Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych PFRON. Informator od A do Z

utworzone przez | 11, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej uwzględnia się potrzeby osób niepełnosprawnych, dążąc do zapewnienia im równych szans i komfortu w codziennym życiu. Jednym z kluczowych elementów jest dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego i kosztownych technologii wspomagających osoby z dysfunkcjami.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych, 5 września 2023 roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

“Docelowy plan tej wypożyczalni jest taki, żeby ona umożliwiała indywidualny dobór i wyposażenie człowieka niepełnosprawnego w wysokie technologie”.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik

Na jakich zasadach działa centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON, kto ma do niej dostęp, jakie procedury dotyczą osoby wypożyczające sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny i jakie koszty oni ponoszą? O tym piszemy w tym artykule.wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych [znak osoby na wózku na szklanych drzwiach].

Komu wsparcie oferuje centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON?

Każda osoba spełniająca określone kryteria ma prawo skorzystać z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających PFRON. Kto więc faktycznie może skorzystać z tego rodzaju pomocy?

Kryteria dla wypożyczających sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Aby centralna wypożyczalnia sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych mogła wypożyczyć potrzebną danej osobie technologię, należy:

 1. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym także dzieci do 16 roku życia, mogą skorzystać z usług wypożyczalni.
 2. posiadać stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany
  Wypożyczalnia jest dostępna dla dorosłych osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dla tych, którzy posiadają orzeczenie równoważne.
 3. wykazać brak dofinansowania do podobnego sprzętu w ciągu 12 miesięcy
  Osoba, która chce wypożyczyć technologię wspomagającą, nie może w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, otrzymać wsparcia finansowego ze środków PFRON lub Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zakup tego samego rodzaju technologii wspomagającej.

Wyjątek

Jeśli stan zdrowia danej osoby znacząco się pogorszył, uniemożliwiając korzystanie z wcześniej zakupionego sprzętu medycznego, lub jeśli sprzęt został utracony z powodu zdarzeń losowych, taka osoba może zwrócić się do Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) przy swoim oddziale wojewódzkim PFRON.
Po pozytywnej opinii CIDON można złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej, która jest potrzebna danej osobie, by mogła sprawniej funkcjonować.

To główne kryteria dla wypożyczającej sprzęt osoby niepełnosprawnej.

Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego – wnioskowanie

Aby skorzystać z wypożyczalni, wnioskodawca musi dostarczyć niezbędne dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienia, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności.

Co jeszcze należy dołączyć do wniosku o wypożyczenie sprzętu dla niepełnosprawnych?

Jeśli wniosek dotyczy technologii wspomagających wymienionych w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., konieczne jest dołączenie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Musi być ono wystawione przez uprawnionego lekarza specjalistę.

Lista technologii dostępnych w wypożyczalni, opublikowana przez PFRON, zawiera informacje o tym, które technologie wymagają takiego zlecenia.


Chcesz otrzymać wsparcie w zakupie sprzętu i urządzeń dla niepełnosprawnych? Zapoznaj się z procedurami i wnioskuj, m.in o:

🔸 Dofinansowanie do samochodu PFRON
🔸 Rower dla niepełnosprawnych
🔸 Dofinansowanie na wózek elektryczny inwalidzki
🔸 Dofinansowanie na skuter inwalidzki

Na blogu agencji My Wspieramy odkryj nasze poradniki dla niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców. Zapraszamy!


Procedura składania wniosku o wypożyczenie sprzętu dla niepełnosprawnych. Konsultacje z doradcą CIDON

Nabór i weryfikację wniosków prowadzi PFRON. Proces wnioskowania odbywa się w 3 krokach:

 1. Wniosek o wypożyczenie sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawne składają przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia PFRON (SOW). Wniosek musi być przekazany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W razie problemów pracownik CIDON może pomóc osobie z niepełnosprawnością w wypełnieniu wniosku.
 2. Po weryfikacji formalnej wniosku pracownik CIDON kontaktuje się z wnioskodawcą, aby uzgodnić termin i zakres doradztwa w zakresie doboru sprzętu medycznego lub technologii wspomagającej.
 3. Następnie umawia konsultację z doradcą PFRON w celu dokładnego doboru odpowiednich technologii wspomagających. Wnioskodawca ma prawo do co najmniej jednej konsultacji w zakresie wyboru sprzętu, który wskazał we wniosku.

Pamiętaj! Centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych przerwie dalszą procedurę wnioskowania, jeśli wnioskujący odrzuci propozycję doboru sprzętu urządzenia medycznego przedstawioną przez konsultanta.

Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych a dostępność technologii wspomagających

W wypożyczalni PFRON dostępne są różnorodne urządzenia wspierające osoby z różnymi typami niepełnosprawności:

 • dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • dla niesłyszących i niedosłyszących,
 • dla niewidomych i niedowidzących,
 • dla mających trudności w komunikacji.

Dostępne sprzęty i urządzenia medyczne to między innymi: wózki elektryczne i skutery inwalidzkie, notatniki brajlowskie, powiększalniki, zaawansowane aparaty słuchowe oraz technologia AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna).

Sprzęt zakupiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) jest po pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy dostarczany do niepełnosprawnego. Serwisem sprzętu także zajmuje się RARS.

Istnieje możliwość dla zainteresowanych osób niepełnosprawnych przetestowania dobranego urządzenia medycznego lub rehabilitacyjnego. Lista dostępnych technologii i urządzeń będzie zaś aktualizowana co pół roku, a sprzęt do wypożyczalni stopniowo dokupywany wg potrzeb osób wnioskujących.

PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych

Jakie sprzęty oferuje centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych? Lista specjalistycznych technologii dla osób z niepełnosprawnościami

W wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego PFRON dostępnych jest około 14 tysięcy różnych urządzeń. Lista technologii zawiera 123 pozycje. Znajdują się na niej m.in.:

 • wózki elektryczne, napędy i skutery dla osób z ograniczoną mobilnością,
 • notatniki i drukarki brajlowskie oraz powiększalniki,
 • zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie,
 • oprogramowanie wspierające komunikację. Technologia AAC dla osób, które nie mogą się komunikować w tradycyjny sposób,
 • podnośniki elektryczne,
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • koncentratory tlenu.

Cały proces zakupu, serwisowania i dostarczania tego sprzętu będzie przeprowadzany i koordynowany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

Ile wynosi kaucja za wypożyczenie urządzeń z centralnej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON?

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Na jaki czas wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON podpisuje umowę z wnioskodawcą?

Umowa wypożyczenia może być zawierana na rok lub na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli wnioskodawca chce przedłużyć umowę, musi zgłosić to poprzez System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze Środków PFRON (SOW), nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

Podsumowanie

Program PFRON „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” to znaczący krok w kierunku zapewnienia równości i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w Polsce. Umożliwia dostęp do drogiego specjalistycznego sprzętu medycznego i technologii, który może znacząco poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych.

Proces składania wniosków o wypożyczenie sprzętu z wypożyczalni technologii wspomagających PFRON jest przejrzysty i dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów. Niepełnosprawni nie wychodząc z domu, mogą otrzymać potrzebne im urządzenia, których dotychczas nie mogli samodzielnie zakupić z uwagi na ich koszt.


P. Wdówik: PFRON podjął uchwałę o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej.

Kto może wypożyczyć sprzęt dla niepełnosprawnych z wypożyczalni PFRON?

O wypożyczenie sprzętu mogą wnioskować osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważne oraz opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioskujący otrzymają sprzęt, jeśli nie korzystali z dofinansowania do podobnego urządzenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek do wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnością PFRON?

Wnioski do wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego PFRON można składać drogą elektroniczną przez system SOW.

Ile wynosi kaucja za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z wypożyczalni technologii wspomagających PFRON?

Po podpisaniu umowy niepełnosprawny wnioskodawca musi uiścić zwrotną kaucję w wysokości 2% wartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest zwrotna.

Na jaki czas można wypożyczyć urządzenie z wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON?

Urządzenia dla niepełnosprawnych z wypożyczalni technologii wspomagających można wypożyczyć na 1 rok. Jeżeli osoba nadal potrzebuje korzystać z wypożyczonego sprzętu musi złożyć wniosek o przedłużenie jego wypożyczenia przez system SOW, co najmniej miesiąc przed upływem terminu umowy o wypożyczenie.

Co oferuje centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych?

Centralna wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych oferuje listę sprzętu obejmującą m.in.:
– Wózki elektryczne, napędy i skutery dla osób z ograniczoną mobilnością.
– Notatniki i drukarki brajlowskie oraz powiększalniki.
– Zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie.
– Oprogramowanie wspierające komunikację. Technologia AAC dla osób, które nie mogą się komunikować w tradycyjny sposób.
– Podnośniki elektryczne.
– Łóżka rehabilitacyjne.
– Koncentratory tlenu.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *