Dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych z PFRON

utworzone przez | 19, 08, 2023 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wraz z rozwojem technologii mobilność osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej powszechna. Ten artykuł jest kluczem do zdobycia przez Ciebie niezależności i swobody poruszania się. Skupiamy się w nim na możliwości uzyskania dofinansowania na skuter dla niepełnosprawnych oraz oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego.

Artykuł kierujemy do wszystkich osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz seniorów. Czytając poniższy tekst, dowiesz się: jakiego sprzętu dotyczy dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych PFRON? Jak uzyskać pomoc finansową oraz kiedy i gdzie złożyć wniosek. Dowiesz się również, jakie są wymagane dokumenty oraz ile wsparcia możesz uzyskać.Dofinansowanie PFRON na skuter elektryczny dla niepełnosprawnych. Jakiego sprzętu dotyczy pomoc finansowa?

Program “Aktywny Samorząd” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup skutera inwalidzkiego elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Dofinansowanie, wbrew nazwie, nie ogranicza się jedynie do zakupu skutera elektrycznego trzykołowego lub czterokołowego. Obejmuje ono także oprzyrządowanie elektryczne, które można zamontować w standardowym wózku ręcznym. Napędy w postaci dostawki lub napędów kołowych montowane do zwykłego wózka inwalidzkiego przekształcają go w skuter.

Program ten ma na celu wyposażenie niepełnosprawnych w środki transportu, które skutecznie wspierają ich codzienną aktywność.

dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych
Dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych [mężczyzna jadący na skuterze inwalidzkim parkową ścieżką].

Kto może otrzymać dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych?

Dofinansowanie na skuter elektryczny dla niepełnosprawnych jest kierowane do osób z dysfunkcją narządu ruchu, mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Wsparcie finansowe otrzymasz, gdy posiadasz znaczny stopień niepełnosprawności. Jest ono możliwe również do uzyskania w przypadku osób do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo warunkiem niezbędnym jest uzyskanie zgody lekarza specjalisty na użytkowanie skutera elektrycznego lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, co może mieć ogromne znaczenie dla seniorów. Warto jednak dodać, że jeśli jesteś poza wiekiem aktywności zawodowej, czyli w przypadku kobiet powyżej 60 lat, w przypadku mężczyzn powyżej 65 lat, możesz skorzystać z tej pomocy tylko w przypadku, gdy będziesz zatrudniony.

Kto nie otrzyma dofinansowania na skuter dla niepełnosprawnych?

Osoby, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON-u lub realizatora programu, nie są uprawnione do otrzymania dofinansowania na skuter inwalidzki. Ważne jest również, abyś nie posiadał żadnych zaległości w spłacie wcześniejszej pomocy z Funduszu lub samorządu powiatowego na dzień składania wniosku.

Otrzymanie dofinansowania wymaga spełnienia wszystkich obowiązujących warunków uczestnictwa w programie “Aktywny Samorząd”.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie PFRON na skuter elektryczny inwalidzki

Abyś mógł ubiegać się o dofinansowanie na skuter inwalidzki ze środków PFRON, musisz złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć kilka istotnych dokumentów. Wśród nich znajdują się:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu lub o niepełnosprawności,
  2. akt urodzenia (w przypadku wniosku dotyczącego dziecka) oraz dokument potwierdzający opiekę prawną,
  3. zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę, który wyrazi zgodę na użytkowanie skutera.

Dokumenty dodatkowe, które przedstawiasz opcjonalnie to:

  • oferta cenowa,
  • opinia eksperta w zakresie dopasowania pomocy do aktualnych potrzeb
  • oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (zwłaszcza jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny. Pod uwagę jest również brany wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy).

Dokumenty możesz przesłać w formie skanu lub kopii, w zależności od wybranej drogi składania wniosku. Zrobisz to elektronicznie w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w wersji papierowej. Należy tu podkreślić,  że w ostatnim przypadku oświadczenia, które załączasz do wniosku, muszą być w oryginale.

Pamiętaj, że jednostka, która udziela Ci wsparcia, może wezwać do okazania oryginału pozostałych dokumentów.

Chcesz wiedzieć, jakie dofinansowania PFRON oferuje niepełnosprawnym? Zapraszamy do lektury artykułów temu poświęconych.

🔸 Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych
🔸 Dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych
🔸 Dofinansowanie do wózka elektrycznego
🔸 Wszystko o dofinansowaniach PFRON

Zajrzyj na bloga agencji My Wspieramy. Przygotowaliśmy liczne artykuły poświęcone osobom z niepełnosprawnością oraz ich pracodawcom. Sprawdź! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.


Termin składania wniosku na skuter dla niepełnosprawnych

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie na skuter inwalidzki dla niepełnosprawnych rozpoczął się 1 marca. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 roku. W minionych latach wnioski w ramach aktywnego samorządu można było składać w analogicznych miesiącach.

Pamiętaj o tych datach, jeżeli chciałbyś uzyskać pomoc finansową w tym zakresie jeszcze w tym roku. Odpowiednio wcześniej przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i złóż wniosek. W razie istotnego i uzasadnionego opóźnienia składając dokumenty po 31 sierpnia, możesz poprosić o przywrócenie terminu naboru wniosków.

Jak wysokie jest dofinansowanie na skutery trzykołowe, czterokołowe i dostawki elektryczne?

W ramach programu “Aktywny Samorząd” możesz otrzymać dofinansowanie na zakup elektrycznego skutera dla niepełnosprawnych w maksymalnej kwocie do 8 250 zł, z tym że całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% ceny zakupionego pojazdu.

Decyzja o przyznaniu dokładnej kwoty opiera się na ocenie wniosku, a zatem pamiętaj o właściwym uzasadnieniu potrzeby zakupu w swojej konkretnej sytuacji.

Ile razy można otrzymać dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych?

Pomoc finansowa może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wcześniej udzielono wsparcia.

Dzięki temu możesz regularnie składać wnioski i korzystać z dofinansowania na zakup skutera dwu lub trzykołowego, a także na oprzyrządowanie do wózka inwalidzkiego. Pozwoli Ci to na pełną mobilność i niezależność bez obawy, że pojazd ulegnie uszkodzeniu, a ty nie będziesz mógł ponownie otrzymać pomocy finansowej.

Czy można skrócić okres, na który udzielono dofinansowania na zakup skutera inwalidzkiego?

Decyzja o skróceniu wyżej wspomnianego wymaganego okresu oczekiwania przez wnioskodawców może zostać podjęta przez Samorząd Powiatowy. Ma to miejsce w przypadku osób, które ze względu na pogorszenie stanu zdrowia lub zmianę fizyczną nie mogą wykorzystywać wcześniej dofinansowanego sprzętu, lub urządzenia ze środków PFRON.

Dodatkowo  taka decyzja może dotyczyć również osób, które doznały nieprzewidywalnych zdarzeń, w wyniku których straciły urządzenie lub zostało ono zniszczone w stopniu uniemożliwiającym jego używanie i naprawę.

Osoby uczące się, które wykażą, że obecnie posiadany sprzęt nie spełnia wymagań związanych z aktualnym etapem nauki, zwłaszcza przy zmianie formy kształcenia na poziomie wyższym, również mogą liczyć na szybszy termin złożenia kolejnego wniosku.

aktywny samorząd PFRON
Wsparcie mobilności z programem Aktywny Samorząd PFRON [napis i schemat mapy Polski ze znakami niepełnosprawności].

Wsparcie mobilności osób z dysfunkcją ruchu

Konwencjonalne wózki inwalidzkie elektryczne stanowią sensowne, lecz nie jedyne rozwiązanie dla osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób, które wsparcia wymagają głównie podczas wyjścia z domów, idealnym rozwiązaniem są skutery dla niepełnosprawnych.

Skuter inwalidzki jest prawdopodobnie dla nich lepszym wyborem. Korzystniejszym cenowo oraz wszechstronniejszym z racji zdolności pokonywania większych odległości.

Czym jest skuter inwalidzki elektryczny dla niepełnosprawnych?

Skuter inwalidzki z napędem elektrycznym to pojazd trzy- lub czterokołowy, który jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Może on również być składany lub kompaktowy, pełniący rolę wózka inwalidzkiego, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się.

Oprzyrządowanie elektryczne do ręcznego wózka inwalidzkiego to dodatkowe komponenty lub akcesoria (w tym napęd elektryczny wraz z dodatkowym wyposażeniem), które można zamontować na standardowym wózku inwalidzkim z napędem ręcznym.

Podsumowanie

Dofinansowanie PFRON na skuter inwalidzki stanowi istotne wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, które chcą poprawić swoją mobilność i jakość życia. Wysokość dofinansowania zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym to maksymalnie 8 250 zł. Przyznana kwota może być zróżnicowana. Uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości.

Możesz składać wnioski o wsparcie finansowe w zakupie skutera dla niepełnosprawnych cyklicznie co 3 lata. W 2023 roku zrobisz to do 31 sierpnia.


DOFINANSOWANIA dla osób z niepełnosprawnościami — nie tylko na wózek!

Jakiego sprzętu dotyczy dofinansowanie PFRON na skuter dla niepełnosprawnych?

Przedmiotem dofinansowania jest skuter inwalidzki elektryczny oraz oprzyrządowanie, tzw. przystawka elektryczną, która jest montowana w standardowym wózku inwalidzkim ręcznym.

Ile wynosi dofinansowanie PFRON do skutera elektrycznego inwalidzkiego dla niepełnosprawnych?

Wysokość dofinansowania na skuter inwalidzki elektryczny wynosi 75% jego ceny, natomiast na oprzyrządowanie elektryczne do standardowego wózka inwalidzkiego również 75% kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8 250 zł.

Jakie dokumenty należy przygotować, ubiegając się o dofinansowanie na skuter inwalidzki?

Dokumenty, jakie musisz dołączyć do wniosku o dofinansowanie na skuter inwalidzki to:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli sprawa dotyczy dziecka orzeczenie o niepełnosprawności oraz akt urodzenia i dokument potwierdzający opiekę prawną,
– zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę, który wyrazi zgodę na użytkowanie skutera.
Dokumenty, jakie należy dołączyć opcjonalnie to: oferta cenowa, opinia eksperta w zakresie dopasowania pomocy do aktualnych potrzeb oraz dokument potwierdzający zatrudnienie.

Do kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON na skuter inwalidzki?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 31 sierpnia danego roku. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną w systemie SOW lub pocztą w wersji papierowej.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *