego jest ważnym elementem procesu szkolenia dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do osiągnięcia celu — kończy się uzyskaniem prawa jazdy.


Prawo jazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych.

Czy dofinansowanie pokrywa koszt sprawności technicznej sprzętu elektronicznego potrzebnego do nauki jazdy?

Tak, dofinansowanie może obejmować koszty związane z obsługą sprzętu elektronicznego i jego sprawności technicznej, który jest niezbędny dla osób niepełnosprawnych podczas szkolenia na prawo jazdy.

Czy osoba, która otrzymała już uprzednio dofinansowanie na inne formy pomocy, może ubiegać się o wsparcie na uzyskanie prawa jazdy?

Tak, jednak nie można otrzymać kilku form pomocy jednocześnie. Jeśli sprawa dotyczy osoby, która korzystała już z uprzednio dofinansowanego wsparcia, może ubiegać się ona o kolejne dofinansowanie po zakończeniu poprzedniej próby.

Czy szkolenie uzupełniające jest obowiązkowe dla niepełnosprawnych kierowców?

Szkolenie uzupełniające może być wymagane w przypadku, gdy przyczyna orzeczenia niepełnosprawności kierowcy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu. W takim przypadku szkolenie to jest konieczne, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do nauki jazdy?

Aby ubiegać się o PFRON dofinansowanie, należy złożyć wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) przez Internet. Osoba niepełnosprawna musi założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP i powinna spełniać kryteria.

Czy dofinansowanie obejmuje jazdy doszkalające na poziomie wyższym niż podstawowy?

Tak, dofinansowanie może obejmować jazdy doszkalające na poziomie wyższym niż podstawowy. Jeśli osoba niepełnosprawna chce zdobyć prawo jazdy na pozostałe kategorie, może złożyć wniosek o dofinansowanie również na te cele. Kosztów związanych z tym procesem także można ubiegać się o pokrycie.

Jak często można skorzystać z dotacji na prawo jazdy?

Prawo do ubiegania się o dofinansowanie można wykorzystać tylko raz.

2 komentarze
 1. Anna

  Witam. Mam diagnozę Stwardnienia rozsianego. Niestety coraz większe problemy z dalszym pokonywaniem dłuższych dystansów A nie mam prawa jazdy. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy są jakieś możliwości dofinansowania do kursu prawa jazdy ??

  Odpowiedz
 2. Małgorzata Gorczyca-Antosz

  Pani Anno, przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi. Mając dysfunkcję narządu ruchu w stopniu umiarkowanym, można ubiegać się o dofinansowanie na prawo jazdy w ramach Aktywnego Samorządu. Agencja My Wspieramy szerzej pisze, o możliwościach adaptacji aut i dofinansowaniach w artykule “Samochód dla niepełnosprawnego kierowcy”. Zachęcamy do śledzenia bloga naszej agencji pracy dla osób niepełnosprawnych.

  Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *